רקע
יוסף קלוזנר
יוסף קלוזנר
(1874‏-1958)
היסטוריון, חוקר ספרות ואיש רוח ישראלי, נמנה עם מקימי האוניברסיטה העברית, פעיל בתחיית הלשון העברית ומחדש מילים, העורך המדעי של ועד הלשון העברית ונשיאו, והעורך הראשי הראשון של האנציקלופדיה העברית


a מאמרים ומסות

 

ציון למשורר יהודה גורדון: בצרוף תמונת גורדון, תולדותיו וקנה על מותו בלוית מנגינת ד' קבונובסקי

אדעססא: דפוס דוכנא, תרנ"ד

רוחות מנשבות: בקרת מפורטת על שני ספרי ה“פרדס”

ווארשא: דפוס א' בוימריטטער, תרנ"ו

הקדמה לספר כתבים: תמונות, ציורים, ספורים ושירים, ישנים גם חדשים / י. ל. פרץ

ווארשא: תושיה, תרנ“ט-תרס”א 1899–1901

הקונגרס הציוני השלישי: (השקפה כללית)

אודיסה: אחיאסף, תר“ס-תרס”א

הקונגרס הציוני החמישי: (השקפה כללית)

ברלין: אחיאסף, תרס"ב

בין הכרח ורצון: תשובה למר ש"י איש הורוויץ ולמשיביו

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרס“ד-תרס”ה

היריד הספרותי

אודיסה: אחיאסף, תרס"ה

הסכנה הקרובה

קראקא: אחיאסף, תרס"ה

רבינו משה בן מימון: (למלאת שבע מאות שנה לפטירתו)

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרס"ה

אוצר היהדות: חוברת לדוגמא

ווארשא: אחיאסף, תרס"ו

המחנה הנשאר

ברן: עבריה, תרס"ו

הזרמים החדשים של הספרות העברית הצעירה: ציור ספרותי

נוירק, ברוקלין: דפוס גרייזעל, תרס"ז

מה לעשות?: (לשאלת המשבר בספרות העברית)

ברן: לשכת-המרכז של עבריה, תרס"ז

עם הזרם

ווארשה: הספר, תרס"ז 1906

פירוש מדעי: (בקורת)

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח

איזוהי הדרך?

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח

רוח הקודש

אודיסה: אחיאסף, תרס"ח

הסופיסטים העתיקים והחדשים

אודיסה: אחיאסף, תרס“ח-תרס”ט

שני בתים לחכמת ישראל

אודיסה: אחיאסף, תרס“ח-תרס”ט

הדבור העברי: נחיצותו ואפשרותו

אודיסא: עבריה, תרס"ט

הרעיון המשיחי בישראל: מראשיתו עד היום הזה

קראקא - ירושלים: השלח, תרס“ט-תרפ”ג

בית מדרש למדעי הרוח

אודיסה: דפוס היילפרין, תר“ע-תרע”א

גלגולו של החלוץ

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תר“ע-תרע”א

שני המנדלים: (למלאת 75 שנה לש"י אברמוביץ)

אודיסה: אחיאסף, תרע"א

בן עמי: (למלאת שלשים שנה לעבודתו הספרותית)

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרע"א

הגולה בבבל בימי עזרא ונחמיה

אודיסה: אחיאסף, תרע“א-תרע”ב

נחמיה: ציור היסטורי

יפו: לעם, תרע"ב

יער בציר: (בקורת)

אודיסה: אחיאסף, תרע“א-תרע”ב

כתבי קדשנו: השקפה כללית על מוצאו ותכונתו של התנ"ך

יפו: דפוס א' אתין, תרע"ב

המון ואומה

אודיסה: אחיאסף, תרע"ב

כתבי היתדות וכתבי הקודש

אודיסה: אחיאסף, תרע"ג

במה נתחיל: לשאלת יסוד אוניברסיטה עברית בירושלים

אודיסה: דפוס מוריה, תרע"ג

ירושלים בעבר ובהוה

אודיסה: האלפרין, תרע"ד

עולם מתהוה: רשמי מסע בארץ-ישראל

אודיסה: דפוס נ' האלפרין, תרע"ה

היסטוריה ישראלית: שעורים בדברי-ימי-ישראל

אודסה: האחים בלטניצקי, תרע"ח לערך

תורת-המדות הקדומה בישראל: שעורים בתולדות האתיקה הישראלית

אודיסה: האחים בלטניצקי, תרע"ח

הציונות ושאלת הכלכלה

אודיסה: כנרת, תרע"ח

א) יהודה יונוביץ: חברה פילוסופית עברית, ב) יוסף קלוזנר - לתחית העיון העברי: (מלואים למאמר הקודם)

אודיסה: החברה הפילוסופית העברית, תרע"ט

מבוא והערות לספר בית חנן: ספור לבני הנעורים / אברהם מאפו

יפו: איתן ושושני, תר"פ

לחקר עתיקות הארץ

תל אביב: דפוס איתן, תרפ"א

בימי בית שני: שלשה מחקרים היסטוריים

ברלין: עינות, התרפ"ג 1923

I. החיים הכלכליים בישראל בימי בית שני

II. הספרות היפה בישראל בימי־החשמונאים

III. האמנות היהודית בימי־החשמונאים

IV הכלים האמנותיים

הוספה: טֶרְמִינוֹלוֹגִיָּה שֶׁל בַּנָּאוּת

האוניברסיטה העברית בירושלים: קובץ מאמרים

ירושלים: תרבות, תרפ"ה

שלש תקופות בספרות ההשכלה העברית, שקרא בי“ד למרחשוון תרפ”ו במכון למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: דפוס המדפיס, תרפ"ו

ארץ ישראל בימי בית שני

ירושלם: דפוס הפועלים, תרפ"ז

לתולדותיה של מלה אחת

תל אביב: דפוס הארץ, תרפ"ח

מבוא לספר 31 תמונות בצבעי שמן / ברוך ש"ץ

ירושלם: דפוס ארץ ישראל, תרפ"ט

פעולתו המדעית של צבי פרץ חיות

ורשה, תרפ"ט

אפלטון בעברית

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ט

הפוליטיקה המפלגתית של החשמונאים

ירושלם: דפוס עזריאל, תרפ"ט

האופי היהודי של תורת-שפינוזה: הרצאה

תל אביב: דפוס הארץ, תרפ"ט

הבית השני בגדולתו: ששה מחקרים היסטוריים

תל אביב: דביר, תר"ץ

משל מוסרי של ר' נחמן קרוכמאל

ירושלם: דפוס עזריאל, תר"ץ

הקדמה לחלוצי התחיה: תמונות וצללים תרס“ד-תרפ”ט

ירושלם: דרום, תר"ץ

בימי שיבת ציון: (נחמיה)

תל-אביב: אוניברסל, תר"ץ

בראשית היה הרעיון: קובץ מאמרים ישנים גם חדשים

ירושלים: התחיה, תרצ"א

שעה גדולה בחיי האומה

(יוצאת לאור על-ידי ברית הסטודנטים “אל על” באוניברסיטה העברית, ירושלים). ירושלים: דפוס העברי, הקד' תרצ"ה

לשון חיה או גל של דוגמאות?

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ה

חוש הלשון של ביאליק: נאום אזכרה לביאליק מטעם ועד-הלשון ביום-השנה הראשון לפטירתו, כ“א בתמוז תרצ”ה

ירושלים: דפוס הספר, תרצ"ה

הקדמה לכתבי מנחם שיינקין

ירושלים: מרים שיינקין, 1935

ראש המדברים בכל מקום

ירושלים: השלח, חסרה שנה

הקדמה לספר קבץ ספורים וכתבים / מ.ז. פייארברג

תל אביב: קרן ישראל מץ, תרצ"ז

לקראת הסכנה הגדולה

ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ז

מבוא לספר משפני השירה: הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: ר' מס, 1939?

תפקידיה ופעולותיה של האוניברסיטה בימי המלחמה: (הרצאה באגודת שוחרי האוניברסיטה, סניף תל אביב)

ירושלים: דפוס אחוה, תש"א

הקדמה לספר לקחים: צורה כבוד דרך-ארץ / ב.א. בלנקנפלד

ירושלים: אחיאסף, תש"א

סיפוריו האחרונים של ארי אבן-זהב

תל אביב: יבנה, תש"ב

מהותה ושאיפותיה של הציונות הכללית: הרצאה ב“ברית הציוניים הכלליים”, סניף-ירושלים, בכ“ח באדר, תש”ב

ירושלים: ברית הציוניים הכללים בארץ ישראל, תש"ג

בעיות כלליות ומיוחדות בהיסטוריה של הבית השני: שיעור-פתיחה בהיסטוריה של הבית השני באוניברסיטה העברית בירושלים, שקרא בכ' במרחשון, תש"ד

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ד

משני עולמות: מסות ספרותיות

ירושלים: מסדה, תש"ד

עם וארץ קמים לתחיה: רשמי-מסע בארץ-ישראל תל-אביב: יבנה, 1944

יוצרים ובונים: מאמרי בקורת

תל אביב: דביר, תש"ד

מבוא לספר מבחר הספור הארץ ישראלי: אנתולוגיה של הפרוזה הארצישראלית החדשה בצרוף הערכות ספרותיות / על ידי רפאל פטאי וצבי וולמוט

ירושלים: ר' מס, 1944–1946

מבוא ל:המשתה / תרגם מיוונית שאול טשרניחובסקי

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ז (c1946)

הימאות העברית הקדומה והחדשה

תל אביב: מרכז החבל הימי לישראל, תש"ו

יהודה ורומי: והיחסים המדיניים והתרבותיים ביניהן – שש הרצאות

תל אביב: אומה ומולדת, תש"ו

מבוא לספר המקרא ותרגומיו: בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות / אברהם גייגר

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ט

כשאומה נלחמת על חרותה: מסות היסטוריות

תל אביב: הוצאה מדינית, תש"י 1950

אלהים ומוסר ביהדות ובנצרות: שורת-הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: הוצאת ספרים על שם י“ל מאגנס, תש”י

ח.נ. ביאליק ושירת-חייו: ארבע עשר מאמרי ביקורת

תל אביב: דביר, תשי"א

מבוא לספר פעמי הגאולה: ספר הציונות הרוסית מראשית “חיבת ציון” עד מהפכת 1917 / אריה צנציפר (רפאלי)

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ב-1951

קדושת יום טוב ושמחת החג

תל אביב: אגודת עונג שבת אהל-שם, תשי"ג

בימי בית שני: מחקרים בהיסטוריה של הבית השני

ירושלים: מדע, 1954

מחקרים בתולדות הספרות העברית: בצירוף הקדמות

תל אביב: דביר, (תשי"ד)

הקדמה לספר המלחמה הספרותית בין החרדים והמשכילים: פרקים בתולדות הספרות העברית ברוסיה בשנות הששים והשבעים

תל-אביב: דביר, (1954)

הנביאים: מסות על מהותה של הנבואה ותפיסת-העולם של נביאי-ישראל

ירושלים: מדע, 1954

מגדולי הספרות העולמית: מסות ספרותיות

ירושלים: מדע, 1954

הקדמה ל:השפעת ניטשה ושופנהואר על מ"י בן גריון ברדיצ’בסקי / עליזה קלוזנר-אשכול

תל אביב: דביר, תשי"ד 1954

מניחי-היסוד של מדינת ישראל: מסות על גדולי-הציונות בדור החולף

ירושלים: אחיאסף, תשט"ו 1955

הקדמה לספר השירה הרוסית והשפעתה על השירה העברית / יעקב בן ישורון (קיטייקשר)

תל אביב: הוצאת דביר בהשתתפות פרס קלוזנר של עירית תל אביב יפו, (c1955)

מאפלטון עד שפינוזה: מסות פילוסופיות

ירושלים: מדע, 1955

יהדות ואנושיות: קובץ מאמרים

ירושלים: מדע, 1955

הקדמה לספר מושג היהדות בספרות ההשכלה: (ממשה מנדלסון ועד מנדלי מוכר-ספרים) / יהודית הלוי-צוויק

תל אביב: דביר, (תשט"ז-1955)

משוררי דורנו: קובץ מאמרים

ירושלים: מדע, 1956

יוצרי תקופה וממשיכי תקופה: קובץ מאמרים

תל אביב: מסדה, 1956

פילוסופים והוגי דעת: מסות ומחקרים

ירושלים: מדע, 1956

כללי הפיסוק / כפי שנקבעו ע"י ועד הלשון העברית; בתוספת דברי הרצאתו של י' קלוזנר

ירושלים: המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, תשט"ז 1956

הבדידות של מדינת ישראל מנין היא באה?

תל אביב: המועדון הלאומי, תשט"ז

לזכרו של אחד העם: מאה שנה להולדתו וששים שנה לייסוד “השילוח” – הרצאות, הושמעו באוניברסיטה העברית בו' באדר א' תשי"ז …

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשי"ז

מחקרים חדשים ומקורות עתיקים

תל-אביב: מסדה, 1957

הקדמה ל:החינוך העברי ביצירתו של פרץ סמולנסקין

תל אביב: דביר, (תשי"ז)

אליעזר בן יהודה: אגדת חייו ומפעל חייו: קובץ מאמרים למלאת מאה שנה להולדתו (תרי“ח-תשי”ח)

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית וברית עברית עולמית, תשי"ח

ירחון בע"פ: מוקדש לזכרם של פרופ' יוסף קלוזנר (במלאות 10 שנים לפטירתו), שאול טשרניחובסקי (במלאות 25 שנים לפטירתו) / העורך: חיים תורן.

ירושלים: עיריית ירושלים - המחלקה לחינוך ולתרבות; אגודת הסופרים העברים - סניף ירושלים, 1968

הפוגרום הראשון והצלם בהיכל: קטע

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ט

j זכרונות ויומנים

 

דרכי לקראת התחיה והגאולה: אבטוביוגראפיה: (1874–1944)

תל-אביב: מסדה, תש"ו

w מכתבים

 

מכתבי שאול טשרניחובסקי

מן הארכיון

v עיון

 

שפת עבר שפה חיה: לתחית שפתנו … על פי דרכי המדעים החדשים ויסודותיהם

קראקא: דפוס יוסף פישער, תרנ"ו

האדם הקדמון: יסודות האנתרופולוגיה

ווארשא: תושיה, תר"ס 1900

דון יוסף נשיא: הדוכס של נכסוס: (ציור היסטורי)

יפו: לעם, תרע"ד

תולדות הספרות העברית החדשה: (תקמ“ה-תרע”ח)

ירושלם: השלח, תר"פ

ספר פינסקר: ספר זכרון למלאת מאה שנה להולדת יהודה ליב פינסקר (1821–1921)

ירושלים: הועד של החברה לישוב ארץ-ישראל באודיסה, תרפ"א 1921

רבי שלמה בן גבירול: האדם, המשורר, הפילוסוף

ירושלים; תל-אביב: דפוס א. איתן וס. שושני, תרפ"ו

מצדה וגבוריה: תולדות המבצר האחרון של יהודה החפשית

תל-אביב: אמנות, תרצ"ז

דקדוק קצר של העברית החדשה

תל אביב: מצפה, תרצ"ח

קצור תולדות הספרות העברית החדשה <1781–1939>

תל אביב: מולדת, 1943?

ספר עמוס: עם פרשגן (פאראפראזה עברית) בצרוף מחקר מפורט על אישיותו של עמוס הנביא, זמנו ונבואותיו

תל אביב: יזרעאל, תש"ג

מנחם אוסישקין: תולדותיו ומפעל-חייו

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ג

שאול טשרניחובסקי: האדם והמשורר

ירושלים: קרן עברית על-שם סיר מונטגיו ברטון על יחדי החברה להוצאת-ספרים שע“י האוניברסיטה העברית, תש”ז

ז' שניאור: המשורר והמספר, בצרוף אוטוביוגראפיה של שניאור

תל אביב: יבנה, 1947

דוד שמעוני (שמעונוביץ): המשורר והוגה-הדעות / בצירוף רשימה ביבליוגראפית מאת ברוך שוחטמן וביוגראפיה קצרה

ירושלים: הועד הארצי של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בארץ-ישראל, תש"ח

הלשון העברית לשון חיה: החייאתה של הלשון העברית על יסודות מדעיים

ירושלים: ועד הלשון העברית בסיוע מוסד ביאליק, תש"ט

פרץ בן משה סמולנסקין: חייו, ספוריו ותפיסת-עולמו

ירושלים: המשרד החנוך והתרבות ע“י אחיאסף, תשי”ב

ישראל, לאן אתה הולך?: לבירור השאלות החמורות של מדינת ישראל

ירושלים: דורות, תשי"ג

קיצור ההיסטוריה של הספרות העברית החדשה

ירושלים: מדע, 1954

בעיות של ספרות ומדע

תל-אביב: מסדה, 1956

העברית החדשה ובעיותיה

תל אביב: מסדה, 1957

היסטוריה של הספרות העברית החדשה

ירושלים: אחיאסף, תשי“ב-תשי”ט 1958

ישו הנצרי: חייו ותורתו

רמת גן: מסדה, 1969

“ישו הנוצרי ותקופתו: הרקע ההיסטורי, המדיני והרוחני-דתי להתפתחות הנצרות בארץ-ישראל”

אריאל, 1999

מישו עד פאולוס

ירושלים: אריאל, תש"ס 2000

f מילונים ולקסיקונים

 

מלון של כיס מעברית לרוסית ואשכנזית ומרוסית לעברית ואשכנזית / עם יהודה גרזובסקי,

ורשה: תושיה, תרס"?

טראנסקריפציה עברית: העתק המלות והשמות הלועזיים באותיות עבריות

ס“ט פטרבורג: דפוס לוריא, תרע”ג

דברים אחדים בראש מלון אורתוגרפי עברי: כולל כשבעת אלפים מלים מסופקות באופן כתיבתן … ונלוו אליו … לוח הפועלים וששה לוחות השמות מסופקי המון / שלמה פרומקין;

יעקאטיערינאסלאוו: יל סאטאנווסקי, תרע"ד

מלות הדבור: פרטי מלים חדשות ומחודשות לצרכי הדבור העברי החי

אודיסה: אמנות, תרע"ט

מלון של כיס למלות שמושיות: פרט של מלות הכרחיות בדבור החי בתרגום לאנגלית, גרמנית ורוסית

תל אביב: מסדה, תרצ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף קלוזנר

הקלידו

  • אביאל מושל
  • אילנה רונן

הגיהו

  • נורית רכס
  • שולמית רפאלי
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף קלוזנר

הקלידו

  • אביאל מושל
  • אילנה רונן

הגיהו

  • נורית רכס
  • שולמית רפאלי