רקע
מרדכי אהרן גינצבורג
מרדכי אהרן גינצבורג
(1795‏-1846)
מראשי המשכילים בווילנה, תרגם לעברית וחיבר ספרי השכלה. חיבר את האוטוביוגרפיה הראשונה בעברית, "אביעזר".


t שירה

 

תקון לבן הארמי

ווארשא: האלטר ואייזענטטאדט, תרנ"ה 1894

l פרוזה

 

יְהוּדִי מַאֲמִין בַּעֲלִילַת דָּם

מתוך “כתבים נבחרים”, ורשה: תושיה, תרע"א 1911

E משלים

 

מִשְׁלֵי־מוּסָר

מתוך “כתבים נבחרים”, ורשה: תושיה, תרע"א 1911

a מאמרים ומסות

 

מגיד אמת (בשם העט יונה בן אמתי)

ליפציג: פריטצשע, 1843

j זכרונות ויומנים

 

אֲבִיעֶזֶר (פרקים מתולדותי)

מתוך “כתבים נבחרים”, ורשה: תושיה, תרע"א 1911

v עיון

 

דביר: כולל קבוצת מכתבים שונים, מליצות, משלי מוסר ותולדות אנשי שם

ווארשא: דפוס י' אונטערהענדלער, תרמ"ד 1883

המוריה: כתבים בודדים

וורשא: דפוס גינז, תרל"ח

1. תולדות נפוליון בן פרט

2. קיקיון בקרת ספר מגיד אמת

3. תורה אחת

4. איוב

הצרפתים ברוסיה: הוא דברי ימי שנת תקע"ב

ווילנא: דפוס מ. ראם, תר"ג 1842

חמת דמשק

[קניגסברג? : מוציא לאור לא ידוע], תר"ך 1860

ימי הדור

וילנה: דפוס י' ראובן ראם, תרכ"א 1860

כתבים נבחרים

ורשה: תושיה, תרע"א 1911

הַשׁוֹמְרוֹנִים

עתותי רוסיא: מעת היותם לגוי עד ימי הדור הזה

ווילנא: דפוס מנחם מן ושמחה זימל, תקצ"ט

פי החירות: מלחמת האשכנזים והרוסים בצרפת בשנות תקע“ג-תקע”ה

ווילנא: דפוס ראם, תרמ"ד

קרית ספר: מכתבים מלוקטים על טהרת לשון הקודש

ווילנא: דפוס יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם, תרט"ו 1855

תולדות בני האדם: דברי הימים כולל בני תבל מראשית ימי התולדה עד חורבן רומא

ווילנא: דפוס מהו' בנימין במהו' דוד ארי', 1835

s יצירות מתורגמות

 

גלות הארץ החדשה: על ידי קריסטאף קאלומבוס / יואכים הינריך קמפה

וילנה: [מוציא לאור לא ידוע], תקפ"ג

המלאכות אל קאיוס קאליגולה הקיסר השלישי לרומים / פילון האלכסנדרוני

ווילנא: דפוס אברהם יצחק דווארעץ, תקצ"ז 1836

ליל שמורים: חלום חזיון לילה / יוהן הינריך דניאל צשוקה

ווארשא: דפוס אונטערהענדלער, תרמ"ד 1883

מסע לארץ ישראל/ אליעזר הלוי

תל אביב: אמנות, תרצ"א

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אהרן גינצבורג

הקלידו:

 • אילנה רונן
 • דניאל פריש
 • נועה הורן
 • עדנה פולק
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו:

 • עמי זהבי
 • שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אהרן גינצבורג

הקלידו:

 • אילנה רונן
 • דניאל פריש
 • נועה הורן
 • עדנה פולק
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו:

 • עמי זהבי
 • שולמית רפאלי