רקע
אלכסנדר הלוי צדרבוים
אלכסנדר הלוי צדרבוים (1816‏-1893)
סופר ועיתונאי יהודי, המייסד, המו"ל והעורך של "המליץ".
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
l פרוזה

 

בין המצרים

אדעסא: דפוס ל' ניטשע עט א' צעדערבוים, תרכ"ז

מותר אדם מן הבהמה

אודסה: א' צדרבוים, תרכ"ח

עין צופיה

ווארשא: דפוס גאלדמאן, תרל"ז

משלוח מנות

סט' פטרבורג: דפוס צעדערבוים וגאלדענבלום, תרמ"א

אערכה משפטי ודיני

מתוך: המליץ; סן פטרסבורג: דפוס י.ס. לוי ובניו, 1887

ח“מ: חמו”ל, 1887?

לקט אמרים

ס“ט פטרבורג: דפוס וו. עטטינגער, תרמ”ט 1889

כתר כהונה

אשדוד: מרכז זכרון קדושי פולין, תשנ"ו

זכרון מקרא קודש

אדעסא: מוציא לאור לא ידוע, תר"י

s יצירות מתורגמות

 

תלמוד תורה באדעסא מאת השר נ' פיראגאף

אדעסא: מוציא לאור לא ידוע, תרי"ח

ארבעה מאמרים

א. ירא הקהל וישפוט / מאת אלכסנדר צעדערבוים, ב. חדשים גם ישנים, מאת ד“ר אברהם אליהו הרכבי, ג. יסודי החינוך המוסרי, מאת ד”ר יוסף שמילג, ד. תולדות ר' יהושע בן לוי, מאת יצחק רחלין.
ס"ט פטרבורג: בערמאן וראבינאוויטש, 1893

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר הלוי צדרבוים

הקלידו

  • טליה אלמוג

הגיהו

  • מלאכי שפר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלכסנדר הלוי צדרבוים

הקלידו

  • טליה אלמוג

הגיהו

  • מלאכי שפר