רקע
שלום אש
שלום אש
(1880‏-1957)
סופר בשפת יידיש. יליד פולין, חי ופעל בעיקר בארץ זו ובארצות הברית. בסוף ימיו השתקע בישראל.


l פרוזה

 

ספורים

ורשה: תושיה, תרס"ב 1902

קבץ ספורים לבני הנעורים

ורשה: האור, תרס"ה-1904

בהרי התתרים

ורשה: תושיה, תרס"ז

ציורים: 3 ספורים קצרים

אודיסא: מוריה, תר"ע

רבי שלמה נגיד: פואימה מחיי היהודים / תרגם מנחם שפירא

ורשה: א“י שטיבל, תרע”ט

כתבי שלום אש

תל אביב: דביר, 1928

I. ספורים וציורים

[*סימן כוכב מורה, שהדבר נתּרגם ע"י אחרים.]

מה איכפת לו?

פיבָּרג

השקרן

בדרך

בקרוב האביב

גלגול ספר

הפושע

האב ובנו

בשבת בדרך *

הצדיק הכַּפרי *

באכסניה

האם המשוגעת

בלילה

על חוף הויכסל *

הַדַּיָגִים.

הגבנת

יוס’קה גוי

זכרונות

בבית־המשמר

לא היה כדאי *

מלחמה

בגן

II. דרמות:

הָאָחוֹת הַבְּכִירָה.

יצא וחזר *

העיירה /תרגם מנחם מנדל שפירא

תל אביב: דביר, תרפ"ח

I. הבית

II. בית קטן אצל נהר הויסלה

III החשבון

IV. שני הרבנים: המתנגד והחסיד

V. בין הערבים של קיץ

VI. באמצע הדרך

VII. ערב-שבת בעירה

VIII. ממחרת

IX. ראש חדש אלול

X. אחרי הימים הטובים

XI. שלש חֻּפות

אמריקה: ספורים / תרגם אהרן צייטלין

תל אביב: שטיבל, תרפ"ח

ווארשה / תרגם י"ל ברוך

תל אביב: דביר, תרצ"ד

פטרבורג: רומן / תרגם י"ל ברוך

תל אביב: דביר, תרצ"ד

בעל התהלים: רומן / תרגם י"ל ברוך

תל אביב: דביר, תרצ“ה-תרצ”ו

על פי התהום: רומן / תרגם י"ל ברוך

תל אביב: דביר, תרצ“ז-תרצ”ח

קידוש השם / תרגם יהושע השל ייבין

תל אביב: דביר, תשכ"ח

המכשפה מקשטיליה / תרגם י.ה. ייבין

חיפה: דפוס או“ת, תש”ז

על נהרות מאנהאטן / תרגם דוד סיון

ירושלים: קרני, תשי"ד

האיש מנצרת / תרגם דוד סיון

ירושלים: הוצאת ספרים קרני, תשי"ד

מן המיצר / תרגם אהרן אמיר

ירושלים: קרני, תשט"ו

מוסקבה: רומן / תרגום - י"ל ברוך

תל אביב: דביר, תשט"ו

הנביא / תרגם מכתב היד דוד סיון

ירושלים: קרני, תשט"ז

תשובתו של חיים לדרר וספורים אחרים

תל אביב: מועצת פועלי חיפה - ועדת התרבות, תשט"ז

שירת העמק: ועוד ספורים ארצישראליים / תירגם דוד סיון

תל אביב: קרני, תשי"ז

משה / עברית: אהרן אמיר

ירושלים: קרני, תשי"ט 1959

כתבי שלום אש / התרגום בידי יוחנן טברסקי וי"ל ברוך

תל אביב: דביר, תש"ך

דפי ספרות

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"א

ילד של סתיו: (סיפורים) / תרגמה והוסיפה מבוא לאה אילון; איורים - ריטה זלובינסקי

קיבוץ דליה: מערכת, תשס"ז 2007

“לפני המבול שלוש ערים 3 כרכים”

כרמל ישראל, 2020

k מחזות

 

האחות הבכירה: דרמה במערכה אחת

קראקא: אחיאסף, תרס"ד

אל נקמות: מחזה

תל-אביב: י. גולן, תשנ"ד 1994

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום אש

הקלידו

 • אורה ברמן
 • גיורא הידש
 • שלומית אפל

הגיהו

 • בת ציון רביב
 • נורית רכס
 • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

q
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום אש

הקלידו

 • אורה ברמן
 • גיורא הידש
 • שלומית אפל

הגיהו

 • בת ציון רביב
 • נורית רכס
 • שלי אוקמן