רקע
אלחנן ליב לוינסקי
אלחנן ליב לוינסקי (1857‏-1910)
סופר עברי ויידי, מראשוני אגודת חובבי ציון ברוסיה ומו"ל עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 113 יצירות
a מאמרים ומסות

 

כתבי א. ל. לוינסקי

אודיסה: יבנה, תרע"א ‬1911.

מחשבות ומעשים

מחשבות ומעשים I (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך א'))

מחשבות ומעשים II (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך א'))

מחשבות ומעשים III (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך א'))

מחשבות ומעשים IV (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך ב'))

מחשבות ומעשים V (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך ב'))

מחשבות ומעשים VI (השִּׁלֹחַ, תרנ"ז (כרך ב'))

מחשבות ומעשים VII (השִּׁלֹחַ, תרנ"ח (כרך ג'))

מחשבות ומעשים VIII השִּׁלֹחַ, תרנ"ח (כרך ג')

מחשבות ומעשים IX (השִּׁלֹחַ, תרנ"ח (כרך ג'))

מחשבות ומעשים X (השִּׁלֹחַ, תרנ"ח (כרך ג'))

מחשבות ומעשים XI (השִּׁלֹחַ, תרנ“ח–תרנ”ט (כרך ד'))

מחשבות ומעשים XII (השִּׁלֹחַ, תרנ“ח–תרנ”ט (כרך ד'))

מחשבות ומעשים XIII (השִּׁלֹחַ, תרנ“ח–תרנ”ט (כרך ד'))

מחשבות ומעשים XIV (השִּׁלֹחַ, תרנ"ט (כרך ה'))

מחשבות ומעשים XV (השִּׁלֹחַ, תרנ"ט (כרך ה'))

מחשבות ומעשים XVI (השִּׁלֹחַ, תרנ"ט (כרך ה'))

מחשבות ומעשים XVII (השִּׁלֹחַ, תרנ"ט (כרך ה'))

מחשבות ומעשים XVIII (השִּׁלֹחַ, תרנ“ט–תר”ס (כרך ו'))

מחשבות ומעשים XIX (השִּׁלֹחַ, תרנ“ט–תר”ס (כרך ו'))

מחשבות ומעשים XX (השִּׁלֹחַ, תרנ“ט–תר”ס (כרך ו'))

מחשבות ומעשים XXI (השִּׁלֹחַ, תרס"א (כרך ז'))

מחשבות ומעשים XXII (השִּׁלֹחַ, תרס"א (כרך ז'))

מחשבות ומעשים XXIII (השִּׁלֹחַ, תרס"ב (כרך ט'))

מחשבות ומעשים XXIV (השִּׁלֹחַ, תרס"ב (כרך ט'))

מחשבות ומעשים XXV (השִּׁלֹחַ, תרס"ב (כרך ט'))

מחשבות ומעשים XXVI (השִּׁלֹחַ, תרס“ב–תרס”ג (כרך י'))

מחשבות ומעשים XXVII (השִּׁלֹחַ, תרס“ב–תרס”ג (כרך י'))

מחשבות ומעשים XXVIII (השִּׁלֹחַ, תרס“ב–תרס”ג (כרך י'))

מחשבות ומעשים XXIX (השִּׁלֹחַ, תרס"ג (כרך י"א))

מחשבות ומעשים XXX (השִּׁלֹחַ, תרס"ג (כרך י"א))

מחשבות ומעשים XXXI (השִּׁלֹחַ, תרס"ז (כרך ט"ז))

מחשבות ומעשים XXXII (השִּׁלֹחַ, תרס"ז (כרך ט"ז))

מחשבות ומעשים XXXIII (השִּׁלֹחַ, תרס"ז (כרך ט"ז))

מחשבות ומעשים XXXIV (השִּׁלֹחַ, תרס“ז–תרס”ח (כרך י"ז))

מחשבות ומעשים XXXV (השִּׁלֹחַ, תרס"ט (כרך כ'))

מחשבות ומעשים XXXVI (השִּׁלֹחַ, תרס"ט (כרך כ'))

מחשבות ומעשים XXXVII (השִּׁלֹחַ, תרס"ט (כרך כ'))

מחשבות ומעשים XXXVIII (השִּׁלֹחַ, תרס"ט (כרך כ'))

מחשבות ומעשים XXXIX (השִּׁלֹחַ, תרס"ט (כרך כ'))

מחשבות ומעשים XL (השִּׁלֹחַ, תרס“ט–תר”ע (כרך כ"א))

מחשבות ומעשים XLI (השִּׁלֹחַ, תרס“ט–תר”ע (כרך כ"א))

מחשבות ומעשים XLII (השִּׁלֹחַ, תרס“ט–תר”ע (כרך כ"א))

מחשבות ומעשים XLIII (השִּׁלֹחַ, תרס“ט–תר”ע (כרך כ"א))

מחשבות ומעשים XLIV (השִּׁלֹחַ, תרס“ט–תר”ע (כרך כ"א))

מחשבות ומעשים XLV (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ב))

מחשבות ומעשים XLVI (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ב))

מחשבות ומעשים XLVII (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ב))

מחשבות ומעשים XLVIII (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ב))

מחשבות ומעשים XLIX (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ג))

מחשבות ומעשים L (השִּׁלֹחַ, תר"ע (כרך כ"ג))

רשמי מסע

מסע לארץ- ישראל בשנת ת"ת לאלף השישי (“פרדס” כרך א', תרנ"ב)

