רקע
יוסף מיוחס
יוסף מיוחס (1868‏-1942)
מחנך, סופר וסופר ילדים עברי ואיש ציבור בתקופת היישוב, מראשי הקהילה היהודית בירושלים
יצירות שהועלו למאגר: 14 יצירות
l פרוזה

 

ילדי ערב

תל אביב: דביר, תש"ל 1970.

ספר ראשון - אגדות התורה

ספר שני - אגדות הנביאים

ספר שלישי - מחיי הח'ליפים

מעשיות לבני קדם: מלוקטות בין היהודים הספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

תל אביב: דביר, תשכ"ט 1969.

הקדמה

מעשיות ספרדיות

מעשיות פרסיות

מעשיות תימניות

מעשיה גורז׳ית

מעשיה מרוקנית

רבי אליעזר בן הורקנוס

ורשה: תושיה, תרס"ד 1904.

שיחות ישמעאל

ירושלים: דפוס הרי“ד פרומקין, אלף ותתכ”ו לגלותנו [תרנ"ה] 1895.

a מאמרים ומסות

 

ארץ ישראל היום ולפנים ירושלים: [חמו"ל], תרס"ו.

בופון: מגדולי העמים

בתוך: ביביליותיקה לבני הנעורים; ורשה: תושיה, תרס"ז 1907.

בת חיל, או, תורת אם: ספר מקרא לבנות ישראל

ירושלים: דפוס מערכת הצבי, תרס"א 1901.

הליכות עולם: או פרי תרבות: ספר מקרא עברי קולטורי וכללי לבית הספר ולבית / עפ"י ג' ברונו

ירושלים: דפוס לעווי ושותפיו, תרע"ג 1913.

הפלחים: חיי הפלחים בהשואה אל חיי היהודים בתקופות התנ"ך והתלמוד

תל אביב: דביר, תרצ"ז 1937.

מגילות משפחה בא"י

ירושלים: דפוס א“מ לונץ, תרע”ב 1912.

מחיי האזרחים בארץ ישראל

ירושלים: חדשות מהארץ, תרע"ט 1919.

שני מאמרים:

א. על החינוך

ב. על הלשון

נדפס ב“הצבי”, שנה ט“ו-ט”ז; ירושלים: [חמו“ל, תר”ס?]

s יצירות מתורגמות

 

אלמון האובד / לואי פנדלטון

מהד' ב, ירושלים: מרכז הסתדרות המורים, תרח"ץ 1938.

דברי ימי היהודים בארץ טורקיה / משה פרנקו

ירושלים: [חמו"ל], תרס"ד 1904.

תחת כנפי הנשר: ספור מתקופת הרמב“ם ז”ל / שרה מילר

תל אביב: דביר, תרצ"ח 1938.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף מיוחס

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • דניאל פריש
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • נורית לוינסון
 • רבקה חן
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • שולמית רפאלי
 • תמר ניצן

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • צפורה ניצן
 • שמרית לאופר

סרקו

 • נאוה בת-צו"ר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף מיוחס

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • דניאל פריש
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • נורית לוינסון
 • רבקה חן
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • שולמית רפאלי
 • תמר ניצן

הגיהו

 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • צפורה ניצן
 • שמרית לאופר

סרקו

 • נאוה בת-צו"ר