רקע
סמי פדר
סמי פדר
(1909‏-2000)
סופר יידי, במאי, שחקן, עורך וסדר־דפוס


l פרוזה
 1. לזכרון ותודה בתרגום זאב ליבנה

 2. הקדמה – אלי ויזל בתרגום זאב ליבנה

 3. כשבער הרייכסטג בברלין בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 4. על קידוש השם בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 5. ר' בּריש בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 6. ילדים בגיטו בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 7. שרה'לה בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 8. לזכרון ותודות - המחבר בתרגום זאב ליבנה

 9. יום־כיפור על־יד תעלת אַדוֹלף היטלר בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 10. שמחת תורה במחנה בליכהאַמר בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 11. אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 12. יוּמה הסנדלר בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 13. מלקט הנייר בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 14. גונב הלחם בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 15. הנס בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 16. "דיאראבוֹ נה דיאראביה" – "עץ על גבי עץ" בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 17. צעדת המוות בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 18. שחרור ברגן־בלזן בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 19. הגוי הבלונדיני בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 20. יונהלה בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 21. ליל חורף בברגן־בלזן בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 22. דין־תורה בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 23. הצגת תיאטרון במחנה בוּנצלאַו בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 24. תיאַטרון הקאַצט בברגן־בלזן בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן

 25. שוב לא הצלחת בתרגום זאב ליבנה; יונה ברקמן