רקע
דוד ישעיהו זילברבוש
דוד ישעיהו זילברבוש
(1854‏-1936)
סופר ועיתונאי עברי ויידי יליד גליציה המזרחית.


l פרוזה

 

מחזות וסיפורים קראקא, תרס"ה

וע“פ כתבים נבחרים, כרך א', הוצאת “חובבי הספרות”, וינה, תר”פ

דמעת עשוקים [רומן]

נער-זקן

מדחי אל דחי

נפש אחת מישראל

עובדיה

כח הבת

מים שאין להם סוף

יבמה שרקקה דם

מזל דגים

הסביבון

הברקת

ערבה חבוטה

צאן קדשים

מעשה באשה אחת

ע“פ מעשה באשה אחת, מהדורת וינה תרפ”ג

a מאמרים ומסות

 

ע“פ כתבים נבחרים, כרך א', הוצאת “חובבי הספרות”, וינה, תר”פ

בוא

שרטוטים

א. מגלת שרה בירנהרד

ב. ההסכמה

j זכרונות ויומנים

 

ע"פ מפנקס זכרונותי

תל אביב: הוצאת ועד יובל השמונים, תרצ"ו

דברים אחדים

א. מזכרונות ימי בחרותי, בששה עשר פרקים

ב. אישים ומאורעות, בעשרים וששה פרקים

s יצירות מתורגמות
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד ישעיהו זילברבוש

הקלידו

 • אירית חיל
 • דקלה איל
 • עדינה קופלמן
 • רינה גולן
 • צביה לוין
 • דקלה דניאל
 • ריקי לבני
 • מרגלית נדן
 • עמית קמפה
 • צחה וקנין
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד ישעיהו זילברבוש

הקלידו

 • אירית חיל
 • דקלה איל
 • עדינה קופלמן
 • רינה גולן
 • צביה לוין
 • דקלה דניאל
 • ריקי לבני
 • מרגלית נדן
 • עמית קמפה
 • צחה וקנין
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי