רקע
דן מירון
דן מירון
(1934‏-)
חוקר ספרות עברית וספרות יידיש ומבקר. זוכה פרס ביאליק לחכמת ישראל (תש"ם) ופרס ישראל לחקר הספרות העברית (תשנ"ג-1993). משנת 2020 חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.


t שירה

 

תולדי קיץ: שבעה שירים

תל אביב: גזית, תשי"ז

a מאמרים ומסות

 

חיים הזז: אסופת מסות

מרחביה: הקבוץ הארצי השומר הצעיר, (1959)

שלום עליכם: פרקי מסה

רמת גן: אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970 בערך

מרים: רומן מחיי שתי עיירות / מ"י בן-גריון (ברדיצ’בסקי); הקדים מבוא והוסיף ביבליוגרפיה דן מירון

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשל"ב 1971)

ארבע פנים בספרות העברית בת ימינו: עיונים ביצירות אלתרמן, רטוש, יזהר, שמיר

ירושלים: שוקן, תשל"ה

קלות דעת וצביעות: (ר' חנוך ור' יוספכי) / עם מבוא מאת דן מירון

תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, (תשל"ז)

הצדה /אורי ניסן גנסין; מבוא, הסברים וביבליוגרפיה - דן מירון

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשל"ח 1977)

המתמיד: בלוויית חילופי נוסח ונספחות / ח,נ ביאליק; מבוא דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד; המכון לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב, תשל"ח

פנקס פתוח: שיחות על הסיפורת בתשל"ח

תל אביב: ספרית פועלים, תשל"ט 1979

כיוון אורות: תחנות בסיפורת העברית המודרנית

ירושלים: שוקן, תש"ם 1979

22 ושירתם / הקדמה - דן מירון; עריכה - יבי; תרגומים - ו.מ. ברזילי

ירושלים?: רצון טוב, תש"ם

בראשית היתה הדממה: מבחר שירים ופואימות / יעקב פרידמן; הקדמה דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג

כנפי שחם: שירים מן היומן ושירים אחרים / אברהם סוצקבר, תרגמו מיידיש - יעקב אורלנד [ואחרים], האמן במסיכת היומן - מסה מאת דן מירון

תל אביב: עם עובד, תשמ"ג 1983

אם לא תהיה ירושלים: מסות על הספרות העברית בהקשר תרבותי-פוליטי

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1987

ספר הקבצנים / מנדלי מוכר ספרים; אחרית דבר מאת דן מירון

תל-אביב: דביר, תשמ"ח 1988

שירים / אברהם חלפי; מבוא מאת דן מירון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ז-1988

משה גרשוני: י"ג תחריטים לשירי חיים נחמן ביאליק / הקדים מבוא דן מירון

תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות; הוצאת דביר, ירושלים: סדנת ההדפס, 1988

אפורים כשק: בשולי הספר

בתוך: אפורים כשק מאת יגאל מוסינזון; ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ט 1989

נופה של ההיסטוריה כתמונת־תַפנים [אחרית דבר ל“צבת בצבת” מאת שלמה ניצן]

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ן 1990

נוגע בדבר: מסות על ספרות, תרבות וחברה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"א 1991

ילקוט שירים / יונתן רטוש; ליקט והוסיף ביבליוגרפיה אהרן אמיר; מבואות - אהרן אמיר, דן מירון

תל-אביב: מחברות לספרות, תשנ"א 1991

מול האח השותק: עיונים בשירת מלחמת העצמאות

ירושלים: האוניברסיטה הפתוחה, 1992

שירת יהודה קרני בהתפתחותה / יהודה קרני. מבוא: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ב 1992

אספן סתווים: שירים: 1972–1992 / גבריאל פרייל; ערך והוסיף מסה על שירת פרייל דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ג 1993

30 שנה, 30 סיפורים: מבחר הסיפור העברי הקצר משנות הששים עד שנות התשעים / בחר וערך זיסי סתוי; מסה - דן מירון

תל אביב: ספרי ידיעות אחרונות, 1993

חדשות מאזור הקוטב: עיונים בשירה העברית החדשה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ד 1993

הרופא המדומה: עיונים בסיפורת היהודית הקלאסית

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995

חחים באפו של הנצח: יצירתו של אורי ניסן גנסין: חמשה מחזורי עיונים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז 1997

מבחר כתבים / יעקב אורלנד; עריכה ואחרית דבר - דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשנ"ז 1997

הקדמה ל"מבחר כתבים": יעקב אורלנד – פרטים ביוגרפיים

במדבר מלון אורחים / יונת ולאכסנדר סנד; אחרית דבר - דן מירון

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1998

מחזורים: שירים: 1952–1998 / אבנר טריינין; דן מירון - על שירתו של אבנר טריינין

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס 1999

אנשי שקלוב / זלמן שניאור; אחרית דבר - דן מירון

תל אביב: דביר, תשנ"ט 1999

האדם אינו אלא: חולשת הכוח, עוצמת החולשה: עיונים בשירה

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ט 1999

הרקדנית המעופפת: מבחר סיפורים 1928–1981 / מנשה לוין; ערך והוסיף מסה על סיפורי לוין - דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס 2000

הכוח החלש: עיונים בסיפורת של יהודית הנדל

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"ב 2002

פתיחה ללילה / מנשה לוין; ערך והוסיף פתח דבר דן מירון

תל אביב: קשב לשירה, תשס"ג 2003

מבחר וחדשים / אגי משעול. על שירתה של אגי משעול

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ג 2003

שירים / ק.א. ברתיני; בחר והוסיף אחרית דבר דן מירון

אור יהודה: דביר, תשס"ג 2003

הצד האפל בצחוקו של שלום עליכם: מסות על חשיבותה של הרצינות ביחס ליידיש ולספרותה

תל אביב: עם עובד, תשס"ד 2004

הספריה העיוורת: פרוזה מעורבת: 2005–1980

תל אביב: משכל, 2005

בעיר ההרגה - ביקור מאוחר: במלאת מאה שנה לפואמה של ביאליק / מיכאל גלוזמן, חנן חבר, דן מירון

תל אביב: רסלינג, 2005

מקלעת השמש: משירים תת-ימיים ואחרים, 1975 ועד נוסעת סמויה 1999 / רחל חלפי; בצרוף מסה מאת דן מירון על שירת רחל חלפי

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2005

אילן מצל בגיא: זאב ז’בוטינסקי ושירתו / הקדמה - דן מירון

תל אביב: המסדר על שם זאב ז’בוטינסקי, תשס"ו 2005

גולם במעגל / לילי פרי; הקדמה דן מירון

תל אביב: משכל, 2007

בעבי השיר: מבחר שירים / אורי צבי גרינברג; בחר והוסיף דברי הסבר דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ז 2007

כי מנגד תראה: מבחר סיפורים / יצחק קרונזון; אחרית דבר מאת דן מירון

תל-אביב: עם עובד, תשע"א 2010

עצמות ועננים: מבחר שירים [2008–1966] / נורית זרחי; בחר והוסיף מסה דן מירון

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010

אמצע הבשר: שירים 2011–1991 / דורי מנור; הפרח הנעדר מן הזרים: על שירתו של דורי מנור

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב 2011

אצל וסיפורים אחרים / אורי ניסן גנסין; אחרית דבר מאת דן מירון; עורכים - דן מירון ונגה אלבלך; ביאורים - דן מירון וישראל זמורה

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011

מזמור זמני: כל השירים עד כה / יונדב קפלון; דן מירון - שירת הדיסוננס המטפיזי: על שירתו של יונדב קפלון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב 2011

מפה לאוזן: שיחות ומחשבות על אמנות המונולוג של שלום עליכם / דן מירון

רמת גן: אפיק - ספרות ישראלית, תשע"ב 2012

עוד!: תשתיות קוגניטיביות בשירה הישראלית המוקדמת

רמת גן: אפיק, 2013

מדוע גנסין?: שלושה עיונים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ה 2014

ישר מן השטח: מבחר שירים; דן מירון: להזין את היש להזים את האין, על שירתה של סבינה מסג

ירושלים: מוסד ביאליק; בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2014

התחייבויות: שירים 2016–1995 / יוסף שרון; אחרית דבר: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ז 2017

ספר אור זרוע וסיפורים אחרים / יעקב הורוביץ; דן מירון - מן האי “אור זרוע” אל קונגרס הנוער: על סיפוריו של יעקב הורוביץ

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ח 2018

הכוכבים לא רימו: כוכבים בחוץ מאת נתן אלתרמן: קריאה מחדש / עם אריאל הירשפלד

תל אביב: הוצאת עם עובד, 2019

אותות: מבחר ושירים חדשים / ארז ביטון; אחרית דבר מאת דן מירון על שירתו של ארז ביטון

בני ברק: הקבוץ המאוחד, תשע"ט 2019

חמישתם / זאב ז’בוטינסקי; תרגמו: י"ה ייבין וחנניה רייכמן; חידוש התרגום: דינה מרקון; דן מירון: עדותו של האח השישי: על חמישתם מאת זאב ז’בוטינסקי; איורים: מיכאל אלכסנדרוביץ דריזו

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

עברורים ושירים נוספים / אברהם רגלסון; הקדמה: דן מירון

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

v עיון

 

בין חזון לאמת: ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע-עשרה

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשל"ט 1979)

מפרט על עיקר: מיבנה, ז’אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד: ספרית פועלים, תשמ"א

הפרידה מן האני העני: מהלך בהתפתחות שירתו המוקדמת של חיים נחמן ביאליק, 1891–1901

תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ו 1986

בואה, לילה: הספרות העברית בין הגיון לאי-הגיון במפנה המאה העשרים עיונים ביצירות ח“נ ביאליק ומי”י ברדיצ’בסקי

תל אביב: דביר, תשמ"ז 1987

בודדים במועדם: לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים

תל אביב: עם עובד, תשמ"ח 1987

הסתכלות ברבנכר: על הכנסת כלה מאת ש"י עגנון וסביביה

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1996

שלג על כנף היונה: פגישות עם שירתו של אברהם סוצקוור

תל אביב: קשב לשירה, תש"ס 1999

פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו - מחזורי שיחות

תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"א 2001

אקדמות לאצ"ג

ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ג 2002

אמהות מיסדות, אחיות חורגות: על ראשית שירת הנשים העברית

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2004

הרפיה לצורך נגיעה: לקראת חשיבה חדשה על ספרויות היהודים

תל אביב: עם עובד, תשס"ה 2005

על דלותה של הספרותיות: עיון במונולוג “עצה” מאת שלום עליכם

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2007

הגביש הממקד: פרקים על זאב ז’בוטינסקי המספר והמשורר

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"א 2011

תשע וחצי של א.ב. יהושע: מבט ‘אשכנזי’ על שני רומאנים ‘ספרדיים’

בני ברק: הקיבוץ המאוחד, 2011

מחוויה לפולחן: משבר המודרניזם בשירה הארץ-ישראלית: מקרה אליהו טסלר

ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ו 2016

החיה בבית הכנסת: היבטים ביהודיות של פרנץ קפקא

רמת גן: אפיק - ספרות ישראלית, 2016

הקול האורפיאי: עיונים בשירתן של משוררות ישראליות

רמת גן: עילמור, 2017

גיצים בוערים בשירה ומעבר לה: על שירתה של לאה אילון עם כינוסה

רעננה: אבן חושן, תשע"ח 2017

בין שתי נשמות: האנלוגיה הפאוסטית ב’תמול שלשום' מאת ש"י עגנון: בעיית הטרגדיה המודרנית

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ף 2020

s יצירות מתורגמות

 

אלקטרה / על-פי אוריפידס

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"–

האוריסטאה של אייסכילוס / עיבוד - הולק פרייטאג

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"–

התיאטרון הקמרי מציג: גליליאו: מאת ברטולט ברכט, עברית - דן מירון

תל אביב: התיאטרון הקאמרי, תשכ"-?

רשומון: אגדה יפאנית בשתי מערכות / מאת פיי ומייקל קאנין

חיפה: התיאטרון העירוני חיפה, 1961

מרי סטוארט: טרגדיה בחמש מערכות / פרידריך שילר

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, 1961

חיי גלילאו גליליי: מחזה / ברטולט ברכט; שותפת לכתיבת המחזה: מ. שטפין

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, 1962 בערך

סיפורים ופרקי התבוננות / פרנץ קפקא; כל סיפורי הספר תורגמו בידי ישורון קשת, להוציא את סיפורי המדור התבוננות וכן את הסיפור גזר דין שתורגמו בידי דן מירון

ירושלים: שוקן, תשכ"ה 1964

וויצק: קטע דרמטי / מאת גיאורג ביכנר

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל בערך

הגברת השחורה מהסונטות / מאת: ג’ורג' ברנרד שאו

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, 1970 בערך

שירים / יהודה לייב טלר

תל אביב: ספרית פועלים, תשמ"ז 1986

סיפורי רכבת / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשמ"ט 1989

כשיאש נסע / יעקב גלאטשטיין

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד 1994

כשיאש הגיע / יעקב גלאטשטיין

תל אביב: עם עובד, תשס"ז 2006

סיפורי זעם: שלום עליכם

תל אביב: עם עובד, תשס"ח 2008

טביה החולב (השלם)/ שלום עליכם

ירושלים: כתר, 2009

סיפורי תוהו / שלום עליכם

ירושלים: כתר, 2010

הסוסה: שלום יעקב אברמוביץ

בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ט 2018

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דן מירון

הקלידו

 • בלהה ארגון
 • גלי סנדיק
 • חגי שנידור
 • נוגה ברנר
 • עמירה ביידר
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • דרור לביא
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דן מירון

הקלידו

 • בלהה ארגון
 • גלי סנדיק
 • חגי שנידור
 • נוגה ברנר
 • עמירה ביידר
 • שלומית אפל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • דרור לביא
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • שלי אוקמן