רקע
יוסף קלוזנר
יוסף קלוזנר
(1874‏-1958)
היסטוריון, חוקר ספרות ואיש רוח ישראלי, נמנה עם מקימי האוניברסיטה העברית, פעיל בתחיית הלשון העברית ומחדש מילים, העורך המדעי של ועד הלשון העברית ונשיאו, והעורך הראשי הראשון של האנציקלופדיה העברית


a מאמרים ומסות

 

ציון למשורר יהודה גורדון: בצרוף תמונת גורדון, תולדותיו וקנה על מותו בלוית מנגינת ד' קבונובסקי

אדעססא: דפוס דוכנא, תרנ"ד

רוחות מנשבות: בקרת מפורטת על שני ספרי ה“פרדס”

ווארשא: דפוס א' בוימריטטער, תרנ"ו

הקדמה לספר כתבים: תמונות, ציורים, ספורים ושירים, ישנים גם חדשים / י. ל. פרץ

ווארשא: תושיה, תרנ“ט-תרס”א 1899–1901

הקונגרס הציוני השלישי: (השקפה כללית)

אודיסה: אחיאסף, תר“ס-תרס”א

הקונגרס הציוני החמישי: (השקפה כללית)

ברלין: אחיאסף, תרס"ב

בין הכרח ורצון: תשובה למר ש"י איש הורוויץ ולמשיביו

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרס“ד-תרס”ה

היריד הספרותי

אודיסה: אחיאסף, תרס"ה

הסכנה הקרובה

קראקא: אחיאסף, תרס"ה

רבינו משה בן מימון: (למלאת שבע מאות שנה לפטירתו)

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרס"ה

אוצר היהדות: חוברת לדוגמא

ווארשא: אחיאסף, תרס"ו

המחנה הנשאר

ברן: עבריה, תרס"ו

הזרמים החדשים של הספרות העברית הצעירה: ציור ספרותי

נוירק, ברוקלין: דפוס גרייזעל, תרס"ז

מה לעשות?: (לשאלת המשבר בספרות העברית)

ברן: לשכת-המרכז של עבריה, תרס"ז

עם הזרם

ווארשה: הספר, תרס"ז 1906

פירוש מדעי: (בקורת)

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח

איזוהי הדרך?

אודיסה: אחיאסף, תרס“ז-תרס”ח

רוח הקודש

אודיסה: אחיאסף, תרס"ח

הסופיסטים העתיקים והחדשים

אודיסה: אחיאסף, תרס“ח-תרס”ט

שני בתים לחכמת ישראל

אודיסה: אחיאסף, תרס“ח-תרס”ט

הדבור העברי: נחיצותו ואפשרותו

אודיסא: עבריה, תרס"ט

הרעיון המשיחי בישראל: מראשיתו עד היום הזה

קראקא - ירושלים: השלח, תרס“ט-תרפ”ג

בית מדרש למדעי הרוח

אודיסה: דפוס היילפרין, תר“ע-תרע”א

גלגולו של החלוץ

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תר“ע-תרע”א

שני המנדלים: (למלאת 75 שנה לש"י אברמוביץ)

אודיסה: אחיאסף, תרע"א

בן עמי: (למלאת שלשים שנה לעבודתו הספרותית)

אודיסה: מוציא לאור לא ידוע, תרע"א

הגולה בבבל בימי עזרא ונחמיה

אודיסה: אחיאסף, תרע“א-תרע”ב

נחמיה: ציור היסטורי

יפו: לעם, תרע"ב

יער בציר: (בקורת)

אודיסה: אחיאסף, תרע“א-תרע”ב

כתבי קדשנו: השקפה כללית על מוצאו ותכונתו של התנ"ך

יפו: דפוס א' אתין, תרע"ב

המון ואומה

אודיסה: אחיאסף, תרע"ב

כתבי היתדות וכתבי הקודש

אודיסה: אחיאסף, תרע"ג

במה נתחיל: לשאלת יסוד אוניברסיטה עברית בירושלים

אודיסה: דפוס מוריה, תרע"ג

ירושלים בעבר ובהוה

אודיסה: האלפרין, תרע"ד

עולם מתהוה: רשמי מסע בארץ-ישראל

אודיסה: דפוס נ' האלפרין, תרע"ה

היסטוריה ישראלית: שעורים בדברי-ימי-ישראל

אודסה: האחים בלטניצקי, תרע"ח לערך

תורת-המדות הקדומה בישראל: שעורים בתולדות האתיקה הישראלית

אודיסה: האחים בלטניצקי, תרע"ח

הציונות ושאלת הכלכלה

אודיסה: כנרת, תרע"ח

א) יהודה יונוביץ: חברה פילוסופית עברית, ב) יוסף קלוזנר - לתחית העיון העברי: (מלואים למאמר הקודם)

