רקע
ישראל מהלמן
ישראל מהלמן (1900‏-1989)
ביביליוגרף, חוקר ואיש חינוך עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 16 יצירות
v עיון

החינוך היהודי בתפוצות הגולה בימינו

תל אביב: י' צ’צ’יק, תש"ל (1969)

מלחמת דון קישוטים או חתירה לשלום?

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"א (1970)

גנוזות ספרים: מאמרים ביבליוגרפיים

ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשל"ו

מבוא ל“שיחות גיתה עם אקרמן”

ירושלים: מוסד ביאליק, 1972

אקרמן המעמיק לראות בעיני אהבה [מבוא]

תמונות

גיתה בן 79

גיתה משוחח עם אקרמן

רשימת מלות יסוד: להוראת הלשון העברית / בעריכתם הכללית של י' מהלמן, ח' רוזן, י' שקד.

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשכ"א (1960)

יפתח ובת יפתח

מתוך “עיונים בספר שופטים”, ירושלים תשכ"ו

דויד המלך (קווים לאישיותו)

תדפיס מתוך ע“ז לדוד, תשכ”ד

a מאמרים ומסות

כדאי לשלם את מחיר השלום ירושלים תשל"ח

חיבורים שונים

תדפיסים

דברי פולמוס נגד הנצרות בבתי דפוס נוצריים (במאה ה–16)

בגולה – החינוך הוא העיקר

הוראת הספרות הכללית

הדפוס העברי בקושטא מאת אברהם יערי: הערות ותוספות

ירושלים: קרית ספר, תשכ"ח

בית הדפוס באדריאנופול במאה הט"ז

רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן, תשל"ט

שני ספרים קרובים ולא זהים

ירושלים: קרית ספר בע“מ, תש”ם

זלמן רובשוב מורה למורים

ירושלים: קרית־ספר בע“מ, תשל”ג

פרופ' בן⁻ציון דינור – המחנך

תל־אביב: אורים, תשל"ג

ח"י ספרים עבריים ודפים בודדים

רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן, תשל"ה

סביב ס' "מאור עינים" לר' עזריה מן האדומים

ירושלים: קרית־ספר בע“מ, תשל”ג

הדפסה מיוחדת מתוך פרקי למוד: הרצאות ביום העיון לזכר דוד ילין ז"ל

ירושלם: הוצאת בית המדרש למורים העברי בירושלם, תש"ה

זלמן שז"ר כמחנך

מתוך: מולד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל מהלמן

הקלידו

  • אילנה רונן.

  • מיכאל מרגליות

  • נועה גרייצר

  • שולמית רפאלי

  • תמר הקר

הגיהו

  • דליה יעקבי

  • דניאל פריש

  • עדנה הדר

  • עמינדב ברזילי

  • שלי אוקמן