רקע
פסח קפלן
פסח קפלן (1870‏-1943)
סופר, משורר, מתרגם ועיתונאי עברי ויידי.


t שירה

 

ספר הזמירות: שירי מופת לזמרה ממבחר השירה הכללית עם תוספת שירי ישראל ושירי ילדים

ורשה: אחיספר, תרע"ג.

l פרוזה

 

דבורה: אגדה

תרגום חופשי מאת פסח קפלן; פיטרקוב: תושיה, תרנ"ט.

אח ואחות: ספור לילדים

תרגום חופשי מאת פסח קפלן; ורשה: תושיה, האחים שולדברג ושותפם, תרנ"ז 1897.

מערת דוד המלך

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

הנערה החכמה

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

יראת אלוהים

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

הצבי וטבעת הזהב

מתוך: ביבליותיקה קטנה: אסופת ספרים שונים כתובים בשפה צחה וקלה למקרא לבני הנעורים – ביאליסטוק; ורשה: עבריה: דפוס י' אדלשטיין, תרס"ח

a מאמרים ומסות

 

אלעזר אטלס: תולדה

בתוך: ביכורים – ביבליותיקה לבני הנעורים, מס' 100; ורשה: תושיה, תרס"ז.

תולדות ישעיהו ברשדסקי

תולדותיו, בתוך: כתבים אחרונים / י' ברשדסקי; ורשה: תושיה, תר"ע.

s יצירות מתורגמות

 

ברבלות / פרידריך אדולף קרומכר

בתוך: ביכורים – ביבליותיקה לבני הנעורים, מס' 102–105; ורשה: תושיה, תרס"ז.

דון יוסף הנשיא: סיפור היסטורי / יוהן פון וילדנרט

מעובד בידי משה בן-אליעזר; מתורגם ע"י פסח קפלן; תל אביב: יזרעאל, [1945].

הצעד הראשון: ספור אמיתי

תרגום חופשי לעברית – פסח קפלן [ורשה]: תושיה, תרנ"ט. 

השיר הנצחי: מחזה מחיי הפועלים במערכה אחת / מרק ארנשטין

ביאליסטוק: דפוס מ' פרוזשאנסקי, תרע"ג.

כפרת פשע: סיפור היסטורי מן המאה הארבע עשרה

תרגם משפת אשכנז פסח קפלן; ורשה: א' בוימריטטער, תרנ"ד

לב אבן: אגדה לילדים / עפ"י יהודה לודויג בן משה פיליפסון

ורשה: תושיה, תרנ"ז 1897

ליד המחרשה: ספור / ליאופולד קומפרט

ורשה: תושיה, תר"פ

עלובי-החיים: דרמה במערכה אחת / דוד פינסקי

תרגום לעברית – פסח קפלן; ביאליסטוק: (הבימה), תרע"ג

שמע ישראל: דרמה בשלש מערכות / אוסיפ דימוב

ביאליסטוק: דפוס פרוזשאנסקי, תרע"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פסח קפלן

הקלידו:

 • רחל דנא

 • יעקב לוינסקי

 • חווה ראוך-סטקלוב

 • תאיר אלוף

 • אודי יוליס

 • ג"ס

 • שלי אוקמן

 • יעקב לוינסקי

 • אילנה רונן

 • אביבה רוזובסקי

 • נועה הורן

 • יעל זאבי

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • מלאכי שפר

 • ליאורה פוזנר-נהרי

 • שושי סרברו

 • עמינדב ברזילי

 • עמי זהבי

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פסח קפלן

הקלידו:

 • רחל דנא

 • יעקב לוינסקי

 • חווה ראוך-סטקלוב

 • תאיר אלוף

 • אודי יוליס

 • ג"ס

 • שלי אוקמן

 • יעקב לוינסקי

 • אילנה רונן

 • אביבה רוזובסקי

 • נועה הורן

 • יעל זאבי

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • מלאכי שפר

 • ליאורה פוזנר-נהרי

 • שושי סרברו

 • עמינדב ברזילי

 • עמי זהבי

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר