רקע
אברהם סוצקבר
אברהם סוצקבר
(1913‏-2010)
מהחשובים במשוררי היידיש במחצית השנייה של המאה ה-20, זוכה פרס ישראל ופרס איציק מאנגר ליצירה ספרותית ביידיש


t שירה

 

חרות עלי לוח: שירים / מיידיש

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1949

סיביר: פואימה / מיידיש ש' שלום

ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ב

ברכב אש: שירים ופואימות / מיידיש ה' בנימין (=בנימין הרושובסקי) ואחרים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ד

דמע־תמונות 1968/9 / מיידיש אברהם רגלסון

מאזניים, כרך ל“ח, 1–2, כסליו טבת תשל”ד, דצמבר 1973–ינואר 1974: 22–26

עין־הנשמה דמע־תמונות זולגת

ענף עם אחרוני דבדבנים

אחרתי

סיפנים לשבת

אמרי בן־בלי־הגוף

הסעודה

שירים ופואימות / מיידיש משוררים שונים

תל-אביב: עם עובד, תשל"ה

הלילה הראשון בגיטו: מחזור שירים / מיידיש ק. א. ברתיני

תל-אביב: עם עובד, תשמ"א 1981

סיביר: פואמה / מיידיש - ה. בנימין (=בנימין הרושובסקי)

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983

כנפי שחם: שירים מן היומן ושירים אחרים / מיידיש יעקב אורלנד ואחרים

תל אביב: עם עובד, תשמ"ג 1983

כינוס דומיות: מבחר שירים / מיידיש בנימין הרשב

תל אביב: עם עובד, 2005

חרוזים שחורים: אוטוביוגרפיה מדומיינת: שירים, סיפורים ושיחות / מיידיש בני מר

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2015

שירים מתורגמים לא מקובצים

מזמור־הלל לפר / מיידיש אברהם רגלסון

בתוך: אודה ליונה: שירים חדשים של סוצקבר, על המשמר, 15.7.1955

ספינת הציפורים / מיידיש אברהם רגלסון

בתוך: אודה ליונה: שירים חדשים של סוצקבר, על המשמר, 15.7.1955

במרתף היין / מיידיש אברהם רגלסון

l פרוזה

 

שביתת הקברנים / מיידיש אברהם רגלסון

מעריב 5.3.1971

אקווריום ירוק: סיפורים /מיידיש ק.א. ברתיני

תל-אביב: מפקדת קצין חינוך ראשי - משרד הביטחון, תשמ"ו 1986

j זכרונות ויומנים

 

גיטו וילנה / מיידיש נתן ליבנה

תל-אביב: שכוי, תש"ז

גטו וילנה / מיידיש ויקי שיפריס

תל-אביב: הוצאת עם עובד, 2016

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם סוצקבר

הקלידו

הגיהו

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם סוצקבר

הקלידו

הגיהו