1. אבון
 2. ויקטור אבורטין
 3. בן אביגדור
 4. שלמה אביגדורי
 5. יוסף אבן אביתור
 6. יהודה אבן בלעם
 7. שלמה אבן שושן
 8. שלמה אבן-אלמעלם
 9. בן אברהם
 10. ישעיהו אברך
 11. גרייס אגילר
 12. יוסף אגסי
 13. אנדרה אדי
 14. יהודה ליב הלוי אדל
 15. יוסף אהרונוביץ
 16. אריה אהרוני
 17. צפורה אהרנוביץ
 18. אהרן אהרנסון
 19. אלכסנדר אהרנסון
 20. מרדכי אהרנפרייז
 21. ברתולד אוארבך
 22. אובידיוס
 23. סיגביורן אובסטפלדר
 24. נ' אוגניוב
 25. רפאל אוחנה
 26. משה יעקב בן דוד אוטולנגי
 27. קורנל אוייסקי
 28. פסח אוירבך
 29. מרים אולינובר
 30. עמנואל אולסבנגר
 31. יצחק אונא
 32. חיים יעקב בן ברוך אונגר
 33. ג'יין אוסטן
 34. מנחם אוסישקין
 35. ישראל אוסמן
 36. אוריאל אופק
 37. בינה אופק
 38. צבי אור־חוף
 39. יעקב אורי
 40. מרקוס אורליוס
 41. יעקב אורלנד
 42. יוסף אורן
 43. יצחק אורן
 44. משה אורנשטיין
 45. חיים יוסף דוד אזולאי
 46. מרדכי אזרחי (קרישבסקי)
 47. אנה אחמטובה
 48. יהושע אטלס
 49. משה אטר (אטינגר)
 50. אברהם אידלסון
 51. אהרן הלוי איזגור
 52. אלכסנדר איזמאילוב
 53. דרורה פלה אייזנר
 54. משה אלעזר אייזנשטדט
 55. בן־ציון אייזנשטט
 56. יצחק אייכל
 57. יעקב אייכנבוים
 58. מנחם מנדל איילבום
 59. שמעון איינהורן
 60. קונרד אייקן
 61. אליעזר יצחק אילנאה
 62. נפתלי הרץ אימבר
 63. שמואל יעקב אימבר
 64. איסר יוסף אינהורן
 65. איסופוס
 66. יעקב איצקוביץ
 67. אוואריסט איק
 68. אל-חרירי
 69. זאב אלבלינגר
 70. נגה אלבלך
 71. גדליה אלון
 72. נחמיה אלוני
 73. יהודה אלחריזי
 74. משה אלטבאואר
 75. בנימין אליאב
 76. רחל אליאור
 77. דנטה אליגיירי
 78. נתן אליהשווילי
 79. ג'ורג' אליוט
 80. רפאל אליעז
 81. ישראל אלירז
 82. אלישבע
 83. דן אלמגור
 84. אלמוני/ת
 85. בנציון בן ירמיהו עקיבא אלפס
 86. זכריה אלצ'אהרי
 87. גדליה אלקושי
 88. יעקב הלל אלקינד
 89. משה אבן אלתקאנה
 90. נתן אלתרמן
 91. רוברט אמויאל
 92. אדמונדו דה אמיצ'יס
 93. אהרן אמיר
 94. בטין אמיר
 95. ראלף וולדו אמרסון
 96. מרדכי אמתי
 97. שלמה אנ-סקי
 98. אנאקראון
 99. הנס כריסטיאן אנדרסן
 100. האנונימוס (פייטן)