רקע
ישראל מהלמן
ישראל מהלמן (1900‏-1989)
ביביליוגרף, חוקר ואיש חינוך עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 18 יצירות
a מאמרים ומסות

 

כדאי לשלם את מחיר השלום ירושלים תשל"ח

שוב מלחמה? ירושלים תשל"ה

לא תהיה התקדמות ללא נסיגה

אוקטובר 1969

חיבורים שונים

תדפיסים

דברי פולמוס נגד הנצרות בבתי דפוס נוצריים (במאה ה–16)

בגולה – החינוך הוא העיקר

הוראת הספרות הכללית

הדפוס העברי בקושטא מאת אברהם יערי: הערות ותוספות

ירושלים: קרית ספר, תשכ"ח

בית הדפוס באדריאנופול במאה הט"ז

רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן, תשל"ט

שני ספרים קרובים ולא זהים

ירושלים: קרית ספר בע“מ, תש”ם

זלמן רובשוב מורה למורים

ירושלים: קרית־ספר בע“מ, תשל”ג

פרופ' בן⁻ציון דינור – המחנך

תל־אביב: אורים, תשל"ג

ח"י ספרים עבריים ודפים בודדים

רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן, תשל"ה

סביב ס' "מאור עינים" לר' עזריה מן האדומים

ירושלים: קרית־ספר בע“מ, תשל”ג

הדפסה מיוחדת מתוך פרקי למוד: הרצאות ביום העיון לזכר דוד ילין ז"ל

ירושלם: הוצאת בית המדרש למורים העברי בירושלם, תש"ה

זלמן שז"ר כמחנך

מתוך: מולד

v עיון

 

החינוך היהודי בתפוצות הגולה בימינו

תל אביב: י' צ’צ’יק, תש"ל (1969)

מלחמת דון קישוטים או חתירה לשלום?

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"א (1970)

גנוזות ספרים: מאמרים ביבליוגרפיים

ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשל"ו

מבוא ל“שיחות גיתה עם אקרמן”

ירושלים: מוסד ביאליק, 1972

אקרמן המעמיק לראות בעיני אהבה [מבוא]

תמונות

גיתה בן 79

גיתה משוחח עם אקרמן

רשימת מלות יסוד: להוראת הלשון העברית / בעריכתם הכללית של י' מהלמן, ח' רוזן, י' שקד.

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשכ"א (1960)

יפתח ובת יפתח

מתוך “עיונים בספר שופטים”, ירושלים תשכ"ו

דויד המלך (קווים לאישיותו)

תדפיס מתוך ע“ז לדוד, תשכ”ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל מהלמן

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מיכאל מרגליות
 • נועה גרייצר
 • נירה בן שאול
 • קטיה בנוביץ'
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • שלי אוקמן
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל מהלמן

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מיכאל מרגליות
 • נועה גרייצר
 • נירה בן שאול
 • קטיה בנוביץ'
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • שלי אוקמן