אודיסה: החברה הפילוסופית העברית, תרע"ט

מבוא והערות לספר בית חנן: ספור לבני הנעורים / אברהם מאפו

יפו: איתן ושושני, תר"פ

לחקר עתיקות הארץ

תל אביב: דפוס איתן, תרפ"א

בימי בית שני: שלשה מחקרים היסטוריים

ברלין: עינות, התרפ"ג 1923

I. החיים הכלכליים בישראל בימי בית שני

II. הספרות היפה בישראל בימי־החשמונאים

III. האמנות היהודית בימי־החשמונאים

IV הכלים האמנותיים

הוספה: טֶרְמִינוֹלוֹגִיָּה שֶׁל בַּנָּאוּת

מבוא למאמרים מאת פרץ סמולנסקין

ירושלים: קרן סמולנסקין, תרפ"ה

האוניברסיטה העברית בירושלים: קובץ מאמרים

ירושלים: תרבות, תרפ"ה

שלש תקופות בספרות ההשכלה העברית, שקרא בי“ד למרחשוון תרפ”ו במכון למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: דפוס המדפיס, תרפ"ו

ארץ ישראל בימי בית שני

ירושלם: דפוס הפועלים, תרפ"ז

לתולדותיה של מלה אחת

תל אביב: דפוס הארץ, תרפ"ח

מבוא לספר 31 תמונות בצבעי שמן / ברוך ש"ץ

ירושלם: דפוס ארץ ישראל, תרפ"ט

פעולתו המדעית של צבי פרץ חיות

ורשה, תרפ"ט

אפלטון בעברית

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ט

הפוליטיקה המפלגתית של החשמונאים

ירושלם: דפוס עזריאל, תרפ"ט

האופי היהודי של תורת-שפינוזה: הרצאה

תל אביב: דפוס הארץ, תרפ"ט

הבית השני בגדולתו: ששה מחקרים היסטוריים

תל אביב: דביר, תר"ץ

משל מוסרי של ר' נחמן קרוכמאל

ירושלם: דפוס עזריאל, תר"ץ

הקדמה לחלוצי התחיה: תמונות וצללים תרס“ד-תרפ”ט

ירושלם: דרום, תר"ץ

בימי שיבת ציון: (נחמיה)

תל-אביב: אוניברסל, תר"ץ

בראשית היה הרעיון: קובץ מאמרים ישנים גם חדשים

ירושלים: התחיה, תרצ"א

שעה גדולה בחיי האומה

(יוצאת לאור על-ידי ברית הסטודנטים “אל על” באוניברסיטה העברית, ירושלים). ירושלים: דפוס העברי, הקד' תרצ"ה

לשון חיה או גל של דוגמאות?

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ה

חוש הלשון של ביאליק: נאום אזכרה לביאליק מטעם ועד-הלשון ביום-השנה הראשון לפטירתו, כ“א בתמוז תרצ”ה

ירושלים: דפוס הספר, תרצ"ה

הקדמה לכתבי מנחם שיינקין

ירושלים: מרים שיינקין, 1935

ראש המדברים בכל מקום

ירושלים: השלח, חסרה שנה

הקדמה לספר קבץ ספורים וכתבים / מ.ז. פייארברג

תל אביב: קרן ישראל מץ, תרצ"ז

לקראת הסכנה הגדולה

ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ז

מבוא לספר משפני השירה: הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: ר' מס, 1939?

תפקידיה ופעולותיה של האוניברסיטה בימי המלחמה: (הרצאה באגודת שוחרי האוניברסיטה, סניף תל אביב)

ירושלים: דפוס אחוה, תש"א

הקדמה לספר לקחים: צורה כבוד דרך-ארץ / ב.א. בלנקנפלד

ירושלים: אחיאסף, תש"א

סיפוריו האחרונים של ארי אבן-זהב

תל אביב: יבנה, תש"ב

מהותה ושאיפותיה של הציונות הכללית: הרצאה ב“ברית הציוניים הכלליים”, סניף-ירושלים, בכ“ח באדר, תש”ב

ירושלים: ברית הציוניים הכללים בארץ ישראל, תש"ג

בעיות כלליות ומיוחדות בהיסטוריה של הבית השני: שיעור-פתיחה בהיסטוריה של הבית השני באוניברסיטה העברית בירושלים, שקרא בכ' במרחשון, תש"ד

ירושלים: חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ד

משני עולמות: מסות ספרותיות

ירושלים: מסדה, תש"ד

עם וארץ קמים לתחיה: רשמי-מסע בארץ-ישראל תל-אביב: יבנה, 1944

יוצרים ובונים: מאמרי בקורת

תל אביב: דביר, תש"ד

מבוא לספר מבחר הספור הארץ ישראלי: אנתולוגיה של הפרוזה הארצישראלית החדשה בצרוף הערכות ספרותיות / על ידי רפאל פטאי וצבי וולמוט

ירושלים: ר' מס, 1944–1946

מבוא ל:המשתה / תרגם מיוונית שאול טשרניחובסקי

ירושלים ותל אביב: שוקן, תש"ז (c1946)

הימאות העברית הקדומה והחדשה

תל אביב: מרכז החבל הימי לישראל, תש"ו

יהודה ורומי: והיחסים המדיניים והתרבותיים ביניהן – שש הרצאות

תל אביב: אומה ומולדת, תש"ו

מבוא לספר המקרא ותרגומיו: בזיקתם להתפתחותה הפנימית של היהדות / אברהם גייגר

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ט

כשאומה נלחמת על חרותה: מסות היסטוריות

תל אביב: הוצאה מדינית, תש"י 1950

אלהים ומוסר ביהדות ובנצרות: שורת-הרצאות באוניברסיטה העברית בירושלים

ירושלים: הוצאת ספרים על שם י“ל מאגנס, תש”י

ח.נ. ביאליק ושירת-חייו: ארבע עשר מאמרי ביקורת

תל אביב: דביר, תשי"א

מבוא לספר פעמי הגאולה: ספר הציונות הרוסית מראשית “חיבת ציון” עד מהפכת 1917 / אריה צנציפר (רפאלי)

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ב-1951

קדושת יום טוב ושמחת החג

תל אביב: אגודת עונג שבת אהל-שם, תשי"ג

בימי בית שני: מחקרים בהיסטוריה של הבית השני

ירושלים: מדע, 1954

מחקרים בתולדות הספרות העברית: בצירוף הקדמות

תל אביב: דביר, (תשי"ד)

הקדמה לספר המלחמה הספרותית בין החרדים והמשכילים: פרקים בתולדות הספרות העברית ברוסיה בשנות הששים והשבעים

תל-אביב: דביר, (1954)

הנביאים: מסות על מהותה של הנבואה ותפיסת-העולם של נביאי-ישראל

ירושלים: מדע, 1954

מגדולי הספרות העולמית: מסות ספרותיות

ירושלים: מדע, 1954

הקדמה ל:השפעת ניטשה ושופנהואר על מ"י בן גריון ברדיצ’בסקי / עליזה קלוזנר-אשכול

תל אביב: דביר, תשי"ד 1954

מניחי-היסוד של מדינת ישראל: מסות על גדולי-הציונות בדור החולף

ירושלים: אחיאסף, תשט"ו 1955

הקדמה לספר השירה הרוסית והשפעתה על השירה העברית / יעקב בן ישורון (קיטייקשר)

תל אביב: הוצאת דביר בהשתתפות פרס קלוזנר של עירית תל אביב יפו, (c1955)

מאפלטון עד שפינוזה: מסות פילוסופיות

ירושלים: מדע, 1955

יהדות ואנושיות: קובץ מאמרים

ירושלים: מדע, 1955

הקדמה לספר מושג היהדות בספרות ההשכלה: (ממשה מנדלסון ועד מנדלי מוכר-ספרים) / יהודית הלוי-צוויק

תל אביב: דביר, (תשט"ז-1955)

הקדמה לספר: דוד סמילנסקי וכתביו

בתוך: עם בני דורי: פרקי זכרונות ודמויות אישים ; תל אביב: הוצאת ידידים, תש"ב

משוררי דורנו: קובץ מאמרים

ירושלים: מדע, 1956

יוצרי תקופה וממשיכי תקופה: קובץ מאמרים

תל אביב: מסדה, 1956

פילוסופים והוגי דעת: מסות ומחקרים

ירושלים: מדע, 1956

כרך ראשון

ירושלים: דביר, תרצ"ד 1934

הקדמה

מסורת וחידוש בספרות-ישראל (במקום מבוא)

