רקע
חיים אריה זוטא
חיים אריה זוטא
(1868‏-1939)
סופר ומחנך עברי


l פרוזה

 

בארץ ובחוץ לארץ (הקבלות)

ע“פ מהדורת אחיאסף, אודסה תרע”א-תרע"ב

ממראות ארצנו

ע“פ מהדורת לוי, ירושלים תרע”ג

יום הקהל: ציור מתקופת הבית השני, בימי אגריפס המלך …

ירושלים: דפוס י' היילפרין, תרפ"ג

בנחל פרת: (חלום)

ירושלם: התחיה, תרפ"ה

בְּיָמִים מִקֶּדֶם

ע“פ “כתבי ח”א זוטא: ישנים וגם חדשים” הוצאת טל-חרמון, ירושלים תרצ"א

המחולות בשילו

על הגג

בנחל פרת

מציאה מצאתי

משיאין משואות

המשפט

חנון הצורפי

יום הקהל

j זכרונות ויומנים

 

בראשית דרכי: לתולדות בית הספר העברי

ירושלים: טל־חרמון, תרצ"ד

דרכו של מורה: פרקי זכרונות

ע“פ מהדורת ראובן מס, תרצ”ח, 1938

v עיון

 

לקוטי נבואות ומליצות: מספרי הנביאים והכתובים לבני הנעורים … עם דוד ילין

ירושלם: א“מ לונץ, תרס”ה

הזרע למינהו

ע“פ מהדורת ירושלים תרס”ט

המלמד והמורה

ע“פ מהדורת אחדות, ירושלים תרע”ד

ארצנו: ספר מורה דרך בארץ ישראל ובארצות הגובלות בה

ירושלים: “ועד הצירים”, תר"ף

מחברות לניתוח דקדוקי

ע“פ מהדורת האחים זילברשטיין, ירושלים תר”ף

סירוסי מילים: בלשון העברית

ע“פ מהדורת השלח, ירושלים תרפ”ה

כתובים אחרונים: מקצרים ומתקנים לבתי הספר

ירושלים: קהלת, תרפ"ט

נסיון של תכנית מפורטת ללימודי התנ"ך בבית הספר העממי

ע“פ מהדורת אוצר המורה, ירושלים תרפ”ט

לשון עמנו: (הוא זרעים): ספר מקרא ולמוד לשנות הלמודים השניה והשלישית /עם א"ז רבינוביץ

תל אביב: תל אביב, תרצ"-

דרכי הלימוד של התנ"ך

ע“פ מהדורת ראובן מס, תרצ”ה-תרצ"ז

מחברת לניתוח דקדוקי: השם והפועל

ע“פ מהדורת עבר, ירושלים תרצ”ו

תרבות ישראל בימי הביניים

ע“פ מהדורת ראובן מס, ירושלים תרצ”ז

לרגעים: לוחות שמושיים לתלמידי בתי הספר בארצות הברית עם א' דיווינסקי

BRONX: Y.M. & Y.W.H.A. TALMUD TORAH, 1937

לרגעים: ספר שמושי לתלמידי בתי-הספר בארצות-הברית / עם א. דיווינסקי

New York: S. Rabinowitz, 1944

סיפורי התורה: בצירוף אגדות נבחרות (עם א' אבן-שושן)

ע“פ מהדורת מצפה, תל אביב, תש”ד

קדמוניות: תולדות עמי הקדם ועם ישראל עד גלות בבל (עם א' שטרנברג)

ע“פ מהדורת מסדה, תל אביב, תש”ה

דברי ימי עמנו (עם י' ספיבק)

ע“פ מהדורת אמנות, תש”ה

זכור ימות עולם: ספר לנוער ולעם

ע“פ מהדורת בי”ס למל, תש"ה

ספורי התורה: בצרוף אגדות נבחרות מן התלמוד והמדרשים: ספר קריאה ולמוד לתלמידי המחלקות הנמוכות לבית הספר העממי עם א' אבן שושן

תל אביב: מ. ניומן, תש"ו

מדריך לירושלים וסביבותיה, 1920 / ח"א זוטא ול' סוקניק; מפות ותרשימים - ש' שור ומ' גור אריה.

ירושלים: אריאל, 2001

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים אריה זוטא

הקלידו:

 • דניאל פריש

 • נאוה בת-צו"ר

 • בלהה ארגון

 • חיים לוי

 • עפרה אנסון

 • חווה ראוך-סטקלוב

 • יעל זהבי

 • עדינה קופלמן

 • רבקה קולבינגר

 • מיכל כסלו-רסקין

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • נורית רכס

 • צחה וקנין

 • רנה כהנא

 • שולמית רפאלי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים אריה זוטא

הקלידו:

 • דניאל פריש

 • נאוה בת-צו"ר

 • בלהה ארגון

 • חיים לוי

 • עפרה אנסון

 • חווה ראוך-סטקלוב

 • יעל זהבי

 • עדינה קופלמן

 • רבקה קולבינגר

 • מיכל כסלו-רסקין

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • נורית רכס

 • צחה וקנין

 • רנה כהנא

 • שולמית רפאלי