עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

שוב לא הצלחת / סמי פדר; תיאַטרון הקאַצט בברגן־בלזן / סמי פדר; הצגת תיאטרון במחנה בוּנצלאַו / סמי פדר; דין־תורה / סמי פדר; ליל חורף בברגן־בלזן / סמי פדר; יונהלה / סמי פדר; הגוי הבלונדיני / סמי פדר; שחרור ברגן־בלזן / סמי פדר; צעדת המוות / סמי פדר; "דיאראבוֹ נה דיאראביה" – "עץ על גבי עץ" / סמי פדר; הנס / סמי פדר; גונב הלחם / סמי פדר; מלקט הנייר / סמי פדר; יוּמה הסנדלר / סמי פדר; אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה / סמי פדר; שמחת תורה במחנה בליכהאַמר / סמי פדר; יום־כיפור על־יד תעלת אַדוֹלף היטלר / סמי פדר; שרה'לה / סמי פדר; ילדים בגיטו / סמי פדר; ר' בּריש / סמי פדר

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יונה ברקמן