ברוכים הבאים לרשימת היוצרים

ברשימת היוצרים בקריטריונים שבחרת ישנן 1453 תוצאות. בגלל אורכה, הרשימה מתחלקת לעמודי משנה המכילים 100 תוצאות כל אחד. ניתן לדפדף ברשימה באמצעות הבקרים הנמצאים מעל ומתחת לרשימה, המאפשרים מעבר עמודים ואיתור האות הראשונה של שם המחבר.

הרשימה מכילה גם יוצרים עבריים וגם יוצרים לועזיים אשר יצירותיהם זמינות בפרויקט בתרגום עברי. ניתן להפעיל פעולות סינון מתקדמות המאפשרות צמצום הרשימה על-ידי בחירה בו-זמנית של המאפיינים: סוגה, תקופה, מיגדר, ותאריכים.

להפעלת אפשרויות סינון מתקדמות יש ללחוץ על המתג בפס העליון.

1453 יוצרים ויוצרות
{ 2
עמוד 14 מתוך 15
עמוד:
מתוך 15
1 0
מיון לפי:
 1. רוזגר, פטר
 2. רוזן, רפי (רפאל)
 3. רוזנטל־הגינבוטום, רנטה
 4. רוזנפלד, מוריס
 5. רוזנפלד, שלום
 6. רוזנר, צפרא
 7. רולאן, רומן
 8. רון, משה
 9. רוסט, מרטין
 10. רוסטאן, אדמון
 11. רוסתאוולי, שותא
 12. רופוס, קווינטוס קורטיוס
 13. רופין, ארתור
 14. רוצ'סטר, ג'ון וילמוט הרוזן מ־
 15. רוקח דוד
 16. רות, בצלאל ססיל
 17. רות, חיים יהודה
 18. רזיאל, דוד
 19. ריבלין, בנימין
 20. ריבלין, יוסף יואל
 21. ריבלין, יוסף יושעה
 22. ריבנר, טוביה
 23. ריבקין, מאיר ד'
 24. ריד, תומאס מיין
 25. רייכנשטיין, שלמה
 26. ריכטר, הנס פטר
 27. ריכמן, חנניה
 28. רילף, יצחק
 29. רילף, שלמה
 30. רילקה, ריינר מריה
 31. רימון, דוד
 32. רימון, יוסף צבי
 33. רימון, יעקב
 34. רימוס, משה
 35. רינג, ישראל
 36. רלשטאב, לודוויג
 37. רמבה, אייזיק
 38. רמבו, ארתור
 39. רמז, דוד
 40. רמיזוב, אלכסיי
 41. רנאר, ז'יל
 42. רניר, רובר
 43. רסין, ז'אן
 44. רסקין, ג'ון
 45. רפא , יונה הכהן
 46. רפפורט, אוריאל
 47. רקנדורף, צבי חיים הרמן
 48. שָׂשׂ, מאיר
 49. שׂלמון, אברהם
 50. שאול, יצחק אבן מר
 51. שאפנר, יעקב
 52. שבא, שלמה
 53. שבזי, שלום
 54. שברצמאן שרון, אפרים
 55. שבתי, יהודה אבן
 56. שדה , יצחק
 57. שו, ג'ורג' ברנרד
 58. שוהם, מתתיהו
 59. שווייגר , משה
 60. שוורצפלד, אליאס
 61. שולם, שמואל
 62. שולמן, אלעזר
 63. שולמן, קלמן
 64. שולץ ברונו
 65. שולץ, ג'יימס וילרד
 66. שוער, אברהם
 67. שופמן, גרשון
 68. שור, אלכסנדר
 69. שורק, יואב
 70. שחם ריבה
 71. שחם, דוד
 72. שחם, נתן
 73. שטולצנברג, אבא
 74. שטוק, פראדל
 75. שטיין, אברהם שמואל
 76. שטיין, מנחם
 77. שטיינברג, אליעזר
 78. שטיינברג, יהודה
 79. שטיינברג, יעקב
 80. שטיינמן, אליעזר
 81. שטריט, שלום
 82. שטרן, אברהם
 83. שטרן, אברהם יצחק
 84. שטרן, דוד
 85. שיין, אליעזר
 86. שייקספיר, ויליאם
 87. שילה, מרגלית
 88. שילר, פרידריך
 89. שימל, משה
 90. שינקין, מנחם
 91. שיף, מידד
 92. שירלי, ג'יימס
 93. שירמן, חיים
 94. שלו, יצחק
 95. שלו־תורן, פועה
 96. שלום עליכם
 97. שלום, פניה
 98. שלום, ש'
 99. שלונסקי, אברהם
 100. שלונסקי, יונתן
{ 2
עמוד 14 מתוך 15
עמוד:
מתוך 15
1 0