רקע
משה אטר (אטינגר)
משה אטר (אטינגר)
(1910‏-1990)
עיתונאי, סופר ומתרגם ישראלי. העורך הכלכלי של "הארץ" ובהמשך של "ג'רוזלם פוסט".


a מאמרים ומסות

 

צוואתו של פרויד – בתוך “משה האיש ואמונת הייחוד” מאת זיגמונד פרויד

תל אביב: דביר, תשל"ט 1978, [כנרת זמורה ביתן דביר] [ראו ב“משה האיש ואמונת הייחוד”]

לשם מה הוקמה קל"ע

חולון, תשמ"ה

סיבות המחדל הכלכלי

תדפיס מחוברת רבעון לבנקאות מס' 69, נובמבר 1978

למען הלשון העברית

ירושלים כ“ב בטבת תשל”ט, 21 בינואר 1979.

המאבק על העברית כשפה לאומית – נמשך

הרצאה בכנס עיון של קל“ע ב-י”ב בחשוון תשמ"ד 19.10.1984

המאבק על מדינת ישראל יהודית

רמת גן: מ' אטר, [תשל"ז].

לקראת סתירותינו

תל אביב: (דפוס ארץ), (1934).

תולדות מלחמת השפות

כפר המכביה, תשמ"ה

v עיון

 

מה אני שח: עיונים בלשון האדם

[תל אביב]: דביר תשמ"ו 1986.

עברית שפה חיה

[תל אביב]: ש' פרידמן, 1989.

s יצירות מתורגמות

 

אל התחנה הפינלנדית: עיונים במסורת המהפכנית באירופה והתהוותו של הסוציאליזם / אדמונד וילסון

תל אביב: עם עובד, תשט"ז.

בשורת העולם החדש / יוסף שטילמן ©

(מרחביה): הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, (1944).

האגודות המקצועיות בברית המועצות / יצחק דויטשר

תל אביב: עם עובד, תשי"ב.

המזימה של סאדאת / פול איידלברג

(תל אביב): רשפים, תשל"ט 1978.

המפעלים השיתופיים / ולטר הסלבך

(תל אביב): עם עובד ומכון הורוביץ באוניברסיטת תל אביב, (תשל"ג).

העולם הקדמון/ טרוט ריבלי גלובר

תל אביב: הלס, תשי"ד.

משה האיש ואמונת היחוד/ זיגמונד פרויד

תל אביב: דביר, (תשל"ט 1978).

רוח מצפון: רומן / רוברט גרייבס

(תל אביב): ש' פרידמן, תשכ"ו.

שירים / רינר מריה רילקה

(תל אביב): ספרית פועלים, (תשל"ז 1977).

כפל-פנים של משורר [מסת מבוא] / משה אטר

מתוך “ספר הנזירוּת”

[שכן יה, שמע: לעתים לך אפריע]

[אני בתבל כה בודד, אבל לא בודד עדי]

[ראה, אבה רב]

[יען כי לפנים אותך אחד אהב]

[חיי אינם זו שעת רוממותים]

[עובדים אנו, שוילים, עושי במלאכת]

[מה תעשה, יה, אם אמות]

[כל מי אשר ידו טורחת]

[אתה הולך ובא. הדלת]

[אתה במעמק חרגת]

[אותך ישיג רק מעשה]

[יה סח לאיש רק טרם שישלם]

[כך הקיצותי רק תינוק]

מתוך “ספר המראות”

פתיחה

התקדמות

סיום

אל לו

מתוך “ספר הצלינות”

[אתה מסער לא תירא]

[שוב מתפלל אני, רב חסד]

[אני הוא זה, שלפניך]

[אתה נראית לי, חי עולמים]

[באזניך תפלתי לא אי-כבוד]

[ורחמיו הם לנו כסיוט]

[כבה עיני: אני עוד רואך]

[ונשמתי לפניך כאשה]

[אתה הוא הנוחל]

[וירק תמולי גנים]

[אני אחד רק מקטני קטניך]

[ראה, כל אדם בורח מעצמו]

[אתה הוא הזקן, שפיח]

[שמועות רווחות על כי הנך קים]

[כל המבקשים אותך הם מנסיך]

[בנפול מחלוני דבר-מה]

[זו ענוה. להבינך]

[אחרון בתי הכפר הזה ניצב]

[ויש שאיש קם מעם שולחן ערבית]

[שומר-בליל הוא הטרוף]

[אתה השחרית העתידה]

[אתה הוא המנזר, אתר-ניסים]

[מלכי זה העולם תששו]

[ושוב יהיה הכל נשא ורם]

[וגם אתה גדול תהיה, לעלא]

[ובבתים מנוח אין, מלבד]

[אלך-נא כך אליך: נדבות]

