רקע
דן מירון
דן מירון
(1934‏-)
חוקר ספרות עברית וספרות יידיש ומבקר. זוכה פרס ביאליק לחכמת ישראל (תש"ם) ופרס ישראל לחקר הספרות העברית (תשנ"ג-1993). משנת 2020 חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.


t שירה

 

תולדי קיץ: שבעה שירים

תל אביב: גזית, תשי"ז

a מאמרים ומסות

 

חיים הזז: אסופת מסות

מרחביה: הקבוץ הארצי השומר הצעיר, (1959)

שלום עליכם: פרקי מסה

רמת גן: אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970 בערך

מרים: רומן מחיי שתי עיירות / מ"י בן-גריון (ברדיצ’בסקי); הקדים מבוא והוסיף ביבליוגרפיה דן מירון

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשל"ב 1971)

ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו: עיונים ביצירות אלתרמן, רטוש, יזהר, שמיר

ירושלים: שוקן, תשל"ה

קלות דעת וצביעות: (ר' חנוך ור' יוספכי) / עם מבוא מאת דן מירון

תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, (תשל"ז)

הצדה /אורי ניסן גנסין; מבוא, הסברים וביבליוגרפיה - דן מירון

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשל"ח 1977)

המתמיד: בלוויית חילופי נוסח ונספחות / ח,נ ביאליק; מבוא דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד; המכון לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשל"ח

פנקס פתוח: שיחות על הסיפורת בתשל"ח

תל אביב: ספרית פועלים, תשל"ט 1979

כיוון אורות: תחנות בסיפורת העברית המודרנית

ירושלים: שוקן, תש"ם 1979

22 ושירתם / הקדמה - דן מירון; עריכה - יבי; תרגומים - ו.מ. ברזילי

ירושלים?: רצון טוב, תש"ם

בראשית היתה הדממה: מבחר שירים ופואימות / יעקב פרידמן; הקדמה דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג

כנפי שחם: שירים מן היומן ושירים אחרים / אברהם סוצקבר, תרגמו מיידיש - יעקב אורלנד [ואחרים], האמן במסיכת היומן - מסה מאת דן מירון

תל אביב: עם עובד, תשמ"ג 1983

אם לא תהיה ירושלים: מסות על הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1987

ספר הקבצנים / מנדלי מוכר ספרים; אחרית דבר מאת דן מירון

תל-אביב: דביר, תשמ"ח 1988

שירים / אברהם חלפי; מבוא מאת דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז-1988

משה גרשוני: י"ג תחריטים לשירי חיים נחמן ביאליק / הקדים מבוא דן מירון

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות; הוצאת דביר, ירושלים: סדנת ההדפס, 1988

נופה של ההיסטוריה כתמונת־תַפנים [אחרית דבר ל“צבת בצבת” מאת שלמה ניצן]

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ן 1990

נוגע בדבר: מסות על ספרות, תרבות וחברה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"א 1991

ילקוט שירים / יונתן רטוש; ליקט והוסיף ביבליוגרפיה אהרן אמיר; מבואות - אהרן אמיר, דן מירון

תל-אביב: מחברות לספרות, תשנ"א 1991

מול האח השותק: עיונים בשירת מלחמת העצמאות

ירושלים: האוניברסיטה הפתוחה, 1992

שירת יהודה קרני בהתפתחותה / יהודה קרני. מבוא: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ב 1992

אספן סתווים: שירים: 1972–1992 / גבריאל פרייל; ערך והוסיף מסה על שירת פרייל דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ג 1993

30 שנה, 30 סיפורים: מבחר הסיפור העברי הקצר משנות הששים עד שנות התשעים / בחר וערך זיסי סתוי; מסה - דן מירון

תל אביב: ספרי ידיעות אחרונות, 1993

חדשות מאזור הקוטב: עיונים בשירה העברית החדשה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ד 1993

הרופא המדומה: עיונים בסיפורת היהודית הקלאסית

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995

חחים באפו של הנצח: יצירתו של אורי ניסן גנסין: חמשה מחזורי עיונים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז 1997

מבחר כתבים / יעקב אורלנד; עריכה ואחרית דבר - דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז 1997

הקדמה ל"מבחר כתבים": יעקב אורלנד – פרטים ביוגרפיים

במדבר מלון אורחים / יונת ולאכסנדר סנד; אחרית דבר - דן מירון

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998

מחזורים: שירים: 1952–1998 / אבנר טריינין; דן מירון - על שירתו של אבנר טריינין

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס 1999

אנשי שקלוב / זלמן שניאור; אחרית דבר - דן מירון

תל אביב: דביר, תשנ"ט 1999

האדם אינו אלא: חולשת הכוח, עוצמת החולשה: עיונים בשירה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ט 1999

הרקדנית המעופפת: מבחר סיפורים 1928–1981 / מנשה לוין; ערך והוסיף מסה על סיפורי לוין - דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס 2000

הכוח החלש: עיונים בסיפורת של יהודית הנדל

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"ב 2002

פתיחה ללילה / מנשה לוין; ערך והוסיף פתח דבר דן מירון

תל אביב: קשב לשירה, תשס"ג 2003

מבחר וחדשים / אגי משעול. על שירתה של אגי משעול

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ג 2003

שירים / ק.א. ברתיני; בחר והוסיף אחרית דבר דן מירון

אור יהודה: דביר, תשס"ג 2003

הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם: מסות על חשיבותה של הרצינות ביחס ליידיש ולספרותה

תל אביב: עם עובד, תשס"ד 2004

הספריה העיוורת: פרוזה מעורבת: 2005–1980

תל אביב: משכל, 2005

בעיר ההרגה - ביקור מאוחר: במלאת מאה שנה לפואמה של ביאליק / מיכאל גלוזמן, חנן חבר, דן מירון

תל אביב: רסלינג, 2005

מקלעת השמש: משירים תת-ימיים ואחרים, 1975 ועד נוסעת סמויה 1999 / רחל חלפי; בצרוף מסה מאת דן מירון על שירת רחל חלפי

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005

אילן מצל בגיא: זאב ז’בוטינסקי ושירתו / הקדמה - דן מירון

תל אביב: המסדר על שם זאב ז’בוטינסקי, תשס"ו 2005

גולם במעגל / לילי פרי; הקדמה דן מירון

תל אביב: משכל, 2007

בעבי השיר: מבחר שירים / אורי צבי גרינברג; בחר והוסיף דברי הסבר דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ז 2007

כי מנגד תראה: מבחר סיפורים / יצחק קרונזון; אחרית דבר מאת דן מירון

תל-אביב: עם עובד, תשע"א 2010

עצמות ועננים: מבחר שירים [2008–1966] / נורית זרחי; בחר והוסיף מסה דן מירון

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010

אמצע הבשר: שירים 2011–1991 / דורי מנור; הפרח הנעדר מן הזרים: על שירתו של דורי מנור

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב 2011

אצל וסיפורים אחרים / אורי ניסן גנסין; אחרית דבר מאת דן מירון; עורכים - דן מירון ונגה אלבלך; ביאורים - דן מירון וישראל זמורה

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

מזמור זמני: כל השירים עד כה / יונדב קפלון; דן מירון - שירת הדיסוננס המטפיזי: על שירתו של יונדב קפלון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב 2011

מפה לאוזן: שיחות ומחשבות על אמנות המונולוג של שלום עליכם / דן מירון

רמת גן: אפיק - ספרות ישראלית, תשע"ב 2012

עוד!: תשתיות קוגניטיביות בשירה הישראלית המוקדמת

רמת גן: אפיק, 2013

מדוע גנסין?: שלושה עיונים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ה 2014

ישר מן השטח: מבחר שירים; דן מירון: להזין את היש להזים את האין, על שירתה של סבינה מסג

ירושלים: מוסד ביאליק; בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2014

התחייבויות: שירים 2016–1995 / יוסף שרון; אחרית דבר: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ז 2017

ספר אור זרוע וסיפורים אחרים / יעקב הורוביץ; דן מירון - מן האי “אור זרוע” אל קונגרס הנוער: על סיפוריו של יעקב הורוביץ

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ח 2018

הכוכבים לא רימו: כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן: קריאה מחדש / עם אריאל הירשפלד

תל אביב: הוצאת עם עובד, 2019

אותות: מבחר ושירים חדשים / ארז ביטון; אחרית דבר מאת דן מירון על שירתו של ארז ביטון

בני ברק: הקבוץ המאוחד, תשע"ט 2019

חמישתם / זאב ז’בוטינסקי; תרגמו: י"ה ייבין וחנניה רייכמן; חידוש התרגום: דינה מרקון; דן מירון: עדותו של האח השישי: על חמישתם מאת זאב ז’בוטינסקי; איורים: מיכאל אלכסנדרוביץ דריזו

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

עברורים ושירים נוספים / אברהם רגלסון; הקדמה: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

v עיון

 

בין חזון לאמת: ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע-עשרה

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשל"ט 1979)

מפרט על עיקר: מיבנה, ז’אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד: ספרית פועלים, תשמ"א

הפרידה מן האני העני: מהלך בהתפתחות שירתו המוקדמת של חיים נחמן ביאליק, 1891–1901

תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ו 1986

בואה, לילה: הספרות העברית בין הגיון לאי-הגיון במפנה המאה העשרים עיונים ביצירות ח“נ ביאליק ומי”י ברדיצ’בסקי

תל אביב: דביר, תשמ"ז 1987

בודדים במועדם: לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים

תל אביב: עם עובד, תשמ"ח 1987

הסתכלות ברבנכר: על הכנסת כלה מאת ש"י עגנון וסביביה

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996

שלג על כנף היונה: פגישות עם שירתו של אברהם סוצקוור

תל אביב: קשב לשירה, תש"ס 1999

פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו - מחזורי שיחות

תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א 2001

אקדמות לאצ"ג

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ג 2002

אמהות מיסדות, אחיות חורגות: על ראשית שירת הנשים העברית

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2004

הרפיה לצורך נגיעה: לקראת חשיבה חדשה על ספרויות היהודים

תל אביב: עם עובד, תשס"ה 2005

על דלותה של הספרותיות: עיון במונולוג “עצה” מאת שלום עליכם

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2007

הגביש הממקד: פרקים על זאב ז’בוטינסקי המספר והמשורר

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"א 2011

תשע וחצי של א.ב. יהושע: מבט ‘אשכנזי’ על שני רומאנים ‘ספרדיים’

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2011

מחוויה לפולחן: משבר המודרניזם בשירה הארץ-ישראלית: מקרה אליהו טסלר

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ו 2016

החיה בבית הכנסת: היבטים ביהודיות של פרנץ קפקא

רמת גן: אפיק - ספרות ישראלית, 2016

הקול האורפיאי: עיונים בשירתן של משוררות ישראליות

רמת גן: עילמור, 2017

גיצים בוערים בשירה ומעבר לה: על שירתה של לאה אילון עם כינוסה

רעננה: אבן חושן, תשע"ח 2017

בין שתי נשמות: האנלוגיה הפאוסטית ב’תמול שלשום' מאת ש"י עגנון: בעיית הטרגדיה המודרנית

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

s יצירות מתורגמות

 

אלקטרה / על-פי אוריפידס

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"–

האוריסטאה של אייסכילוס / עיבוד - הולק פרייטאג

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"–

התיאטרון הקמרי מציג: גליליאו: מאת ברטולט ברכט, עברית - דן מירון

תל אביב: התיאטרון הקאמרי, תשכ"-?

רשומון: אגדה יפאנית בשתי מערכות / מאת פיי ומייקל קאנין

חיפה: התיאטרון העירוני חיפה, 1961

מרי סטוארט: טרגדיה בחמש מערכות / פרידריך שילר

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1961

חיי גלילאו גליליי: מחזה / ברטולט ברכט; שותפת לכתיבת המחזה: מ. שטפין

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, 1962 בערך

סיפורים ופרקי התבוננות / פרנץ קפקא; כל סיפורי הספר תורגמו בידי ישורון קשת, להוציא את סיפורי המדור התבוננות וכן את הסיפור גזר דין שתורגמו בידי דן מירון

ירושלים: שוקן, תשכ"ה 1964

וויצק: קטע דרמטי / מאת גיאורג ביכנר

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל בערך

הגברת השחורה מהסונטות / מאת: ג’ורג' ברנרד שאו

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, 1970 בערך

שירים / יהודה לייב טלר

תל אביב: ספרית פועלים, תשמ"ז 1986

סיפורי רכבת / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשמ"ט 1989

כשיאש נסע / יעקב גלאטשטיין

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד 1994

כשיאש הגיע / יעקב גלאטשטיין

תל אביב: עם עובד, תשס"ז 2006

סיפורי זעם: שלום עליכם

תל אביב: עם עובד, תשס"ח 2008

טביה החולב (השלם)/ שלום עליכם

ירושלים: כתר, 2009

סיפורי תוהו / שלום עליכם

ירושלים: כתר, 2010

הסוסה: שלום יעקב אברמוביץ

בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ט 2018

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דן מירון

הקלידו

 • בלהה ארגון
 • גלי סנדיק
 • חגי שנידור
 • עמירה ביידר
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • דרור לביא
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • שלי אוקמן
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דן מירון

הקלידו

 • בלהה ארגון
 • גלי סנדיק
 • חגי שנידור
 • עמירה ביידר
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • דרור לביא
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • שלי אוקמן