הסופיסטים העתיקים והחדשים

אפלטון

מאמר ראשון: אַפְּלַטּוֹן לָעִבְרִים

מאמר שני: ה"משתה" של אפלטון

פילון היהודי (ידידיה האלכסנדרוני)

רַבִּי שְׁלֹמֹה בֶן גַּבִּירוֹל: האדם, המשורר, הפילוסוף

פרק ששי: הפילוסופיה של "מקור־חיים" פאנתיאיסמוס יהודי

פרק שביעי: "כתר־מלכות מקביל אל "מקור־חיים"

פרק שמיני: גורלו והשפעתו של "מקור־חיים"

דוֹן יְהוּדָה אָבְרַבַּנֵאל וּפִילוֹסוֹפִיַּת־הָאַהֲבָה שֶׁלּוֹ

ברוך שפינוזה

מאמר ראשון: שפינוזה ותורתו

מאמר שני: האופי היהודי של תורת-שפינוזה

כרך שני

ירושלים: דביר, תש"א

הקדמה - פילוסופים והוגי דעות

הַנְּבִיאִים וְהַסּוֹצְיָאלִיסְמוֹס הַנְּבוּאִי

רַבֵּנוּ משֶׁה בֶן מַיְמוֹן (רמב"ם)

הדיאיסמוס ובקורת־המקרא

שפינוזה והיהדות

שמואל דוד לוצאטו

הֶרמַאן כהן:

מאמר ראשון

מאמר שני

יעקב קלאַצקין

אישיותו ותפיסת־עולמו של הרב קוק

עיקרי־שיטתו של קאגט

פרידריך שילֶר ופילוסופית־השירה שלו

גיטה:

מאמר ראשון

מאמר שני

וויקטור הו׳גו המשורר־הפילוסוף

לֶב טולסטוי:

מאמר ראשון

מאמר שני

כללי הפיסוק / כפי שנקבעו ע"י ועד הלשון העברית; בתוספת דברי הרצאתו של י' קלוזנר

ירושלים: המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, תשט"ז 1956

הבדידות של מדינת ישראל מנין היא באה?

תל אביב: המועדון הלאומי, תשט"ז

לזכרו של אחד העם: מאה שנה להולדתו וששים שנה לייסוד “השילוח” – הרצאות, הושמעו באוניברסיטה העברית בו' באדר א' תשי"ז …

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשי"ז

מחקרים חדשים ומקורות עתיקים

תל-אביב: מסדה, 1957

הקדמה ל:החינוך העברי ביצירתו של פרץ סמולנסקין

תל אביב: דביר, (תשי"ז)

אליעזר בן יהודה: אגדת חייו ומפעל חייו: קובץ מאמרים למלאת מאה שנה להולדתו (תרי“ח-תשי”ח)

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית וברית עברית עולמית, תשי"ח

ירחון בע"פ: מוקדש לזכרם של פרופ' יוסף קלוזנר (במלאות 10 שנים לפטירתו), שאול טשרניחובסקי (במלאות 25 שנים לפטירתו) / העורך: חיים תורן.

ירושלים: עיריית ירושלים - המחלקה לחינוך ולתרבות; אגודת הסופרים העברים - סניף ירושלים, 1968

הפוגרום הראשון והצלם בהיכל: קטע

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ט

j זכרונות ויומנים

 

דרכי לקראת התחיה והגאולה: אבטוביוגראפיה: (1874–1944)

תל-אביב: מסדה, תש"ו

w מכתבים

 

מכתבי שאול טשרניחובסקי

מן הארכיון

v עיון

 

שפת עבר שפה חיה: לתחית שפתנו … על פי דרכי המדעים החדשים ויסודותיהם

קראקא: דפוס יוסף פישער, תרנ"ו

האדם הקדמון: יסודות האנתרופולוגיה

ווארשא: תושיה, תר"ס 1900

דון יוסף נשיא: הדוכס של נכסוס: (ציור היסטורי)

יפו: לעם, תרע"ד

תולדות הספרות העברית החדשה: (תקמ“ה-תרע”ח)

ירושלם: השלח, תר"פ

ספר פינסקר: ספר זכרון למלאת מאה שנה להולדת יהודה ליב פינסקר (1821–1921)

ירושלים: הועד של החברה לישוב ארץ-ישראל באודיסה, תרפ"א 1921

מצדה וגבוריה: תולדות המבצר האחרון של יהודה החפשית

תל-אביב: אמנות, תרצ"ז

דקדוק קצר של העברית החדשה

תל אביב: מצפה, תרצ"ח

קצור תולדות הספרות העברית החדשה <1781–1939>

תל אביב: מולדת, 1943?