[יה, מי יתנני צליינים רבים]

[ביום אתה שמועת השמא]

[צבא צליינים. ממשכבם בלילה]

[כבר בשדות קמלו פרחי השית]

[אל-נא תפחד, יה, באמרם "שלי"]

[בנבכי לילות אותך אחפור, אוצר]

הפנתר

מתוך “ספר העֹני והמוֶת”

[אולי אלך בעבי הר השתא]

[הו, הר-ההר בין גבננים ערמו]

[תנני לנטר את מרחקיך]

[כי הכרכים, אלי, הנם]

[חיים שם בני-אדם חורים מיזע]

[אלי, לכל אדם תן את מותו]

[כי אנו רק קלפה ורק עלים]

[אלי, דלונו מני חיתו ארץ]

[תן לאדם, אלי, גדלה והוד]

[עשה בנו מופת והושיענו]

[לו אהלל. כשופרות יצרחו]

[כי תפזרני שוב בעיר ופחד]

[לא עניים הם, רק בלי רכוש וחיל]

[כי עניות היא זהר רב מבית]

[אתה הרש, אתה עני ממעש]

[ביתו של העני הוא כהיכל]

[הו, מיהו זה, אשר קנין ושרד]

[הו, אן פנה הוא, בהיר העפעפיים?]

מתוך “שירים חדשים”

ערב

אורפאוס. אברידיקה. הרמס.

הולדת וֶנוּס

ילדוּת

קרבן

אֶרַנָּה אל סַפְּפוֹ

סַפְּפוֹ אל אֶרַנָּה

הברבור

המשורר

אבישג

דוִד שר לפני שאול

האסיר

שיר שחר מזרחי

בכרם זית

מרים מבכה את ישו

מלאך הצהרים

שיר המצורע

שיר הגמד

שיר הקבצן

שיר השתיָן

שיר האלמנה

שיר היתומה

צאת הבן האובד

הסחרחרה

מחוללת ספרדיה

ילדוּת (ב)

עצרת יהושע

מזרקה ברומי

הורטנזיה כחֻלה

מעלות האוֹרַנזֶ'רי

בּוּדְהָה

אלתורים מחורף בקַפּרי

בזיך הוורדים

שיר של ים

אלֶקסטיס

סנטה-מריה אַ צֶ'טרֶלה

שיר אהבה

הבוגרת

אלֹהים בימי הבינים

הכדור

נוף

האוהבת

תורת הכלכלה / פול אנתוני סמואלסון

ירושלים: תל אביב: חיפה: סטימצקי, [תשל"ג].

מאמרים מאת זאב ז’בוטינסקי

לכינוס אסיפה מייסדת של יהודי רוסיה

בכינוס “הברית להשגת שלימוּת-הזכויות לעם היהודי ברוסיה”, פטרבורג, נובמבר 1905

ליצירת פראקציה יהודית ב"דומה" הממלכתית בכינוס “הברית להשגת שלימוּת-הזכויות לעם היהודי ברוסיה”, פטרבורג, 19 במאי 1906

הציונות וארגון הלאום היהודי ברוסיה בועידה השלישית של ההסתדרות הציונית ברוסיה, הלסינגפורס, 1906

הציונות וחיי היהודים בגולה בועידה הרביעית של ההסתדרות הציונית ברוסיה, האאג, 12 ו-21 באוגוסט 1907

מצב היהודים בקיסרות העותומנית באסיפה הכללית של הועד לחובבי ציון, אודיסה, 5 בפברואר 1912

למען הקמת לגיון עברי בצבא הבריטי נאומי תעמולה בין המהגרים היהודיים באנגליה, לונדון 1916

משפטו הצבאי של הלייטנאנט זאב ז’בוטינסקי

ירושלים, 13–14 באפריל 1920

בטחון הישוב – שאלת-היסוד הציונית בועד הפועל הציוני, פראג, יולי 1921

למען "ממשלה כוללת" בהסתדרות הציונית בקונגרס הציוני הי"ב, קארלסבאד, ספטמבר 1921

הפרישה מן האכסקוטיבה ומן ההסתדרות הציונית במושב הועד הפועל הציוני ושיחה עם סופר “ראזסווייט”, ברלין, ינואר 1923

יסודות ראשונים בפרוגראמה הרביזיוניסטית פאריס, 19 בפברואר 1925

האופנסיבה הפוליטית והלגיון בועידה העולמית הראשונה לברית הציונים-הרביזיוניסטים, פאריס, אפריל 1925

פתרון הבעיות – רק בשיטות מדיניות בקונגרס הציוני הי"ד, וינה, אוגוסט 1925

שרשי המשבר בועידה העולמית השניה לברית הציונים-הרביזיוניסטים, פאריס, דצמבר 1927

על תוכנית האבאקואציה הרצאה במועדון הרופאים והאינג’נרים, וארשה, אוקטובר 1936

"פולין תעזור ותיעזר בתכנית האבאקואציה" הרצאה ב“מכון לחקר בעיות לאומיות”, ווארשה, חשון תרצ"ז.

