רקע
שלמה שפאן
שלמה שפאן
(1898‏-1962)
מורה ומפקח, סופר, משורר ומתרגם ישראלי. היה חבר האקדמיה ללשון העברית. חתן פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת פעמיים.


t שירה

 

אחי

הפועל הצעיר, שנה י"ח, גליון 9–10, 27.11.1924

תחנון

ירושלים: האנך, סיוון–תמוז תרפ"ה, עמ' ו–ז

ארחות

ירושלים: האנך, סיוון–תמוז תרפ"ה, עמ' ז–ט

נטשתי את דרך הרבים (שיר)

וינה: דברנו, שנה א, חוברת 5–6, תמוז–אב תר"ץ

במדבר II–I (שיר)

בוסתנאי 4, גליון יא, 29.6.1932; גליון יב 6.7.1932

דרך חיי (שיר)

בוסתנאי 4, גליון ל, 16.11.1932

ננעץ בקצה לבבי (שיר)

בוסתנאי 4, גליון מ, 25.1.1933

סלעים (שיר)

הפועל הצעיר, שנה כו, גיליון 19, 24.11.1933

באר לחי

גליונות 21, תש"ח

במצעד

דבר השבוע 49, 9.12.1948

שיר הנוטעים (שיר)

תל אביב, המרכז לתרבות, 1950

אב נדח (משירי הגטו) (נדפס ללא שם המחבר)

בתוך: תל אביב: “זכור”, ילקוט לזכר הענפים הרכים שנגדעו בגזירות ת“ש–תש”ג בשואת הגולה, עמ' 67, תשי"ג

ריח עבר

הפועל הצעיר שנה נ, גליון 39, 2.6.1957

היש מי יצו על הרוח

הארץ, 1.6.1957

חלום

הארץ, 29.6.1957

מ’בלדת הגרדום'

הארץ, 17.1.1958

ארוכה הדרך

הארץ, 14.3.1958

האיל

8.8.1958

רוח של סתיו

דבר, 7.11.1958

תהילת העכבר

הבוקר, 21.10.1960

הכוס

הפועל הצעיר, שנה נו, גל' 15, 15.1.1963

שלושה שירים: לילה לילה; כמחכה אלי נס; לא באתי

מאזניים 34, תשכ"ג: 208

אביתי היות

הבוקר, 1.11.1963

פרח אביא לך

על המשמר, 1.11.1963

l פרוזה

 

הצו; מתי; איה (שלוש רשימות)

ירושלים: האנך, סיוון–תמוז תרפ"ה, עמ' ז–ט

מאגדות ארץ ישראל: חכמת בני לוד (עם זאב וילנאי)

תל אביב: בן־ארצי, שבועון לילדים ולנערים, גליון 5, א' בטבת תרפ"ו

מאגדות ארץ ישראל: קבר הרמב"ם (עם זאב וילנאי)

תל אביב: בן־ארצי, שבועון לילדים ולנערים, גליון 6 (12), כ“ח בשבט תרפ”ו

מאגדות ארץ ישראל: האבטיחים שנהפכו לאבנים (עם זאב וילנאי)

תל אביב: בן־ארצי, שבועון לילדים ולנערים, גליון 6 (12), כ“ח בשבט תרפ”ו

מאגדות ארץ ישראל: כפר סלמה (עם זאב וילנאי)

תל אביב: בן־ארצי, שבועון לילדים ולנערים, גליון 11 (17), ד' בניסן תרפ"ו

מאגדות ארץ ישראל: הטחנה ההרוסה (עם זאב וילנאי)

תל אביב: בן־ארצי, שבועון לילדים ולנערים, גליון 11 (17), ד' בניסן תרפ"ו

המלחמה בשמש: מאגדות הערבים בארץ ישראל (עם זאב וילנאי)

תל אביב: שביבים, במה חופשית, תרפ"ז, עמ' 10–11

“שירים וסיפורים”

תל אביב: הוצאת קרני

בדרך מבית המחזה

הטבעת

הנר

תעודת זהות

הנשף

המשיח הקטן

שטר חוב

תפארת עליזים

שלושה סיפורים קטנים

שלושה שרחקו

באין לשון

קטונתי מכל החסדים

נפש

שתי רשימות: תפארת עליזים; באין לשון

גזית 20, חוב' ט–יב, כסלו–אדר תשכ"ג (דצמבר 1962–מרץ 1963)

k מחזות

 