ספר עמוס: עם פרשגן (פאראפראזה עברית) בצרוף מחקר מפורט על אישיותו של עמוס הנביא, זמנו ונבואותיו

תל אביב: יזרעאל, תש"ג

מנחם אוסישקין: תולדותיו ומפעל-חייו

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ג

שאול טשרניחובסקי: האדם והמשורר

ירושלים: קרן עברית על-שם סיר מונטגיו ברטון על יחדי החברה להוצאת-ספרים שע“י האוניברסיטה העברית, תש”ז

ז' שניאור: המשורר והמספר, בצרוף אוטוביוגראפיה של שניאור

תל אביב: יבנה, 1947

דוד שמעוני (שמעונוביץ): המשורר והוגה-הדעות / בצירוף רשימה ביבליוגראפית מאת ברוך שוחטמן וביוגראפיה קצרה

ירושלים: הועד הארצי של אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בארץ-ישראל, תש"ח

הלשון העברית לשון חיה: החייאתה של הלשון העברית על יסודות מדעיים

ירושלים: ועד הלשון העברית בסיוע מוסד ביאליק, תש"ט

פרץ בן משה סמולנסקין: חייו, ספוריו ותפיסת-עולמו

ירושלים: המשרד החנוך והתרבות ע“י אחיאסף, תשי”ב

ישראל, לאן אתה הולך?: לבירור השאלות החמורות של מדינת ישראל

ירושלים: דורות, תשי"ג

קיצור ההיסטוריה של הספרות העברית החדשה

ירושלים: מדע, 1954

בעיות של ספרות ומדע

תל-אביב: מסדה, 1956

העברית החדשה ובעיותיה

תל אביב: מסדה, 1957

היסטוריה של הספרות העברית החדשה

ירושלים: אחיאסף, תשי“ב-תשי”ט 1958

ישו הנצרי: חייו ותורתו

רמת גן: מסדה, 1969

“ישו הנוצרי ותקופתו: הרקע ההיסטורי, המדיני והרוחני-דתי להתפתחות הנצרות בארץ-ישראל”

אריאל, 1999

מישו עד פאולוס: חלק א' התקופה

ירושלים: אריאל, תש"ס 2000

מישו עד פאולוס: כרך ב'

ירושלים: אריאל, תש"ס 2000

f מילונים ולקסיקונים

 

מלון של כיס מעברית לרוסית ואשכנזית ומרוסית לעברית ואשכנזית / עם יהודה גרזובסקי,

ורשה: תושיה, תרס"?

טראנסקריפציה עברית: העתק המלות והשמות הלועזיים באותיות עבריות

ס“ט פטרבורג: דפוס לוריא, תרע”ג

דברים אחדים בראש מלון אורתוגרפי עברי: כולל כשבעת אלפים מלים מסופקות באופן כתיבתן … ונלוו אליו … לוח הפועלים וששה לוחות השמות מסופקי המון / שלמה פרומקין;

יעקאטיערינאסלאוו: יל סאטאנווסקי, תרע"ד

מלות הדבור: פרטי מלים חדשות ומחודשות לצרכי הדבור העברי החי

אודיסה: אמנות, תרע"ט

מלון של כיס למלות שמושיות: פרט של מלות הכרחיות בדבור החי בתרגום לאנגלית, גרמנית ורוסית

תל אביב: מסדה, תרצ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף קלוזנר

הקלידו

 • אביאל מושל
 • אופירה צור
 • אילנה רונן
 • בתיה שוורץ
 • יהודית להב
 • נורית לוינסון
 • עמירם רונן
 • שלומית הנמן

הגיהו

 • בתיה שוורץ
 • גיורא היידש
 • יהודית להב
 • יעל זילברמן
 • נורית רכס
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q
תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף קלוזנר

הקלידו

 • אביאל מושל
 • אופירה צור
 • אילנה רונן
 • בתיה שוורץ
 • יהודית להב
 • נורית לוינסון
 • עמירם רונן
 • שלומית הנמן

הגיהו

 • בתיה שוורץ
 • גיורא היידש
 • יהודית להב
 • יעל זילברמן
 • נורית רכס
 • שולמית רפאלי
 • תמר הקר