רקע
גרשון שקד
גרשון שקד
(1929‏-2006)
חוקר ספרות עברית, בין הבולטים במבקרי הסיפורת העברית וחוקריה וזוכה פרס ישראל לחקר הספרות העברית


l פרוזה

 

מהגרים

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"א 2001

a מאמרים ומסות

 

השיר הלירי: 1. יסודות השיר הלירי, 2. השיר המודרני

צופית: המדרשה לחינוך המשותף, תשי"-?

על ארבעה סיפורים: פרקים ביסודות הסיפור

ירושלים: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, המחלקה לעלית ילדים ונוער - מדור להדרכה, תשכ"ג

בין שחוק לדמע: עיונים ביצירתו של מנדלי מוכר-ספרים

תל-אביב: אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1965

מבוא לספר “ילקוט סיפורים” / יעקב שטיינברג

תל אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ"ו

על משולם טוכנר ז"ל: דברים לזכרו (עם אחרים)

ירושלים: דפוס גולדברג, תשכ"ז

על שלושה מחזות: (י"ד ברקוביץ - “אותו ואת בנו”. – ח' הזז - “בקץ הימים”. – מ' שהם - “יריחו”) פרקים ביסודות המחזה

ירושלים: הסוכנות היהודית לארץ ישראל - המחלקה לעלית ילדים ונער - מדור להדרכה, תשכ"ח

הספרות החדשה בארץ ישראל

ירושלים: משרד ראש הממשלה - מרכז ההסברה - שרות הפרסומים, 1968

מבוא לספר “מלוכת שאול” / יוסף האפרתי

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ט 1968

המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחייה: נושאים וצורות

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ל 1970

אם תשכח אי-פעם: עיונים בספרות יהודית-אמריקאית ונספח על סופר יהודי-גרמני

תל אביב: עקד, תשל"ב 1971

מבוא לספר “הדת והחיים: רומאן” / ראובן אשר ברודס

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ד

גל חדש בסיפורת העברית: מסות על סיפורת ישראלית צעירה

מרחביה ותל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ד 1974

מבוא ל“שני סיפורים” / יעקב שטיינברג

ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשל"ד

מבוא ל“נקמת האבות” / יצחק שמי

תל-אביב: יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ה

אחרית דבר ל“ליל העצמאות של מר ישראל שפי: מחזות” / ישראל שפי

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ו 1976

מבוא לספר “חיים על קו הקץ: אנתולוגיה לסיפורת ישראלית”

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב 1982

גל אחר גל בסיפורת העברית

ירושלים: כתר, 1985

יצירות ונמעניהן: ארבעה פרקים בתורת ההתקבלות

תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ז 1987

מאמר הערכה בתוך “ישימון: סיפורים ומחזה” / לוי אריה אריאלי

תל-אביב: דביר, תש"ן 1990

על סיפורים ומחזות: פרקים ביסודות הסיפור והמחזה

ירושלים: כתר, 1992

ספרות, אז כאן ועכשיו

תל אביב: זמורה-ביתן, תשנ"ג 1993

מנדלי, לפניו ואחריו

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשס"ה 2004

תמונה קבוצתית: היבטים בספרות ישראל ובתרבותה

אור יהודה: דביר, 2009

v עיון

 

ללא מוצא: על י“ח ברנר, מ”י ברדיצ’בסקי, ג' שופמן וא"נ גנסין

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ג

אמנות הסיפור של עגנון

מרחביה: ספרית פועלים, 1976

אין מקום אחר: על ספרות וחברה

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג 1983

פנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989

ביבליוגרפיה: 1997–1952

ירושלים: ג. שקד, 1997?

הסיפורת העברית

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1977–1998

זהות: ספרויות יהודיות בלשון לעז

חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשס"ו 2006

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גרשון שקד

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גרשון שקד

הקלידו

הגיהו