מול תכנית החלוקה – תכנית העשוֹר נאום-הפתיחה בקונבנט ההסתדרות הציונית החדשה, פּראַג פבּרוּאַר 1938

"למות או לכבוש את ההר" נאום באסיפת-עם ב“תיאטרון החדש”, וארשה, תשעה באב תרצ"ח (12 ביולי 1938)

על ספרות ואמנות

ע“פ כתבי זאב ז’בוטינסקי, כרך ז', הוצאת ערי ז’בוטינסקי, ירושלים תשי”ח

עשרת הספרים פורסם כספר בפטרבורג 1905.

שלש אמנויות פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

האֵלה נודדה פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

על "היהודים והספרות הרוסית" פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

"פרשת צ'יריקוב" פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

הקדמה לשירי ביאליק הקדמה לספר “פואמות ושירים” של ביאליק, בתרגום ז’בוטינסקי, מהדורה ששית מורחבת, ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

ספרות פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

לקח יובלו של שבצ'נקו פורסם בקובץ “פליטונים”, הוצאת ש"ד זלצמן, ברלין 1922.

הפליטונים של הרצל פורסם בקובץ “הפליטונים של הרצל” בתרגום שרה רוזוב, עם הקדמה מאת ז’בוטינסקי, פטרבורג 1912.

ואמפוּקה הכּנה פורסם בקובץ Causeries, פאריס 1930

על אמריקה / זאב ז'בוטינסקי

עוד על אמריקה / זאב ז'בוטינסקי

בתערוכת אבל פאן / זאב ז'בוטינסקי

אפנת הערבסקות / זאב ז'בוטינסקי

על ד’ישראלי

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 5 באוגוסט 1927. הטעות בחשבון במקור (ד’ישראלי היה בן 70, לא 72, בשנת 1874).

רוכלי הרוח

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 20 באוגוסט 1927.

יוּשקביץ'

פורסם ב“ראזסווייט”, פאריס, 2 באוקטובר 1927.

אֵמיל זולא

פורסם ב“ראזסווייט”, פאריס, 9 באוקטובר 1927.

ביאליק שותק

הקובץ “פליטונים”, הוצאת קרל באום, מיהריש-אוסטראו, 1930.

הרפקתאותיו החדשות של ר' ישראל

פורסם ב“מאָרגן-זשורנאל”, ניו-יורק, 27 במאי 1928.

פולין הישנה פורסם ב“היינט”, ווארשה, 1 בפברואר 1929.

מה קוראים ומה חושבים ב“מאָרגן-זשורנאל”, ניו-יורק, 24 בנובמבר 1929.

ספרי נשים ערוך על פי תרגום שפורסם ב“העם” ב-12 וב-13 באפריל 1931.

כשהעולם צעיר היה

ע“פ הנוסח ב”זאמעלבוך פאר בית“רישער יוגענד”, ווארשה, 1933.

היה היה פעם

פורסם ב“היינט”, ווארשה, 20 בנובמבר 1931.

המשורר לשעבר

ערוך על פי תרגום ב“חזית העם”, תל אביב, 29 בינואר 1932, בכותרת “ביאליק איש הפולמוס”.

ליובל הששים של ביאליק

פורסם ב“פוסלדניא נובוסטי”, פאריס, 10 בפברואר 1933.

כי אם ברוח (ליובל הששים של פרופ' י' קלוזנר)

פורסם ב“דער מאָמענט”, ווארשה, אוגוסט 1934.

אחרי מות ביאליק

פורסם ב“מאָרגען-זשורנאל”, ניו-יורק, 22 ביולי 1934.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אטר (אטינגר)

הקלידו

 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • בלהה ארגון
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דב מדבד
 • דנה פז
 • חנה מורגנשטרן
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • ישראל ויסברוט
 • נגה רובין
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • רותי לרנר
 • רות פיינברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • איילת צנקל
 • אירית
 • ליאורה פונר-נהרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אטר (אטינגר)

הקלידו

 • איילת צנקל
 • אילנה רונן
 • בלהה ארגון
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דב מדבד
 • דנה פז
 • חנה מורגנשטרן
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • ישראל ויסברוט
 • נגה רובין
 • עדנה פולק
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • רותי לרנר
 • רות פיינברג
 • רחל זלינגר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • איילת צנקל
 • אירית
 • ליאורה פונר-נהרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר