רקע
מנדלי מוכר ספרים
מנדלי מוכר ספרים
(1836‏-1917)
מחשובי סופרי היידיש והעברית בעת החדשה


מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנדלי מוכר ספרים

הקלידו:

 • אורית גולן
 • אורנה לביא-פלינט
 • אלי דיין
 • גיא דגן
 • דפנה פילובסקי
 • הדר בן-יהודה
 • הילה (ברטוב) לוי
 • ורדה שמש
 • יעל בוגין
 • מוחמד עתמאן חסן אל קרעה
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • סיון רדט
 • עמי זהבי
 • רותי כהן
 • רותי מעוז
 • רותי לרנר

הגיהו:

 • עמי זהבי
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנדלי מוכר ספרים

הקלידו:

 • אורית גולן
 • אורנה לביא-פלינט
 • אלי דיין
 • גיא דגן
 • דפנה פילובסקי
 • הדר בן-יהודה
 • הילה (ברטוב) לוי
 • ורדה שמש
 • יעל בוגין
 • מוחמד עתמאן חסן אל קרעה
 • מיכל שרגיל בן-סירה
 • סיון רדט
 • עמי זהבי
 • רותי כהן
 • רותי מעוז
 • רותי לרנר

הגיהו:

 • עמי זהבי