חזון העצים

דבר לילדים 4, חוברת 13, 30.7.1937

a מאמרים ומסות

 

“ירושלים טירה נאה” מאת ש. שלום [רשימת ביקורת]

גזית 2, חוברת יא–יב, תרצ"ח 1938

לתרגום האודיסיאה (ע"י ש. טשרניחובסקי)

גליונות 11, תש"א: 264–265

בצל האהבה והאמנות (על דינה והמשורר של מרתה הופמן, בתרגום י' ליכטנבום, תל אביב 1942)

גזית 5, חוברת ז–ח, אדר ב–ניסן תש"ג (מרץ–אפריל 1943)

על ממלכה יהודית באירופה (רשימת ביקורת על ספרו של אב. נ. פולק “כזריה”, תל אביב, מוסד ביאליק ע“י מסדה תש”ג)

גזית 5, חוברת יא–יב, תמוז–אב תש"ג (יולי–אוגוסט 1943)

בצל המחשבה הלאומית (רשימת ביקורת על ספרו של דב סדן “גורל והכרעה”, משנתו של שלמה שילר, ירושלים תש"ג)

גזית 4, חוברת ג, חשוון תש"ד, נובמבר 1943

תחביר הלשון העברית (רשימת ביקורת על התחביר הלשון העברית" מאת ד“ר יצחק פרץ, תל-אביב תש”ג) גזית 4, חוברת ד כסלו תש"ד (דצמבר 1943).

משהו על תרגום היינה (רשימת ביקורת על תרגומם העברי של כתבי היינה ע“י ש. פרלמן בהוצאת לגבולם”)

גזית 4, חוברת ח, ניסן תש"ד (אפריל 1944)

מעט קווים (לדמותו של דב סדן, במלאות 25 שנים ליצירתו)

שם 8, חוברת י, סיון תש"ו (יוני 1946)

פ. לחובר, קווים לדמותו (עם פטירתו)

גזית 9, חוברת ח-ט, אייר-סיון תש"ז (מאי-יוני 1947)

מימנרמוס מקולופון

עתים, שבועון, 2, 11 (63), 18.12.1947

“פרומתוס הכבול” לאיסכילוס [מסה]

ספרי מופת, ירושלים, אחיאסף, 1951, עמ' 21–23

דב סדן (ליובלו)

דבר השבוע, גליון 14–15 (298–299), 8.4.1952

על תרגומים מיונית לעברית

גליונות, 18, תשי"ג, עמ' 279–276

מבוא לספר “ילקוט שירת ש. שלום”

תל אביב: יבנה, 1954

הכינוס והחידוש בספרותנו (דברים בוועידה הט"ז של הסופרים העברים)

דף, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, גליון 9, 2.4.1954

על האפוס ההומירי ועל תרגומו העברי (על איליאס-אודיסיאה בתרגום ש. טשרניחובסקי, הוצאת שוקן, ירושלים ותל־אביב תשי"ד)

הארץ, 10.9.1954

האיליאדה והאודיסיאה, תרגם מיוונית שאול טשרניחובסקי (רשימת ביקורת: על איליאס-אודיסיאה בתרגום ש. טשרניחובסקי, הוצאת שוקן, ירושלים ותל־אביב תשי"ד)

לקורא הצעיר, 4, חוברת יא-יב, 1954

קווים לדמותו וליצירתו (של יצחק למדן)

גליונות, 31, תשט"ו, עמ' 303–301

אל נזלזל בספרות הדור (הרצאה)

“ערכי היהדות בחינוך התיכון”, הרצאות ודיונים בסימפוסיון בטעם איגוד בתי הספר התיכוניים בישראל. תל־אביב, איגוד בתי הספר התיכוניים בישראל, תשט"ז, עמ' 85–81

על המועצה (של אגודת הסופרים העברים בישראל; דברים בוועידה הי“ז של הסופרים העברים, בכ”ז בכסלו תשט"ז).

דף, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, גליון 11, יולי 1956

דברים בכנס הארצי של סופרי ישראל יז בניסן תשי"ז

מאזניים, 28, תשי"ז, עמ' 80–79

אימוץ המסורת הלאומית והקניית ידיעת אורח־החיים היהודי (הרצאה ודברי סיכום וסיום)

“העמקת התודעה היהודית־הישראלית בבתי־ספר של מערכת החינוך”.

הרצאות ודיונים בכנס המפקחים על בתי הספר, בדצמבר 1957, ירושלים, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית, עמ' 30–28, 97–102

דב סדן (לקבלו פרס עיריית חולון תשי"ח)

הפועל הצעיר, שנה נא, גליון 21, 18.2.1958

[תשובה על משאל בדבר מעמדה של הספרות העברית בעשור הראשון למדינת ישראל]

למרחב, 23.4.1958

קוים לדמותו (של יעקב פיכמן)

הפועל הצעיר, שנה נא, גליון 38, 17.6.1958

קצת אמונה (דברים בוועידת הסופרים הי“ח, בי”ז בניסן תשי"ח)

דף, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, גליון 14, אוגוסט 1958

לסיום ולברכה (דברי ברכה, בישיבת הסיום של ועידת הסופרים הי"ח, לסופרים שמלאו להם יובלות).

דף, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל, גליון 14, אוגוסט 1958

קצת סניגוריה (על הנוער העברי בישראל, בקשר למישאל “מה קורא הנוער ?”)

מאזניים 29, תשי"ח, עמ' 98–100

קסמו ובשמו (של ש"י עגנון, ליובלו השבעים)

הפועל הצעיר, שנה נא, גליון 43, 22.7.1958

עם תערוכת הספר (ע"י ספרית ברזילי בבית תבורי)

דבר, 24.9.1958

בחינות והרהורים (ביצירת ש. טשרניחובסקי, במלאות חמש־עשרה שנה למותו]

למרחב, 3.11.1958

קווים לדמותו (של יוסף קלוזנר)

מאזניים 31, תשי"ט עמ' 6–2

לזכר יעקב פיכמן ז"ל

זכרונות האקדמיה ללשון העברית, ה, תשי"ט, עמ' 49–46

אחד הבונים (על ברוך קרוא)

מאזניים 32, תשי"ט, עמ' 246–245

מילון עממי לועזי־עברי מאת דן פינס (רשימת ביקורת)

מאזניים 31 תשי"ט, עמ' 280–279

עקרונות ובעיות בהוראת ספרות. (ג. תוכנית הלימודים בביה"ס התיכון (ערך))

אנציקלופדיה חינוכית, 1, ירושלים, הוצאת משרד החינוך והתרבות ומוסד ביאליק, 1959, עמ' 916–911

הרהורים על הצגת מחזות קלאסיים

במה, 2 (55), אלול תשי"ט, עמ' 62–60

בדרכי ספרות (רשימת ביקורת על הספר “בדרכי ספרות” של אריה ל. שטראוס, ירושלים, מוסד ביאליק, תשי"ט)

מאזנים 33, תש"כ, עמ' 477–476

ד“ר ברודא – דמות חינוכית (על מרדכי זאב ברודא, עם צאת ספר הזיכרון המוקדש לו ע”י הספרייה הציונית]

הארץ, 25.1.1960

המנונות הומריים (ערך)

האנציקלופדיה העברית, 14, תל־אביב, תש"כ, עמודות 775–771

מהו מקומו של הסופר במדינה ? (במסגרת שיחה של ז. סתוי על נושא זה עם ארבעה סופרים ומבקרים)

הבוקר, 11.4.1960

בשלמה התאהבתי בעפרה שונית ? (ביקורת אירונית על השיר “אופי מעוין” של עפרה שונית בהארץ" מיום 22.4.1960)

הבוקר, 29.4.1960

על פתגמים ולקטם (רשימת ביקורת על שני הספרים של ישראל כהן: “זה לעומת זה”, אוצר פתגמים מקבילים אנגליים, גרמניים ועבריים, תל־אביב, דביר, תשי"ד; “ספר פתגמים מקבילים” אנגליים, גרמניים ועבריים, תל־אביב, מחברות לספרות, 1960)

הארץ", 27.1.1961

הספרות הצעירה בבית הספר התיכון (תשובה במסגרת משאל שנערך ע"י אורלי מלמד)

הבוקר, 29.9.1961

זכרון לרע (מצבה למרדכי מיכאלי ז"ל)

בתוך “מרדכי מיכאלי, האיש ופעלו”, ירושלים, קרית ספר", 1963, עמ' 25–22

מסות ומחקרים

תל אביב: קרני, תשכ"ד 1964

משל אחד ונמשליו שנים

האֶפּוס ההומרי ותרגומו העברי

הוראות הספרות בבית הספר התיכון

ספר המתאימות

פתגמים ולקטם

הנוער והשירה העברית החדשה

תרגומים מיוונית לעברית

עיונים בריתמיקה של שירי ש. טשרניחובסקי

שאול טשרניחובסקי

מגמות ריתמיות

משקל, מטריקה, פרוסודיה

בית, סטרופה

אנתולוגיה

המקאמה

צורה ומשקל בשירת ש. שלום

הסיודוס ויצירתו

האלגיה היוונית העתיקה

קלינוס

טירטאיוס

מבעיות הריתמוס והמשקל בשירה העברית החדשה

כללים וסייגים בתרגום

ברכת המשורר

יעקב פיכמן

לזכרו של יעקב כהן

יצחק למדן

יוסף קלוזנר

שלושה שהלכו

צבי קרול

מרדכי מיכאלי

ההימנונות ההומריים

מלחמת הצפרדעים והעכברים

ארכילוכוס

מימנאֶרמוס

סולון

כסנופנס

תאוגניס

"פרומתווס הכבול" לאייסכילוס

איסופוס והמשל

v עיון

 

הדקדוק העברי השמושי / עם משה גושן-גוטשטיין, זאב ליבנה

ירושלים: שוקן, תשכ"ד

s יצירות מתורגמות

 

שיחת אהבים / תיאוקריטוס

מאזניים (שבועון) 3, גליון 48, כט בניסן תרצ"ב

קטעים מתוך “על טבע הדברים” / לוקרטיאוס

מתוך הספר “האטום” / אי. וו. פיטראנוב, בתרגום ד. אביטוב, מרחביה, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1943, ע' 20–19

חמשה דורות (שורות 201–109 מ“מעשים וימים”) / הסיודוס

עתידות, קובץ 2, תש“ד, עמ' 66–63 [כונס בשינויים ב”מעשים וימים, תיאוגוניה, מגן הירקליס" / הסיודוס]

אלגיה / קלינוס

דבר, 9.8.1946 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

האוקלנד אנדוי, בארץ צפון (סיפור)

עתידות, ירחון, כרך א, תש"ו, עמ' 5–15, 119–110, 216–206, 325–314

אלגיה / מימנרמוס מקולופון

גזית 9, חוברת ב-ז, חשוון-ניסן תש“ז (נובמבר 1946-אפריל 1947) [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

שיר מעורר לטירטיוס

דבר, 12.12.1947 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

שתי אלגיות / מימנרמוס

עתים 2 (שבועון), 11 (63), 18.12.1947 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

יציאת מצרים / יחזקאל הטרגיקון

שרידי המחזה של יחזקאל מחבר הטרגדיות. תל אביב: יבנה תש"ח

הגבעות כלן (שיר) / י"ו גתה

גזית 11, חוברת יא-יב, אב-אלול תש"י (יולי-אוגוסט 1950)

נחומים בדמעות (שיר) / י"ו גתה

דבר השבוע, גליון 49 (231), 14.12.1950

קטע 44 / אייסכילוס

בתוך „דת יוון", מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 40

קטע מתוך “ספר המסע על פני יוון” / פאבסאניאס

בתוך „דת יוון", מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס. ירושלים 1951, עמ' 42

שבעה נגד תבי", חרוזים 20–10 / אייסכילוס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 43.

קטע מתוך “מדינת האתונאים” / אריסטו

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 44

מעשים וימים, חרוזים 279–276, 311 / הסיודוס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 47, 50 [כונס בשינויים ב“מעשים וימים, תיאוגוניה, מגן הירקליס” / הסיודוס]

אודיפוס בקולונוס, חרוזים 706–702 / סופוקלס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 56

קטע מתוך האפיגרמה יד / הומרוס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 58

קטע מתוך תסבס / פלוטארכוס בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 63

אגממנון, חרוזים 166–160 / אייסכילוס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 75, 121

קטע מתוך “על המשלחת” / דמוסתנס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 77–75

אלקטרה, חרוזים 116–112 / סופוקלס בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 102

הטראכיניות, חרוזים 621–620 / סופוקלס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 118

קטע מתוך “אנתולוגיה פאלאטינית”

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 128

איפיגניאה בין הטאבריים, חרוזים 391–389 / אבריפידס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 134

היפוליטוס, חרוזים 833–831 / אבריפדס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 140

אנדרומאנה, חרוזים 420–418 / אבריפידס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 141

צפרדעים, חרוזים 455–459 / אריסטופאנס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 145

עננים, חרוזים 904–907 / אריסטופאנס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 155

הראקלס, חרוזים 1346–1341 / אבריפידס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 156

המחלות", חרוזים 213–201 / אבריפידס

בתוך “דת יוון”, מאת ת. ז’לינסקי, תרגום ג. אלקושי, הוצאת ר' מס, ירושלים 1951, עמ' 188

דברי מוסר לאזרחי אתונה (שיר) / סולון

דבר, 23.1.1953 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

אדם וגורל / סולון

גליונות 28, תשי“ג, עמ' 281–279 [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

המשתה / כסנופנס

גזית 13, חוברת ו-י, אדר-סיון תשי“ד (פברואר-יוני 1954) [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

מהאפיגרמות ההומיריות: הכבשן

הארץ", 10.11.1954

מעשים וימים: תיאוגוניה; מגן הרקלס / הסיודוס

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז

שירים הומריים: המנונות, אפיגרמות, מלחמת הצפרדעים והעכברים / הומרוס

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז

ההמנונות ההומריים הקדמה ומבוא מאת משה שובה

אל אפולון (מדילוס)

אל אפולון (מפיתו)

אל הרמס

אל אפרודיטי (I)

אל דמטר

אל דיוניסוס

אל פן

אל ארטמיס

אל אתני

אל אפרודיטי (II)

אל האדמה אם־כל

אל ארס

אל הליוס

אל סלני

אל הדיוסקורים

המנונות קטנים

אל ארטמיס

אל אפרודיטי

אל אתני

אל הרה

אל דמטר

אל אם האלים

אל הרקלס לב הארי

אל אסקלפיוס

אל הדיוסקורים

אל הרמס

אל הפיסטוס

אל אפולון

אל פוסידון

אל זוס

אל הסטיה

אל המוזות ואל אפולון

אל דיוניסוס

אל הסטיה

אל דיוניסוס (פרגמנט)

משלי איסופוס (הוסר לצורך בירור)

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ך

תרגומים שונים

הכרעת המפלצת טיפוֹאֶוס בידי זוס (מתוך התיאוגוניה) / הסיודוס

עתידות (רבעון לנוער) סתיו וחורף תשט“ז, עמ' 65–63 [כונס ב”מעשים וימים, תיאוגוניה, מגן הירקליס" / הסיודוס]

מתוך “מעשים וימים” להסיודוס (חרוזים 274–311)

מאזניים 35, תשט“ז, עמ' 339–338 [כונס ב”מעשים וימים, תיאוגוניה, מגן הירקליס" / הסיודוס]

מהאלגיות המיוחסות לתאוגניס ממגארה, שורות 753–744

אשכולות 3, ירושלים, תשי“ט, עמ' 23 [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

אלגיות / תאוגניס ממגרה

מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות 1, ירושלים, אגודת הסופרים העברים בישראל בהוצאת קרית ספר, תש“כ, עמ' 520–519 [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

אמרי חכמה / תאוגניס ממגרה

הפועל הצעיר“, שנה נג, גליון 52–51, 18.9.1960 [כונס ב”שירת האלגיה היוונית העתיקה"]

המשתה / תאוגניס ממגרה

דבר, 24.2.1961 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

נעצר ליד יער בערב מושלג (שיר) / רוברט פרוסט

הבוקר, 17.3.1961

לב, הה לב נסער בצער / ארכילוכוס

עקד, חוברת 4, אפריל 1961, עמ' 135 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

תתי לך הכנפיים / תאוגניס

עקד, חוברת 4, אפריל 1961, עמ' 135 [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

שירת האלגיה היוונית העתיקה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ב

4 אלגיות / תאוגניס [כונס ב“שירת האלגיה היוונית העתיקה”]

דבר, 9.2.1962

אודיסיאה, שיר א (חרוזים 60–1) / הומרוס

מאזניים 38, תשכ"ב, 276–273

אודיסיאה (שיר ראשון) / הומרוס

מאסף לדברי ספרות, ביקורת והגות, 3, ירושלים, אגודת הסופרים העברים בישראל בהוצאת קרית ספר“, תשכ”ג, עמ' 484–496

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה שפאן

הקלידו

 • ג"ס
 • דניאל פריש
 • חננאל
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • נגה רובין
 • ערן גרף
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל

הגיהו

 • דניאל פריש
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רינה רוזן

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלמה שפאן

הקלידו

 • ג"ס
 • דניאל פריש
 • חננאל
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • נגה רובין
 • ערן גרף
 • רחל ויטנברג
 • שלומית אפל

הגיהו

 • דניאל פריש
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רינה רוזן

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר