רקע
אברהם בר גוטלובר
אברהם בר גוטלובר
(1810‏-1899)
משורר, סופר, מחזאי היסטוריון, עיתונאי, ומחנך, מהחשובים שבתנועת ההשכלה.


t שירה

 

כל שירי מהללאל

הנצנים: אספת שירים שונים

ווילנא: ר' יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם, תרי"א

מזמור לתודה: קול רנה וישועה … ביום הציל ה' את הקיסר אלכסנדר ניקאלאייעוויטש … מיד … מבקש נפשו בראשון לחדש השני תרכ"ו …

זיטאמיר: א"ש שאדאוו, 1866

ענף עץ עבות: כולל שלש השירים / אשר שרתי לכבוד אדונינו הקיסר אלכסנדר השני אני אברהם בער בן חיים גאטטלאבער.

ווילנא: יוסף ראובן בן מנחם מן ראם, תרי"ח

ספר פרחי האביב: כולל שירים שונים … ומהם מעתקים משאר לשונות, ואחריהם … מכתבים … / מאתי אברהם בער הכהן גאטטלאבר.

JOZEFOW: דפוס S. WAX, 1837

l פרוזה

  קול רינה וישועה באהלי צדיקים

הזהרו בבני העניים: סיפור, יסודתו בחיי עמנו בזמננו

ורשה: דפוס ה"י אלאפין, 1880

j זכרונות ויומנים

 

זכרונות לקורות השכלת עמנו: בארצנו ארץ רוסיא ונלוה לזה שיר לכבוד השר מאנטיפיורי / מאת אברהם בער הכהן גאטטלאבער.

ווארשא: דפוס יצחק גאלדמאן, תרמ"ד

זכרונות מימי נעורי: משלבים עם זכרונות הדור

Варшава: Типографіа И. О. Адапина, 1880–1881

זכרונות ומסעות

זכרונות

זכרונות על סופרי יידיש וספריהם [נכתב ביידיש; תרגם חנוך קלעי; הקטע עודו מוגן בזכויות יוצרים]

הגיזרה והביניה: לקורות התפתחות ההשכלה בישראל בארץ רוסיה ופולין

מסעות

v עיון

 

בקורת לתולדות הקראים: (כולל חקירות ודרישות על דבר הקראים וזמן הפרדם מאת אחיהם הרבנים על דבר הקראים מחזיקי תורה שבע"פ … ספרים וסופרים …) / מאת אברהם בער גוטלובר.

ירושלים: קדם, תשל"ב

תולדות הקבלה והחסידות: מראשית צמיחתן עד היום הזה וספר … אשר לא ממעי יהודה יצאו … / מאתי אברהם בער גאטטלאבער.

זיטאמיר: דפוס א“ש שאדאוו, תר”ל

איגרת ביקורת

פרי קיץ: כולל באורים … על כמה מקראות סתומות … ע"פ הבקרת וחקירות הלשון … / מאתי אברהם בער … גאטטלאבער …

לעמבערג: מוציא לאור לא ידוע, תרל"ז

s יצירות מתורגמות

 

ירושלים / משה מנדלסון

זיטאמיר: דפוס א“ש שאדאוו, תרכ”ז 1867

נתן החכם / גוטהולד אפרים לסינג

ממצרים [ספר מסעות] / לודויג אוגוסט פרנקל (הרב אברהם אלעזר)

וויען: דפוס יאזעף האלצווארטה, תרכ"ב 1862

שיר השירים / אהרן ילינק

לעמבערג: אברהם יצחק מענקעש, 1861

פנינים מדרשות / אהרן ילינק

ווילנא: פ' גארבער, תר"צ

יום הזכרון: זה ספר שבת הקיסר ניקלי הראשון על כסא מלכותו / חבר במצות המלך על ידי … באראן קארף; נעתק ללשון עברית … על ידי אברהם בער … גאטטלאבער.

לבוב: דפוס חברה ע“ש שעווצענקו, תרל”ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם בר גוטלובר

הקלידו:

 • אמיר ברטוב
 • אמיר גולדשטיין
 • עמירה ביידר
 • שולמית רפאלי
 • שי שפירא
 • שלומית אפל

הגיהו

 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • צחה וקנין

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם בר גוטלובר

הקלידו:

 • אמיר ברטוב
 • אמיר גולדשטיין
 • עמירה ביידר
 • שולמית רפאלי
 • שי שפירא
 • שלומית אפל

הגיהו

 • מיה קיסרי
 • משה נועם
 • צחה וקנין