רקע
שמעון ברנפלד
שמעון ברנפלד
(1860‏-1940)
היסטוריון, פובליציסט וחוקר המקרא. כיהן תקופה כרבה הראשי של הקהילה הספרדית בבלגראד.


l פרוזה

 

בשובי אל ארץ מולדתי

מחיי בני ליטא

a מאמרים ומסות

 

קורא הדורות: השקפה בהתפתחות רוח ישראל והיהדות מדור לדור

דור חכם

דור תהפוכות

דעת אלהים

מוחמד

תולדות ש"י רפפורט

תולדות מסעי הצלב

תושיה, וארשה, תרנ"ט 1899

חקירות בקדמוניות ישראל

קראקא: דפוס יוסף פישר, תרנ"ב 1892

תולדות הרפורמציון הדתית בישראל

אחיאסף, וארשה, תרס"ח 1908.

מיכאל זקש

גבריאל ריסר

ורשה: תושיה, [1914].

חשבונה של ספרותנו: השקפה על דבר התפתחות שפתנו וספרותנו

ווארשא : שולדבערג ושותפו, תרנ"ט

ספר הדמעות

מבוא ספרותי-הסטורי לכתבי-הקודש

בני עליה: קֹבץ מונוגרפיות

תל אביב: דביר, תרצ"א

ספר ראשון

[הקדמה]

רבנו שלמה יצחקי (רש"י)

אברהם בן מאיר אבן עזרא (ראב"ע)

רבנו משה בן מימון (רמב"ם)

אברהם אבועלפיא

עמנואל הרומי

יהודה אברבנאל

עזריה מן האדומים

s יצירות מתורגמות

 

ידיעות הטבע / א' ברנשטיין

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון ברנפלד

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מלאכי שפר
 • דורית רובינשטיין
 • נילי אפשטיין
 • אודי יוליס
 • עדינה קופלמן
 • תמר קליין
 • לוינסקי יעקב

הגיהו

 • אביגיל שמואלי
 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • עמי אסיאג
 • עמינדב ברזילי
 • אתי ש'
 • צחה וקנין
 • מלאכי שפר
 • שולמית רפאלי
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון ברנפלד

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מלאכי שפר
 • דורית רובינשטיין
 • נילי אפשטיין
 • אודי יוליס
 • עדינה קופלמן
 • תמר קליין
 • לוינסקי יעקב

הגיהו

 • אביגיל שמואלי
 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • עמי אסיאג
 • עמינדב ברזילי
 • אתי ש'
 • צחה וקנין
 • מלאכי שפר
 • שולמית רפאלי