בעגלה ובעגלת החורף (“המליץ” תרנ"א)

מחלון המרכבה (“המליץ” תרנ"ב)

מעל מכסה האניה (“המליץ” תרנ"ד)

בעיר המלוכה (“המליץ” תרנ"ו)

אזלת לקרתא הלך בנימוסה (“הצפירה”, תרנ"ד)

עיר של חיים

מים עד ים (“השילוח”, כרך י“ח, תרס”ח)

חזון הרוחות

חזון הרוחות (לוח אחיאסף, תרנ"ד)

מעט אצטגנינות I (לוח אחיאסף, תרנ"ה)

מעט אצטגנינות II (לוח אחיאסף, תרנ"ו)

מעט אצטגנינות III (לוח אחיאסף, תרנ"ז)

לחזון הרוחות (לוח אחיאסף, תרנ"ח)

עוד מעט אצטגנינות (לוח אחיאסף, תרנ"ט)

מעט "פילוסופיא של לוח" I (לוח אחיאסף, תר"ס)

מעט "פילוסופיא של לוח" II (לוח אחיאסף, תרס"ב)

לוחות ישנים (לוח אחיאסף, תרס"ד)

חגים ומועדים

תפלתי לראש-השנה (היום, תרס"ז)

מלכותא דרקיעא ומלכותא דארעא (הד-הזמן, תרע"א)

מחשבות ומעשים VIII

מצוה קלה – וסוכה שמה (היום)

קהלת ושיר-השירים (הצפה, תרס"ו)

ספר הבהמות (הוספה לגליון “הצפה”, תרס"ד)

מגילת חנוכה (הוספה לגליון “הצפה”, תרס"ה)

השקל ודמי-חנוכה (היום, תרס"ז)

שושן-חנוכה (הצפה, תרס"ה)

דברים בעלמא (הזמן)

חרבונה (הצפה)

"ומדבר כלשון עמו" (הזמן)

אסתר ואחשורוש (הצפה, תרס"ד)

הסדר (הצפה)

"חד גדיא" ו"שיר-השירים"

משה ואהרן

יציאת-מצרים ויציאת בבל

ברכוש גדול (הזמן)

קודש וחול (הזמן)

יום-טוב שני (הצפה, תרס"ד)

בעז (הצפה, תרס"ד)

התורה והלביבות (הזמן, תרס"ג)

עשרת הדברות (היום)

פוליטונים ומאמרים שונים

חיי עולם וחיי שעה (המליץ, תרמ"ט)

יוחנן הסנדלר לפנים ועתה (המליץ, תרמ"ט)

המרצע והספרות (המליץ, תרמ"ט)

עוד על חיי עולם וחיי שעה (המליץ, תרנ"א)

היהודי הולך! (המליץ, תרנ"א)

אהבה כללית ושנאה פרטית (המליץ, תרנ"א)

השולחן הירוק ומסוביו (המליץ, תרנ"ב)

תמונות (המליץ, תרנ"ג)

בטלנות (המליץ, תרנ"ה)

יפיפותו של יפת I (המליץ)

יפיפותו של יפת II (המליץ)

יפיפותו של יפת III (המליץ)

הגורל הגדול (הצפירה, תרנ"א)

אחרי הגורל (הצפירה, תרנ"א)

השביתה (הצפה, תרס"ה)

חוכמת ישראל ותכונתה בימים ההם

האסם, מאסף לספרות ולמדע, סנקט פטרבורג, תרנ"ח 1897

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלחנן ליב לוינסקי

הקלידו

 • איתמר מרילוס
 • נעה אופנהיים
 • נגה אטלס
 • חנה טל
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • נורית רכס
 • ציפי טל
 • גל לוינסקי
 • שרה בוני
 • רינה גולן
 • נעמי בן-חיים ראסל
 • ברוריה בן-ברוך
 • נאוה שגיב
 • כרמית גורן
 • הדר בן-יהודה
 • מרים קורקין
 • רותי ששון
 • אודי יוליס
 • דנה פז פרינס
 • אורי בלסבלג
 • דביר יצחקי
 • יהודית גלדמן
 • מלאכי שפר
 • בתיה פריד
 • ישעיהו ברוט
 • טלי אוקמן
 • נירה נחליאל
 • רבקה חן
 • חגית דיץ
 • מעין אייזנשטאט
 • רבקה קולבינגר
 • אתי גראואר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רחל ארז
 • תמר ניצן

הגיהה

 • נורית רכס
יצירות על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלחנן ליב לוינסקי

הקלידו

 • איתמר מרילוס
 • נעה אופנהיים
 • נגה אטלס
 • חנה טל
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • נורית רכס
 • ציפי טל
 • גל לוינסקי
 • שרה בוני
 • רינה גולן
 • נעמי בן-חיים ראסל
 • ברוריה בן-ברוך
 • נאוה שגיב
 • כרמית גורן
 • הדר בן-יהודה
 • מרים קורקין
 • רותי ששון
 • אודי יוליס
 • דנה פז פרינס
 • אורי בלסבלג
 • דביר יצחקי
 • יהודית גלדמן
 • מלאכי שפר
 • בתיה פריד
 • ישעיהו ברוט
 • טלי אוקמן
 • נירה נחליאל
 • רבקה חן
 • חגית דיץ
 • מעין אייזנשטאט
 • רבקה קולבינגר
 • אתי גראואר
 • יעל זאבי
 • נילי אפשטיין
 • רחל ארז
 • תמר ניצן

הגיהה

 • נורית רכס