רקע
שמעון ברנפלד
שמעון ברנפלד (1860‏-1940)
היסטוריון, פובליציסט וחוקר המקרא. כיהן תקופה כרבה הראשי של הקהילה הספרדית בבלגראד.
יצירות שהועלו למאגר: 10 יצירות
l פרוזה

 

בשובי אל ארץ מולדתי

מחיי בני ליטא

a מאמרים ומסות

 

קורא הדורות: השקפה בהתפתחות רוח ישראל והיהדות מדור לדור

דור חכם

דור תהפוכות

דעת אלהים

מוחמד

תולדות ש"י רפפורט

תולדות מסעי הצלב

תושיה, וארשה, תרנ"ט 1899.

תולדות הרפורמציון הדתית בישראל

אחיאסף, וארשה, תרס"ח 1908.

מיכאל זקש

גבריאל ריסר

ורשה: תושיה, [1914].

ספר הדמעות

מבוא ספרותי-הסטורי לכתבי-הקודש

בני עליה: קֹבץ מונוגרפיות

תל אביב: דביר, תרצ"א

ספר ראשון

[הקדמה]

רבנו שלמה יצחקי (רש"י)

אברהם בן מאיר אבן עזרא (ראב"ע)

רבנו משה בן מימון (רמב"ם)

אברהם אבועלפיא

עמנואל הרומי

יהודה אברבנאל

עזריה מן האדומים

s יצירות מתורגמות

 

ידיעות הטבע / א' ברנשטיין

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון ברנפלד

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מלאכי שפר
 • דורית רובינשטיין
 • נילי אפשטיין
 • אודי יוליס
 • תמר קליין
 • לוינסקי יעקב

הגיהו

 • אביגיל שמואלי
 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • עמי אסיאג
 • עמינדב ברזילי
 • אתי ש'
 • צחה וקנין
 • מלאכי שפר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון ברנפלד

הקלידו

 • אילנה רונן
 • מלאכי שפר
 • דורית רובינשטיין
 • נילי אפשטיין
 • אודי יוליס
 • תמר קליין
 • לוינסקי יעקב

הגיהו

 • אביגיל שמואלי
 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • עמי אסיאג
 • עמינדב ברזילי
 • אתי ש'
 • צחה וקנין
 • מלאכי שפר