רקע
פרץ סמולנסקין
פרץ סמולנסקין
(1842‏-1885)
סופר עברי ופובליציסט, מאנשי תנועת ההשכלה היהודית ובהמשך מראשי תנועת "חיבת ציון".


t שירה

 

קינים והגה: על מות הרב … מוה“ר שלמה יהודה ליב ראפאפארט אב”ד … בעיר פראג … נולד יט סיון תק“ן / אשר נשאתי עליו ביום הובל לקברות ביום ו ג דחוה”מ סוכות שנת תרכ"ח

פראג: דפוס אלמנת ש' פריינד ושותפה, 1867

l פרוזה

 

שמחת חנף או אהבה התלויה בדבר

וינה: דפוס ברעג, תרמ"ב

ספורים

ס' פטרבורג: דפוס א' לאנדאוי, תר"ן

כל ספרי פרץ בן משה סמאלענסקי

וילנה: מ. קאצענעלענבאגען, תרס"א-

גמול ישרים (רומן)

וארשא: הוצאת בית מסחר הספרים של מרדכי קאצענעלענבאגען בוילנה, תרס"ה

גמול ישרים: כרך ראשון

גמול ישרים: כרך שני

גמול ישרים: כרך שלישי

קבורת חמור (רומן)

הירושה (רומן)

וארשה: מ. קאצענעלענבאגען, תרס"ה 1905

הירושה: כרך ראשון

הירושה: כרך שני

הירושה: כרך שלישי

הגמול

וארשה: מ. קאצענעלענבאגען, תרס"ה 1905

התועה בדרכי החיים או תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה (רומן)

ווארשא: מ. קאצענעלענבאגען שנת פרסום תרס"ה 1905

התועה בדרכי החיים או תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה: כרך א

התועה בדרכי החיים או תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה: כרך ב

התועה בדרכי החיים או תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה: כרך ג

התועה בדרכי החיים או תולדות יוסף היתום מעיר מדמנה: כרך ד

נקם ברית

ניו־יורק: קדימה, תרע"ח

הקדמה: פרץ סמולנסקין על אודות "נקם ברית" / ראובן בריינין

נקם ברית

מבחר ספורים ומאמרים / מסודרים ומבוארים על-ידי יעקב פיכמן

תל-אביב: דביר, תש"א

עלי חמד: סיפורים ופיליטונים …

תל אביב: אוניברסיטת תל אביב - הפאקולטה למדעי הרוח - החוג לספרות עברית, תשכ"ח

יללת הרוח

a מאמרים ומסות

 

בקורת תהיה

אדעסא: ל' ניטצשע וא' צעדערבוים, תרכ"ז

הערות והארות לספר גבעת ירושלם: חקירה על התלמוד הירושלמי …

וויען: דפוס האלצווארטה, תרל"א

פתח דבר לספר אבן הראשה: … להוציא כנוגה צדקת צדיק: ומשתי את עון הארץ נגד הפלסוף … ברוך די שפינוזא … / אב"ן הכהן קראכמאל

וויען: דפוס האלצווארטה, תרל"א

משפט וצדקה: שני מאמרי בקרת: א. משפט חרוץ על ספר שיר השירים להחכם גראטץ: ב. לכל זמן, משפט הספר ידישע פאמיליענפאפיערע

וויען: דפוס האלצווארטה, תרל"ג

פתח דבר ל'איתיאל הכושי' / ויליאם שייקספיר / יצחק זלקינסון

וויען, תרל"ד 1874

עם עולם: משפט התקונים … לעשות באמונת ישראל ודתו והשקפה על דברי ימיו …

וויען: יאזעף האלצווארטה, תרל"ג

עת לטעת: חלק ראשון

(השחר, שנה ששית)

עת לטעת: חלק שני 

(השחר, שנה שמינית)

עת לטעת: חלק שלישי 

(השחר, שנה תשיעית)

בתי ספר לרבנים באויסטריא

(השחר, שנה תשיעית)

שאלת היהודים – שאלת החיים

(השחר, שנה עשירית) – מאמר ראשון

נחפשה דרכנו

(השחר, שנה עשירית)

אבותינו חטאו ואינם

(השחר, שנה עשירית)

דרך לעבור גאולים

(השחר, שנה עשירית)

והיה ראשיתך מצער 

(השחר, שנה עשירית)

עצת נפש

(השחר, שנה עשירית)

אם לא עכשיו אימתי?!

(השחר, שנה עשירית)

אל תזרעו אל קוצים 

(השחר, שנה עשירית)

חזו נכוחות

(השחר, שנה עשירית)

תשובה

(השחר, שנה עשירית)

להשיב דבר

(השחר, שנה עשירית)

שאלת היהודים – שאלת החיים

(השחר, שנה י"א) – מאמר שני

הוצא עם עור 

(השחר, שנת אחת-עשרה)

הרימו מכשול מדרך עמי

(השחר, שנת אחת-עשרה)

ארץ ישראל בזמן הזה

(השחר, שנת אחת-עשרה)

משגב לעתות בצרה

(השחר, שנת אחת-עשרה)

נצח ישראל

(השחר, שנת אחת-עשרה)

חג לישראל

(השחר, שנת אחת-עשרה)

והיה לעת ערב יהיה אור

(השחר, שנת אחת-עשרה)

זאת עשו! 

(השחר, שנת אחת-עשרה)

משפט עמי

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

הרימו מכשול

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

ונשמרתם מאד לנפשותיכם 

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

חנוך לעם על פי דרכו

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

דגול מרבבה 

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

וזאת אשיב

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

מציון ישועת ישראל

(השחר, שנת שתיים-עשרה)

פתח דבר לתורת החיים: … כל חוקי החיים ומחזותיהם … באדם ובבהמה ובחיה ובעוף … בים וביבשה … כפי … מחקרי החכמים האחרונים מאת ד"ר אהרן הכהן פאריעס … (נדפס בהשחר שנה ז, ח, ט)

וויען: געארג בראג, תר"ם

מאמרי בקרת

ס' פטרבורג: דפוס לאנדאוי, תרמ"ט

משפט לעשוקים: שני מאמרים להשיב דבר אמת להמבקר את ספר ערוך השלם ([ל]חנוך יהודה קאהוט) ה' א"ה ווייס בבית תלמוד צד 286–288; 317–324

וויען: דפוס ג' בראג, תרמ"ב

מאמרים

ירושלים: קרן סמולנסקין, תרפ"ה

מבוא / יוסף קלוזנר

עם עולם (השחר, שנה שלישית)

עת לעשות ( השחר, שנה רביעית)

עת לדבר (השחר, שנה שניה)

תשובה לאליעזר בן-יהודה; להשיב דבר

בתוך “כל כתבי אליעזר בן-יהודה”, ירושלים: בן-יהודה הוצאה לאור, 1944

פרץ סמולנסקין: מבחר מאמריו / סדר בצרוף מבוא ע"י שלום קרמר

תל אביב: י' שרברק, תש"ה

w מכתבים

 

מכתבים

ע"פ “פרץ בן משה סמאלענסקין: מאה מכתבים”

בעריכת ראובן בריינין, הוצ' קאצענעלענבוגאן, וילנא, תרס"ה

מכתבים על פי: מאמרים, כרך ד', ירושלם: הוצאת “קרן סמולנסקין ירושלם”, תרפ“ה–תרפ”ו 1925–1926

המגיד תרמ"ב: מכתב א

המגיד תרמ"ב: מכתב ב

שבט סופר, תרמ"ג: מכתב ג

צרור איגרות / של פרץ סמולנסקין אל יהודה ליב גורדון (יל"ג); הובא לדפוס מתוך גוף כתב היד, בצירוף מבוא והערות הסבר על ידי גדליה אלקושי

ירושלים: קרית ספר, (c1959)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פרץ סמולנסקין

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר
 • אלי דיין
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן-ברוך
 • דבי אגר
 • דנה פז-פרינס
 • דנה פילובסקי
 • דפנה מרון
 • דרור איל
 • חגית דיץ'
 • חנה טל
 • טלי אלמוג
 • מינה סלונים
 • מירב עזרא
 • נאוה שגיב
 • נורית רכס
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • ענבר זמיר
 • ערן גרף
 • פז רפפורט
 • ציפי טל
 • קטיה בנוביץ
 • רוני כספי
 • רות קרטמזוב
 • רותי לרנר
 • רותי ששון
 • רינה גולן
 • שלומית אפל
 • שלמה אלקיים

הגיהו

 • גיורא הידש
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • רחל ויטנברג
 • שמעון לאור

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של פרץ סמולנסקין

הקלידו

 • אודי יוליס
 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר
 • אלי דיין
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן-ברוך
 • דבי אגר
 • דנה פז-פרינס
 • דנה פילובסקי
 • דפנה מרון
 • דרור איל
 • חגית דיץ'
 • חנה טל
 • טלי אלמוג
 • מינה סלונים
 • מירב עזרא
 • נאוה שגיב
 • נורית רכס
 • ניצה ולדמן
 • עדינה קופלמן
 • ענבר זמיר
 • ערן גרף
 • פז רפפורט
 • ציפי טל
 • קטיה בנוביץ
 • רוני כספי
 • רות קרטמזוב
 • רותי לרנר
 • רותי ששון
 • רינה גולן
 • שלומית אפל
 • שלמה אלקיים

הגיהו

 • גיורא הידש
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • רחל ויטנברג
 • שמעון לאור