1. מאיר ד' ריבקין
 2. תומאס מיין ריד
 3. אברהם רייזן
 4. הנס פטר ריכטר
 5. חנניה ריכמן
 6. יצחק רילף
 7. ריינר מריה רילקה
 8. לודוויג רלשטאב
 9. אייזיק רמבה
 10. ארתור רמבו
 11. אלכסיי רמיזוב
 12. רובר רניר
 13. ג'ון רסקין
 14. צבי חיים הרמן רקנדורף
 15. מאיר שָׂשׂ
 16. יצחק אבן מר שאול
 17. לוי אבן מר שאול
 18. אדלברט פון שאמיסו
 19. שלמה שבא
 20. שלום שבזי
 21. יהודה אבן שבתי
 22. מתתיהו שוהם
 23. שמואל שולם
 24. אלעזר שולמן
 25. קלמן שולמן
 26. אברהם שוער
 27. גרשום שופמן
 28. ארתור שופנהאואר
 29. אלכסנדר שור
 30. דוד שחם
 31. נתן שחם
 32. אבא שטולצנברג
 33. אברהם שמואל שטיין
 34. מנחם שטיין
 35. אליעזר שטיינברג
 36. יהודה שטיינברג
 37. יעקב שטיינברג
 38. אליעזר שטיינמן
 39. שלום שטריט
 40. אברהם שטרן
 41. דוד שטרן
 42. אליעזר שיין
 43. ויליאם שייקספיר
 44. מרגלית שילה
 45. פרידריך שילר
 46. משה שימל
 47. מידד שיף
 48. חיים שירמן
 49. דניאל שלו
 50. יצחק שלו
 51. אברהם שלונסקי
 52. יוסף אליהו שלוש
 53. פרסי ביש שלי
 54. אליעזר שמאלי
 55. יעקב נפתלי שמחוני
 56. אהרן שמי
 57. יצחק שמי
 58. דוד שמעוני
 59. אנדרה שנייה
 60. לב שסטוב
 61. שלמה שפאן
 62. פרידריך שפילהאגן
 63. רחל שפירא
 64. לאופולד שפר
 65. ש. שפרה
 66. בוריס שץ
 67. צבי שץ
 68. מריה שקפסקיה
 69. יוסף שריג
 70. תקוה שריג
 71. יוסי שריד
 72. יצחק שריון
 73. עדינה שריון
 74. שושנה שרירא
 75. שמואל שרירא
 76. צבי שרפשטיין
 77. משה שרת
 78. יוסף אבן ששת
 79. יצחק בר ששת
 80. פרנסיס תומפסון
 81. תיאוקריטוס
 82. יהודה אבן תיבון
 83. בנימין תמוז