רקע
חיים יחיאל בורנשטיין
חיים יחיאל בורנשטיין (1845‏-1928)
חוקר, תוכן, כרונולוג ומתרגם.
יצירות שהועלו למאגר: 6 יצירות
v עיון

מחלקת רב סעדיה גאון וב' מאיר: בקביעת שנות ד“א תרפ”ב-תרפ"ד; פרק מקורות סדר העבור בישראל

ווארשא: דפוס שולדבערג, תרס"ד

שימת עין

ורשה: תושיה, תרע"ג [בתוך: טיטלבוים, מרדכי: הרב מלאדי ומפלגת חב“ד. – חלק ב. ירושלים, תש”ל.‬]

פליטה מני קדם

ווארשא: [חמו"ל], תרס"ט 1909

חשבּון תּקופות ומולדות

ורשה: דפוס סיקורה, 1927

משפט הסמיכה וקורותיה

ורשה: שטיבל, תרע"ט

דברי ימי העבור האחרונים

[תדפיס מתוך: “התקופה” י“ד-ט”ו-ט“ז, ורשה, תרפ”ב-תרפ"ג]

s יצירות מתורגמות

הפרש / אדם מיצקביץ'

ווארשא: דפוס נ' סוקולוב, תר"ס 1900 .

המלט, נסיך דניה / ויליאם שקספיר

ורשה: ח. י. בורנשטיין, תרפ"ו 1926

מזמרת הארץ: קבוצת שירים מתורגמים באמונה מפולנית לעברית, חרוזים ושקולים לפי צורתם במקור

ורשה: דפוס RENOMA, 1927)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים יחיאל בורנשטיין

הקלידו

 • אמיר גולדשטיין
 • בלהה ארגון
 • טלי לב
 • עדנה פולק
 • צח בן יהודה
 • רקפת בן נון
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • ויטנברג רחל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי