רקע
שמעון הלקין
שמעון הלקין
(1898‏-1987)
סופר ומשורר עברי, מתרגם, עורך, מורה וחוקר ספרות.


t שירה

 

על חוף סנטה ברברה: פואימה לירית

תל אביב: הדים, תרפ"ח

בימים ששה ולילות שבעה: סונטות

תל-אביב: הדים, תרפ"ט

ברוך בן נריה: פואמה

תל-אביב: שם, תרצ"ד

על האי: שירים

ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ו

מעבר יבק: שירים

תל אביב: עם עובד, (תשכ"ו 1965)

שירים תרע“ז-תשל”ג

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשל"ז)

אולי: מבחר שירים תרפ“ט-תשל”ט

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב

l פרוזה

 

יחיאל ההגרי: רומן

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"ז

עד משבר: רומן

תל אביב: עם עובד, תשכ"ט 1968

נכר: סיפורים

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשל"ב)

הקובץ כולל דברים שנכתבו במשך עשרות בשנים. מכאן – אף אולי מכאן – הבדלים ניכרים ביניהם. לפיכך כדאי לציין את זמני־כתיבתם. ‘גולים’, ‘חיה יוכבד יליסקי’, ‘אליטה’, ‘אנדרולומוסיה’, ‘אקסי’ – נכתבו בשנות העשרים; ‘בשעת ביקור’ , ‘הטבת חלום’, ‘בחדר־הפנימי’, ‘תורת הגזע’ – בשנות השלושים; ‘מתוך מכתביו של לואי בירין’ – 1962. ש.ה.

גולים

חיה־יוכבד יליסקי

אליטה

אנדרולומוסיה

מפחד בלילות

אקסי

בשעת ביקור

הטבת חלום

בחדר הפנימי

תורת הגזע

מתוך מכתביו של לואי בירין

a מאמרים ומסות

 

עראי וקבע: עיונים בספרות

ניו-יורק: “אוהל”, תש"ב 1942

ירושלים ועוד: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ב לערך

מקורות לתולדות הבקורת העברית בתקופת ההשכלה: חומר לסמינריון של ש' הלקין

ירושלים: האוניברסיטה העברית - הפקולטה למדעי הרוח - החוג לספרות עברית, תשכ"א 1960

מבוא לספורת העברית: רשימות לפי הרצאותיו … בשנת תשי"ב / של פרופ' ש. הלקין; ערכה צופיה הלל

ירושלים: מפעל השכפול, תש"ך 1960

מבוא ל:אדם מול נופו / ישעיה רבינוביץ

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ז (1976)

פתח דבר ל:הרהורים וערעורים / [מאת] י' כרמל

ירושלים; תל אביב: הוצאת ספרים מ. ניומן, תשל"ז

מוסכמות ומשברים בספרותנו: י"ב שיחות על הספרות העברית החדשה

ירושלים: מוסד ביאליק, (תש"מ)

משירת שמואל האלקין: תרגומים מיידיש (מהדיר)

תל-אביב: עקד, (תשמ"ב 1982)

ציונות שלא־על־תנאי: מסות ורשימות

ירושלים: הספריה הציונית, תשמ"ה (1985)

v עיון

 

יהודים ויהדות באמריקה

ירושלים: שוקן, תש"ז 1946

דרכים וצדי־דרכים בספרות

ירושלים: אקדמון, תש"ל 1969

כרך ב: סופרים עבריים

אברהם אפשטיין

אליעזר רפאל מלאכי

ברל כצנלסון

וולט ויטמן: חיי המשורר ויצירתו

תל-אביב: ספריית פועלים, תשמ"ד (1984)

דברים וצידי דברים בספרות

תל-אביב: יחדיו, (תשמ"ד 1984)

זרמים וצורות בספרות העברית החדשה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ד 1984

s יצירות מתורגמות

 

לפני היות האדם / ג’ק לונדון

תל-אביב: א.י. שטיבל, תרפ"א

הסוחר מונציה

ברלין-שרלוטנבורג: א.י. שטיבל, תרפ"ט 1929

חלוצים יהודים באמריקה: 1492–1848 / אניטה ליבמן לבסון

תל אביב: אמנות, תרצ"ג

חיי המלך יוחנן ומותו / שקספיר

ירושלים: ספרי תרשיש, תש"ז 1947

אמוק: מכתב האלמונית; איש הספר / סטיפן צויג

ירושלים: מסדה, -195

קבר מתיך / אירוין שו

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"-?

היכלי ירק: רומן מחיי היער הטרופי / ו"ה הדסון;

תל אביב: עם עובד, (תשכ"א)

מחזות: טרגדיות, קומדיות, מחזות היסטוריים

תל-אביב: ספרית הפועלים, הדפסת 1971

שירים / מיוונית

תל אביב: ספרית פועלים, (תשל"ג)

סניגוריה על השירה / פרסי ביש שלי

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, (תשמ"ב 1982)

אור מודרג: שירים / אסתר קמרון

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד (1983)

עלי עשב / וולט ויטמן

תל-אביב: ספרית פועלים, תשמ"ד (1984)

סיפורי אמת ועוד / לוקיינוס (עם אחרים)

ת"א=תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1988

באמצע המעוף / אסיא; [עם אחרים; מיידיש];

תל אביב: ספרית פועלים, תשנ"ה 1994

אמוק: סיפור אהבתו הסודית והאומללה של רופא / סטפן צווייג

תל אביב: בבל, תשס"ג 2002

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון הלקין

הקלידו

 • נגה דורון ארד
 • רותי בראל
 • שי שחף

הגיהו

 • נגה דורון ארד
 • סוניה מרמרי
 • שולמית רפאלי
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמעון הלקין

הקלידו

 • נגה דורון ארד
 • רותי בראל
 • שי שחף

הגיהו

 • נגה דורון ארד
 • סוניה מרמרי
 • שולמית רפאלי