רקע
יהודה ברגמן
יהודה ברגמן
(1874‏-1954)
מחבר מאמרים על היהדות ועל הפולקלור היהודי


a מאמרים ומסות

 

העם ורוחו: מחקרים ומסות בשאלות המדע והחיים

ירושלים: הוצאת ר. מס, התרצ"ח 1937

פרקים באגדה ובפולקלור

בתוך: קובץ מדעי לזכר מ. שור, תש"ה

v עיון

 

היהדות: נשמתה וחייה

ירושלים: ר' מס, תרצ"ה

הפולקלור היהודי: ידיעת עם ישראל, אמונותיו, תכונותיו ומנהגיו העממיים

מהד' שניה, ירושלים: ראובן מס, תשכ"א 1960

הצדקה בישראל: תולדותיה ומוסדותיה

ירושלים: תרשיש, תש"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ברגמן

הקלידו

  • ברוריה בן־ברוך

הגיהו

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ברגמן

הקלידו

  • ברוריה בן־ברוך

הגיהו