רקע
יצחק ברקמן
יצחק ברקמן (1870‏-1940)
יצירות שהועלו למאגר: 3 יצירות
l פרוזה

 

בארצנו: מסע לארץ ישראל

ורשה: ניצוצות, תרפ"ב. (בתוך ביבליותיקה לילדים ולנערים)

מסיפורי הדודה

ורשה: מקרא [1910] (בתוך ביבליותיקה לילדים ולנערים; [18].

שְׁנֵי הָאַחִים (אגדה)

הַמִּכְתָּב (ספור)

הַקּוֹסֶמֶת (אגדה)

k מחזות

 

בשעת השעור: קומדיה במערכה אחת

ורשה: ניצוצות, תרפ"ב. (בתוך: ביבליותיקה לילדים ולנערים; [1])

הפרידה: קומדיה במערכה אחת

ורשה: ניצוצות, תרפ"ב. (בתוך ביבליותיקה לילדים ולנערים; [2]).

משה: מחזה ביבלי לבני הנעורים ב-4 מערכות

לודז': בית עם, תרע"ו.

v עיון

 

בארץ התקוה: מסע לארץ ישראל

ורשה: תקוה, תרע"א.

הדקדוק: ערוך בשטה קלה / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

חלק א

חלק ב

ורשה: האור, תרפ“א-תרפ”ב.

הספרות העברית החדשה: ספר שמושי לבתי ספר ולמתלמדים עם תמונות סופרים

חלק א

חלק ב

חלק ג

חלק ד

השיטה הדלטונית: דרך חדשה בעולם הפדגוגיה עם דוגמאות, טבלאות וחוות דעתם של מורים ותלמידים על השיטה הזו.

ורשה: עבר, תרצ"א.

טל בקר / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

למען הגדולים: ספר למוד ומקרא בשביל תלמידי הסמינריון ובשביל תלמידי שעורי ערב / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

ורשה: צנטרל, [?-192].

צפרירים: ספר למוד ומקרא עם מחלקה לעבודות בכתב

וארשה: אחיספר, תרפ"ח, 1927.

שמוש הלשון: והוא חלק שלישי לספרי “הדקדוק” / יצחק קצנלסון ויצחק ברקמן

ורשה: האור, תרפ"ב.

שפת עמי: ספר למוד הקריאה הכתיבה והדבור למתחילים / חיים אהרן קפלן, יצחק ברקמן ויצחק קצנלסון

s יצירות מתורגמות

 

יורם / אנא מונטגומרי

מועצת הרופאים: קומדיה במערכה אחת / ין אלכסנדר פרדרו

ורשה: ניצוצות, [1928]. בתוך: ביבליותיקה לילדים ולנערים; [4].

מעשה בעורך שבועון חקלאי: קומדיה בשתי מערכות / מארק טוויין

ורשה: ברקאי, תרפ"ה 1925.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ברקמן

הקלידו:

  • דניאל פריש
  • קרן טאוב

הגיהו:

  • צחה וקנין-כרמל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק ברקמן

הקלידו:

  • דניאל פריש
  • קרן טאוב

הגיהו:

  • צחה וקנין-כרמל