רקע
יפה ברלוביץ
יפה ברלוביץ
(1937‏-)
חוקרת ספרות, ממובילות המחקר בנושאי ספרות ותרבות העלייה הראשונה, ובמחקר יצירותיהן הנשכחות של הסופרות־הנשים בתקופת היישוב


l פרוזה

 

סיפורה של ירושלים

ירושלים: עירית ירושלים - הלשכה לעליה וקליטה: הלשכה להסברה וליחסי ציבור, תשל"ד 1974

“הזמן התל אביבי” בתוך: אלמני הקש הצהובים: הזמן התל אביבי / שושנה שרירא

ירושלים: כרמל, תשס"ט 2009

a מאמרים ומסות

 

מבוא ל“מבחר ספורים” / אהרן מגד

תל אביב: זמורה־ביתן, תשמ"ט 1989

“סיפורי מסעות – היווצרותו של ז’אנר ארצישראלי” בתוך: אעברה נא בארץ: מסעות בארץ ישראל של אנשי העלייה הראשונה

תל אביב: משרד הבטחון, תשנ"ב 1992

בני ערב למשה סמילנסקי – הסיפור הפטרוני

עיונים בתקומת ישראל 4, 1994, עמ' 400–421

ראשיתה של הספרות בארץ ישראל וזיקותיה לשירת ספרד: הצעה למודל תרבות יהודי–ערבי

ביקורת ופרשנות, חוב' 32, אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן, תשנ"ח, 1998, עמ' 95–110

בחיפוש אחר דיוקן ה’ארץ ישראלית' בספרות הנשים בתקופת היישוב

ביקורת ופרשנות, קובץ מיוחד, האישה הישראלית: שורשים, מציאות ודימויים, חוב' 34, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תש"ס, 2000, עמ' 91–113

אחרית דבר ל“שאני אדמה ואדם: סיפורי נשים עד קום המדינה”

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"ג 2003

לונדון, ירושלים, פתח תקווה: ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה ברנט־טרגר

מסכת, חוב' ו, חורף תשס"ז, 2007, עמ' 87–118

מאפו ויעבץ בארץ ישראל: לזיהוייה של עמימות פואטית

ביקורת ופרשנות, גל' ליובלו של פרופ' י' פרידלנדר, חוב' 43, רמת גן, תש"ע, 2010, עמ' 29–62

בית משפט של אישה אחת, סיפורה של נחמה פוחצ’בסקי כהיסטוריה מקומית של נשים (ראשון לציון, 1934–1889)

חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה, נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט, עורכים: א' כתבן, מ' שילה, ר' הלפרין-קדרי, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תשע"א, 2010, עמ' 325–371

מדריך קריאה ואחרית דבר ל“ציפור פצועה” / דורה בדר: יומן 1933–1937

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2011

על צומתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918–1878): עיון בכתביהן של ראשונות

עיונים בתקומת ישראל מגדר בישראל, מחקרים על מגדר ביישוב ובמדינה, כרך א, שדה בוקר, תשע"א, 2011, עמ' 369–408

בחיפוש אחר העצמי הילידי: מפתח לעיון ביצירתה של שולמית הראבן

עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 21, שדה בוקר, תשע"ב, 2011, עמ' 80–114

משירת חיבת ציון לשירת מולדת: הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי

ביקורת ופרשנות, הזמר העברי, פואטיקה מוזיקה היסטוריה תרבות, חוברת 44, תשע"ב, 2012, עמ' 13–59

עם חגיגות מאה וחמישים שנה לעלייתם של זרח ורחל־לאה ברנט, או: זרח ברנט – הערות מביוגרפיה שבדרך

דברים שנישאו באירוע לציון 150 שנים לעליית בני הזוג ברנט לארץ ישראל, תל אביב, 12 בנובמבר 2021

v עיון

 

דפי הנחייה לקורא הצעיר: לספר מנורת הזהב בעריכת אשר ברש

תל אביב: י' ברלוביץ, תשכ"-?

ספרות העליה הראשונה כספרות מתיישבים ראשונים

רמת גן: מוציא לאור לא ידוע, תש"ם 1979

הטקסט המוסף

תל-אביב: אור עם, תשנ"ב 1992

להמציא ארץ, להמציא עם: תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונה

ת“א =תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשנ”ו 1996

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של יפה ברלוביץ

הקלידו

הגיהו

  • מיה קיסרי

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של יפה ברלוביץ

הקלידו

הגיהו

  • מיה קיסרי