רקע
מרדכי אהרן גינצבורג
מרדכי אהרן גינצבורג (1795‏-1846)
מראשי המשכילים בווילנה, תרגם לעברית וחיבר ספרי השכלה. חיבר את האוטוביוגרפיה הראשונה בעברית, "אביעזר".
יצירות שהועלו למאגר: 4 יצירות
a מאמרים ומסות

אביעזר

וילנה: דפוס שיפין אצראזענקראנץ, תרכ"ד.

דביר: כולל קבוצת מכתבים שונים, מליצות, משלי מוסר ותולדות אנשי שם

המוריה: כתבים בודדים

1. תולדות נפוליון בן פרט

2. קיקיון בקרת ספר מגיד אמת

3. תורה אחת

4. איוב

וורשא: דפוס גינז, תרל"ח.

הצרפתים ברוסיה: הוא דברי ימי שנת תקע"ב

חמת דמשק

[קניגסברג? : מוציא לאור לא ידוע], תר"ך 1860.

ימי הדור

וילנה: דפוס י' ראובן ראם, תרכ"א 1860.

כתבים נבחרים

ורשה: תושיה, תרע"א 1911.

אֲבִיעֶזֶר (פרקים מתולדותי).

הַשׁוֹמְרוֹנִים.

מִשְׁלֵי־מוּסָר

יְהוּדִי מַאֲמִין בַּעֲלִילַת דָּם.

עתותי רוסיה: מעת היותם לגוי עד ימי הדור הזה

פי החירות: מלחמת האשכנזים והרוסים בצרפת בשנות תקע“ג-תקע”ה

קרית ספר: מכתבים מלוקטים על טהרת לשון הקודש

תולדות בני האדם: דברי הימים כולל בני תבל מראשית ימי התולדה עד חורבן רומא

תקון לבן הארמי

s יצירות מתורגמות

גלות הארץ החדשה: על ידי קריסטאף קאלומבוס / יואכים הינריך קמפה

וילנה: [מוציא לאור לא ידוע], תקפ"ג.

המלאכות: אל קאיוס קאליגולה הקיסר השלישי לרומים / פילון האלכסנדרוני

ליל שמורים: חלום חזיון לילה / יוהן הינריך דניאל צשוקה

מסע לארץ ישראל / אליעזר הלוי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מרדכי אהרן גינצבורג

הקלידו

  • דניאל פריש
  • עדנה פולק
  • שולמית רפאלי
  • שלומית אפל