רקע
יוסף אהרונוביץ
יוסף אהרונוביץ
(1877‏-1937)
עיתונאי, עסקן ומנהיג ציוני. בעלה של הסופרת דבורה בארון.


a מאמרים ומסות

 

ע"פ הספר כתבי יוסף אהרונוביץ

בהוצאת בנק הפועלים, תל אביב, 1941, בעריכת דבורה בארון ואליעזר שוחט.

מן הראשונות

מטרתנו (מתוך החוברת ההקטוגרפית של “הפועל הצעיר”)

חשוב את דרכך

ישר אל הענין

מרכסיזם

מכתבים מארץ ישראל (א', ב')

מעשה בארון

קרקע ועבודה

כבוש העבודה, או כבוש הקרקע

קול מן החוץ

לבירור המצב

רעיון העבודה

שאלת הפועלים בארץ-ישראל

לשאלת הפועלים

"זרים" במושבות

על הדגל

עם עצמנו (ועידת “הפועל הצעיר”)

במערכות העבודה

אחרי הרעש

אמצעי עבודתנו

אמת ישנה

"מעשיות"

עזרה ל"השומר"

הערות והארות

על חללינו

דעה משובשת

העליה

לשאלת העליה

המעפילים לרדת

על המשלחת

פנים חדשות

חובתנו לעליה

מלחמת המעמדות

מלחמת המעמדות ומלחמת הקיום

לשאלת מלחמת המעמדות

ארץ ובנין

הרוח והחומר בציונות

על ה"סך הכל"

מאוגנדה ועד מסופוטמיה

עבודה ממשית

אספת הנבחרים

לעצמנו

דרכים חדשות

מי בראש?

שנוי ערכין

השקפה מסחרית

מעשים, או תנאים למעשים

בשבילי הבנין

התבטלות לאומית

לארגון הישוב

תירים בארץ

על נאום אחד

בית-עם

על ההגזמה והפומביות

אספת האגרונומים

השאיפות הגדולות

ההנהגה הפנימית של המושבות

בתרבות ובחינוך

היכל התרבות העברית

על הגמנסיה העברית

על שפת הלמודים בטכניקום

גאולת החינוך

מי נצח?

דת לרקלמה

רעיונות על החינוך

טענות ישנות

בחינוך

לשאלת קיום בתי-הספר בארץ-ישראל

בחינוך ובתרבות

דברים

בפני המאורעות

ב' בנובמבר

לפני כס המשפט

היהדות המשוחררת (עם המהפכה ברוסיה)

מעגל הקסמים (ספקות והרהורים)

אמתיות מוסכמות (אנו והערבים)

יחסי שכנים

לשאלת ההגנה

למחייבי הגולה

סיקריקין

"פורצי גדר"

אמת

אל תצדק הרבה

איחוד ופירוד

לתפקידה של חברת העובדים

איחוד הפועל הצעיר וצעירי ציון

לועידת התנועה בפרג

לאיחוד הפועל הצעיר וצעירי ציון

איחוד הפועל הצעיר ואחדות העבודה

אל הועד המרכזי של הפועל הצעיר

לשאלת האיחוד

על האיחוד

מכתב לאליעזר שוחט

אישים

יוסף ויתקין [וראה גם [כתבי ויתקין]]

מ"י ברדיצ'בסקי – המחנך [וראה גם [כתבי ברדיצ’בסקי]]

על מ' ביילינסון [וראה גם [כתבי בילינסון]]

בשעת חירום

בפני המאורעות

מתוך העזבון (קטע)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אהרונוביץ

הקלידו

 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • דליה יעקבי
 • דפנה פילובסקי
 • נעה אופנהיים
 • רותי לרנר
 • ג’ני גריג
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • מרגלית שלו
 • מרים קורקין
 • ערן גרף
 • שושי סרברו

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין

זרקור על יצירה

אהרונוביץ' על "הערכים שלנו"

מאת Shani Evenstein

מאת המתנדבת אורנה אגמון בן-יהודה יוסף אהרונוביץ כותב במסגרת דבריו בנושא "לתפקידה של חברת העובדים", שם הוא מתחבט בדילמת הדרך בה יעבדו את קרקע הציבור: "להפקיד את העם לשומר על הערכים שלנו, זה אומר, איפוא – להסתלק מהם." אני מסופקת אם הוא ראה משפט זה כאוקסימורון. כשהוא אומר "הערכים שלנו", הוא לא מתכוון לערכים שלנו, של העם היהודי, אלא שלנו, בעלי החזון. המשפט אינו אוקסימורון מכיוון שהוא חדור אליטיסטיות. התפיסה הנובעת ממנו היא כי העם – עמך, אספסוף – אנשים חלשים שנוטים לקפיטליזם, מובל בידי בעלי ...
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אהרונוביץ

הקלידו

 • אירית חיל
 • אלונה פרת
 • דליה יעקבי
 • דפנה פילובסקי
 • נעה אופנהיים
 • רותי לרנר
 • ג’ני גריג
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • מרגלית שלו
 • מרים קורקין
 • ערן גרף
 • שושי סרברו

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין