רקע
יהודה גור
יהודה גור
(1862‏-1950)
בלשן, מחנך, מילונאי, סופר ומתרגם, מראשוני הכותבים בעברית בארץ ישראל. חתן פרס ביאליק לחוכמת ישראל לשנת תש"ז על מילון עברי


l פרוזה

 

שכית החמדה לילדי בני ישראל / עם א"ל הורביץ

ירושלם: דפוס אברהם משה לונץ, 1893

ילדים עובדים: ספורים לילדים: 1. יעקב. – 2. ימימה. – 3. רחבות

פיעטרקוב: ש' בלבטובסקי, תרנ"ט

ארבעה ימים נוראים / ע"פ גרשון [גרשון וסיבולור]

ירושלם: שי“ש, אלף תתל”ו לגלותנו [=תרס"ו]

ספרי הראשון: חריסטומתיה קטנה (לילדים בני שמונה ותשע שנים)

ווארשא: השחר, תרס"ט

מימים ראשונים: תמונות וציורים מחיי האדם הקדמון ותקופות שונות / מעובדים

תל אביב: כרמל, תרפ"ט

רובינזון קרוזו (מעובד, מקצר ומנקד לילדים)

תל אביב: מסדה, תש"ו

E משלים

 

שעשעים: [לילדי בית הספר, משלים ומליצות]

ירושלם: חמו“ל, תרנ”ג

a מאמרים ומסות

 

אחד העם ויחסו אל הדבור העברי

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ז

על החדושים

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ז

אחד העם ויחסו אל הז’רגון

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

ילקוט זעיר: לקט הערות-השערות בחקרי הלשון ואמרות ובטויים “מגנזי שפתנו”

תל-אביב: חמו“ל דפוס ס. שושני, תר”ץ

על סף מאה חדשה: ארץ-ישראל בשנים 1897–1902

תל אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תש"מ 1979

w מכתבים

 

מכתבים מארץ ישראל

תל אביב?: מוציא לאור לא ידוע, תתכ“ד לגלותנו תרנ”ג-תרנ"ה

v עיון

 

פרוזדור לבית הספר לבני ישראל: נחלק לחמשה חלקים: א. קריאה, ב. שם, ג. פעל, ד. שיח ושיג, ה. ספור / עם חיים ציפרין

ירושלם: דפוס מערכת האור, אלף ותתכ“ב לחרבן מקדשנו תרנ”א

בית הספר לבני ישראל: (מחלקה ראשונה) עם חיים ציפרין

ירושלם: דפוס א. מ. לונץ, תרנ"ב

השטה הטבעית בלמוד שפתנו, או עברית בעברית

ירושלים?: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"ז?

בית ספר עברי ב

ווארשא: י' אלאפין, תרנ"ט

בית ספר עברי: ספר למתחילים

ירושלים: דפוס מערכת הצבי, אלף ותתכ"ט לחרבן 1899

ראשית למודי הטבע: עפ"י פול ביר

וויען: דפוס האינדוסטריא, תרס"א

ראשית למודי שפת עבר: ספר למוד השפה לנערים היודעים לקרא ולכתב

ווארשא: תושיה, תרס"ב

בית ספר עברי ג

ווארשא: מ“י האלטער ושותפו, תרס”ג

חנכה: פרק מדברי ימי ישראל

ורשה: תושיה; תרס"ד, 1904

ספר התחלה: (פרוזדור לכל ספרי הלמוד העברים). ספר להוראת שפת עבר בבית ובבית-הספר, ערוך על פי השטה הטבעית של ברליץ (עם ציורים רבים)

ורשה: תושיה, תרס"ד

אוצר הלמוד העברי / עם ש"ל גרדון; עם ציורים מאת הציר ג' טשורני

ורשה: תושיה, 1904

מקרא: ספר מקרא חדש לילדים ולילדות

ורשה: תושיה, תרס"ד

ספורי התורה והנביאים / ערוכים לבני הנעורים בלשון הכתוב

ורשה: תושיה, תרס"ה

ספר שמוש לידיעת ארץ ישראל / מעובד ומתורגם

ירושלם: שיינקין, תרס"ו

תרגילי הסגנון / עם י' יחיאלציק

וילנה : שרעבעק, דפוס רוזנקרנץ ושריפטזטצר, תרס“ו-תר”ע

הקריאה והכתיבה: להוראת הקריאה והכתיבה העברית על פי השטה הטבעית בדרך חדשה: ספר התלמיד / עם ש"ל גרדון

ורשה: תושיה, תרס"ז

הלמוד הראשון: אלפא-ביתא ומקראה עברית עפ"י שיטה קלה מודרגה. עם תמונות וציורים

ורשה: תושיה, תרע"ב

בית ספר עברי: ספר למוד למקרא

ורשה: תושיה, תרע"ב

ארץ ישראל: ספר למוד הגאוגרפיה של ארץ ישראל

ורשה: תושיה, תרע"ד לערך

קצור דברי הימים לעם ישראל: מראשית היותו עד היום הזה

ורשה: תושיה, תרפ"-

אוצר ציורים: להוראת הדבור העברי למתחילים עם ש. ל. גרדון

ורשה: הוצאת תושיה, 1920 בערך

ילקוט אגדות: מבחר אגדות ישראל: ספר למוד ומקרא

וורשה: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ד

לקט בטויים ופתגמים שבמדרש רבא

תל אביב : מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

f מילונים ולקסיקונים

 

מלון רוסי עברי אשכנזי: (מלא ושלם) / עם א' בן-יהודה

ורשה: תושיה, 1912

המלון העברי: (מלון שמושי עם ציורים) / עם דוד ילין

יפו: דפוס איתן ושושני, תרע"ט

מלון של כיס מעברית לרוסית ואשכנזית ומרוסית לעברית ואשכנזית / בהשתתפות יוסף קלוזנר

אירקוטסק: הלשכה הציונית המרכזית, תרע"ט?

מלון כיס עברי

תל-אביב: דביר, תרפ"ט

מלון כיס עברי-רוסי

תל אביב: דביר, תר"ץ

תוספת ל“מלון השפה העברית”

תל-אביב: דביר, תש"ב 1941

מלון השפה העברית

תל אביב: דביר, תש"ה

מלון שמושי לשפה העברית

תל אביב: דביר, תש"ה

מלון עברי

תל אביב: דביר, 1946

מלון לתלמיד ולעולה

תל אביב: דביר, תש"ט

מלון כיס עברי צרפתי / החלק העברי; צרפתית - י' קרניאלי

תל אביב: דביר, תשי"ג 1953

לכסיקון למלים זרות: מלים, אמרות וביטויים לועזיים

תל אביב: דביר, תשי"ג

מילון כיס עברי אנגלי / עם י' כרמין

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מלון כיס עברי אידי: (עם תוספת מיוחדת) אידית - מרים וולמאן-שיר

תל אביב: דביר, תשי"ח

מלון כיס עברי פולני / פולנית - מרים וולמן-שיר

תל אביב: דביר, תשי"ח 1958

מלון כיס עברי-גרמני

תל אביב: דביר, (תש"ל)

s יצירות מתורגמות

 

ספורי אנדרסן:

אדעססא: הוצ' י“ח ראבניצקי וש”ד הארינשטיין, תרנ"ד

הַמַּלְאָךְ

בְּאַחֲרִית יָם

טִפַּת הַמָּיִם

הַחוֹל

פֶּרַח קָטָן

ספורי הטבע: לבני הנעורים / עפ"י ה' וגנר

ירושלים: דפוס הצבי, (אלף תתכ“ט לחורבן תרנ”ח)

הקדמה / הרמן וגנר

מקרי הסרגל / הרמן וגנר

הארי לעת זקנתו / הרמן וגנר

הַתֻּכִּי בַכְּלוב / הרמן וגנר

האגוז הריק / הרמן וגנר

החרוב / הרמן וגנר

עַנְבָּר (אבן הכפר) / הרמן וגנר

תולדות טפת המים.

הארנבת.

אסם הנמל

הנוצה

השועל הערום.

האגורה הירוקה.

הקופים הקדשים אשר בהודו

הדוב רע במשחק

ננסי היער

רעפי הגג.

פחמי אבן.

מפלת השועל.

התנשמת הנאשמה על לא דבר

ילדות הקוף

הנשר.

בת היענה

הנמר.

המבול

התרנגל וקרוביו

עזר הקופים איש לאחיו.

השועל בלול.

השלשול.

אנא תעוף הסנונית.

החתול והתלתן.

הַחַלָק

הפְּלָדָה וַחַלָּמִיש

הַשְפָנִים הַבָּרִים

הַצִּדְפִי וְהַנֶּשֶׁר

הַדּוֹב הַלָּבָן וגֶרֶם הַתַּנִּין

עכבר הרים

אוכל הנמלים

האבק

איךּ תפל הצפור בפח

הפּיל

הקפוד אביר הלב

הַכְּלָבִים הַבָּרִים

הֶחָלָב

מקרי עכביש אחד גדול

מקרי שׂער סוס אחד

ככב הים

הצָב

קרן האף

זְאֵב הַמַּיִם וְהַבַּרְבֻּר

העטלף

מעשים שהיו: שני ספורים: א)מרים, ב)מרי

תרנ"ט-1898

בן המלך והעני: ספור / על פי מרק טוין

ווארשא: תושיה, תרנ"ט

חכמת העמים: מסִפּוּרֵי אדוארד לבּולה / אדואר לבולה

פעטרקוב: דפוס בלכטובסקי, תר"ס

מחיי הטבע: ספורים על אדות בעלי החיים והליכות חייהם / פ. ברנדל

ורשה: תושיה, תרנ“ט-תרס”ה

מרדכי ירושלמי / מאת ג. בהרב

ירושלם: ש. י. שיריזלי, תרס"ה

האצעדה: עפ"י המי ביי

ירושלם: ש“י שיריזלי, אלף תתל”ו לגלותנו תרס"ה

יפוניה, או ארץ אלפי האיים / א' פימינובה

ורשה: תושיה, תרס"ז

שתי ערים: ספור הסטורי מזמן הרבולוציה הצרפתית / טשרלס דיקנס

ורשה: תושיה, תרס"ז

פרח נפלא, קרן השמש / היינריך לווה (תרגום בשם העט אביאסף)

קראקוי: תושיה, תרס"ז

פרח נפלא: אגדה

קרן השמש: אגדה

הנרי תמס בוקל / מעובד עפ"י רבקין

יפו: לעם, תרע"ב

הסינים: (תאור אתנוגרפי) / מעובד עפ"י פימיונובה

יפו: לעם, תרע"ב

ים הקרח הצפוני / מעובד

יפו: לעם, תרע"ב

נורבגיה : (תאור אתנוגרפי) / מעובד לעברית

יפו : לעם תרע"ב

תומס מקולי / מעובד

יפו: דפוס א' אתין, תרע"ג

מאגדות היונים / א. אורז’שקה

ירושלם: תלפיות, (תרע"ו)

כתב יד עברי: ספור היסטורי / ג' בהרב

ורשה: תושיה, תר"פ-?

עולם הפוך: ספור / ז’ול וורן

וורשה: תל-אביב אלטניילאנד, תרפ"ג

מתוך: זכרון דמי הבאתי / דוד הופשטיין

[בעומק הים]

[נווֹת רבים לי]

אביב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גור

הקלידו

 • אליעם זקס
 • ברוריה שרון
 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר ז"ל
 • רותי בראל
 • רינה כהנא
 • רבקה קלובינגר
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות
 • שרה בוני

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • שמעון קובו

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

העטלף (תרגום); זְאֵב הַמַּיִם וְהַבַּרְבֻּר (תרגום); קרן האף (תרגום); הצָב (תרגום); ככב הים (תרגום); מקרי שׂער סוס אחד (תרגום); מקרי עכביש אחד גדול (תרגום); הקפוד אביר הלב (תרגום); הפּיל (תרגום); הַכְּלָבִים הַבָּרִים (תרגום); הֶחָלָב (תרגום); הַחַלָק (תרגום); איךּ תפל הצפור בפח (תרגום); האבק (תרגום); אוכל הנמלים (תרגום); עכבר הרים (תרגום); הַדּוֹב הַלָּבָן וגֶרֶם הַתַּנִּין (תרגום); הַצִּדְפִי וְהַנֶּשֶׁר (תרגום); הַשְפָנִים הַבָּרִים (תרגום); הפְּלָדָה וַחַלָּמִיש (תרגום)

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה גור

הקלידו

 • אליעם זקס
 • ברוריה שרון
 • גיורא הידש
 • דליה יעקבי
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר ז"ל
 • רותי בראל
 • רינה כהנא
 • רבקה קלובינגר
 • שולמית רפאלי
 • שמחה בינות
 • שרה בוני

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • שמעון קובו