רקע
זלמן אפשטין
זלמן אפשטין (1860‏-1936)
סופר עברי משכיל ופעיל ציוני..
יצירות שהועלו למאגר: 40 יצירות
a מאמרים ומסות

 

מאמרים וזכרונות 1

ע“פ “כתבי זלמן אפשטיין” בהוצאת אגודת עונג-שבת, תל-אביב, תרצ”ח.

רשימה אוטוביוגרפית של זלמן אפשטיין

יהדות של "לכתחלה" ויהדות של "בדיעבד"

היהודים והיהדות

הסכנה הז'רגונית ומהותה

הפרובלימה של הסגנון בעברית החדשה

ההוי הדתי וערכו בחיי ישראל

עם ישראל, כלל ישראל וארץ־ישראל

ילדים והדת

חזון השבת

שאלת חיים לאומה

תחית האומה מבית

אל הנוער

על נחיצות מורה נבוכים שני

חמש עשרה שנות נהלל

עונג שבת

הרהורים בימי חגינו

מילקוטי א

מילקוטי ב

מילקוטי ג

מילקוטי ד

מילקוטי ה

מילקוטי ו

מילקוטי ז

מילקוטי ח

מילקוטי ט

מילקוטי י

מילקוטי יא

מילקוטי יב

מילקוטי יג

מילקוטי יד

מילקוטי טו

מילקוטי טז

"הצפירה" ועורכה נחום סוקולוב

אדם ויהודי

הפיטן של היהדות המסורתית

מהותו של ביאליק

להערכתו של ביאליק

וולאדימיר טיומקין

אברהם אליהו ליוברסקי

לערכו המדעי של התלמוד (ציון לבוקי בן יגלי)

ספר קהלת לפי פשוטו

שלום עליכם בעברית

עלבונה של ספרות

שני מיני זכרונות

שרטוטי ילדות

אבותי

רשמים עממיים על הרמב"ם
(“הארץ”, סיוון תרצ"ו)

קטעי זכרונות א'

קטע מזכרונותי

בהוצאת אגודת עונג-שבת תל-אביב תרצ"ה

זכרונות על יל"ג

קטעי זכרונות ב'

עול מלכות שמים

מחשבות נוגות

וידוי

משה ליב ליליינבלום: שיטתו והלך מחשבותיו בשאלות הדת ובדבר תחית עם ישראל בארץ אבותיו

ע“פ מהדורת דביר, תל אביב, תרצ”ה


 1. מחברי הספר מציינים שיש עוד אי–אילו רשימות של אפשטיין שטרם קובצו, ומבטיחים להשתדל להשלים את הכינוס בכרך נוסף. ככל הנראה לא הסתייע הדבר. [הערת צוות פרויקט בן–יהודה]  ↩

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זלמן אפשטין

הקלידו:

 • בני סורקין

 • נאוה שגיב

 • טליה אלמוג

 • ישעיהו ברוט

 • גיל דהרי

 • רבקה קולבינגר

 • אודי יוליס

 • נירה דובר

 • רינה גולן

 • אביבה רוזובסקי

 • רותי לרנר

 • רות סובול

 • רויטל גוטלון

 • עדית כהן

 • טוני נגל

 • נאוה פריימן

הגהה:

 • חווה ראוך־סטקלוב
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זלמן אפשטין

הקלידו:

 • בני סורקין

 • נאוה שגיב

 • טליה אלמוג

 • ישעיהו ברוט

 • גיל דהרי

 • רבקה קולבינגר

 • אודי יוליס

 • נירה דובר

 • רינה גולן

 • אביבה רוזובסקי

 • רותי לרנר

 • רות סובול

 • רויטל גוטלון

 • עדית כהן

 • טוני נגל

 • נאוה פריימן

הגהה:

 • חווה ראוך־סטקלוב
 • מלאכי שפר
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל