רקע
שמואל דוד לוצטו
שמואל דוד לוצטו (1800‏-1865)
בקיצור: שַדָּ"ל. משורר, פרשן מקרא, בלשן עברי, פילוסוף, חוקר ספרות ומתרגם. איש תנועת ההשכלה היהודית, מראשוני אנשי חכמת ישראל וראש בית המדרש לרבנים בפדובה שבאיטליה.
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
t שירה

 

כינור נעים

ע“פ מהדורת וורשה תרע”ג

ספר ראשון

הקדמה

תהילות מלאכת השיר

תהילות השיר

מציאות היוצר

על חרש האביב

על המות

עמק החרוץ

מצבת קבורה (א')

רננת ישרים

מצבת קבורה (ב')

חלק כחלק יאכלו

בית הבחירה

לנכח יונתן בן שאול

על המשלם רעה תחת טובה

הרפה לי, אכזרי

תוכחת מוסר

ימי אדם אשר חי

על הרודף אחר הכבוד

תוכחה על בקשת הכבוד המדומה

תוכחה אחרת

אל המלמדים

עצה ותושיה

רפואות האהבה

על העצלות

אשה יפה וסרת טעם

על הקצים בחייהם

על המשלח אשתו

ביום מלאת לי שבע עשרה שנה

ספר שני

לאבי

מזמור לתודה (א')

מזמור לתודה (ב')

מזמור לתודה (ג')

בחלותי

ביום פדותי בני בכורי

ביום מלאת לי ל"ז שנים

במלאת לי נ"ז שנה

בליום מלאת לי נ"ח שנה

ביום מלאת לי ס"ה שנה

האמת נסי

העירה כינורי

[אמרתי: אוי נא לי]

חמש וששים תבות

שירת החתול

קינת החתול

לעוזב בחמה עיר מולדתו

ספר שלישי

כתר תורה

לנכח האמת

אל המקובלים

סבות הטעות

דרך ארץ

בסוף דרך ארץ

על הערים הנדחות

זד יהיר לץ שמו

לכבוד לשון הקדש

לסיום מסכתא

און בן פלת

חתימת ספר עמקי שפה

חנניה מישאל ועזריה

ספר רביעי

להכנסת שבת

לראש השנה

ליום הכפורים

סדר עבודת יום הכפורים

ליום שמחת תורה

ליום הפורים

לארבע תעניות

לתשעה באב

תפלה

קול חסידים

קול כנסת ישראל

ספר חמישי

על השרפה

ויהי לתשובת השנה

לנער שמו אהרן

לנער כהן

שיר ידידות

שיר ידידות

לחתן

לכלה

שיר ידידות

שיר ידידות בלשון סורי

תינוק כותב לאשה חכמה

תינוק כותב לרחל

וזאת תשובתי

וזאת תשובתי

אקדמות מלין

לכבוד הקיסר

לידידי יוסף אלמנצי

לש.י. רפפורט

למשורר שמו מאיר

ליהושע העשיל שור

שירת הזונה

למ. גולדמן

למ. עהרענרייך

ליחיאל מיכאל

לשאול יצחק

לש.י. קעמפף

לש.ר. הירש

לאביגיל

לאברהם פירקאוויץ

ליצחק לוצאטו

בעל הערוך לבעל ערך מלין

על בית החולים

ליוסף אלמנצי

אל מונק

אל גבריאל טריאסטי

אל אברהם הכהן

אל שלמה מונק

אל אברהם גייגר

אל אהרן יעללינעק

לר' יצחק ריטטענבערג

למשה הלוי עהרענרייך

לאברהם עהרליך

למנחם פיליפ

ליצחק נח מאנהיימער

ליצחק בן אברהם הכהן

ליו"ט ליפמאן צונץ

לכבוד דאנטי

למנחם פיליפ

ספר ששי

אבל אם

תנחומין של אבל

לאב

אל הלקח אברהם הלוי

לכבוד קאזיס

קינה על מיכה יוסף

קינה על ר' מרדכי צבי גירונדי

לנכח מלכה בתי

קינה על הרב יוסף יהודה לוי גטינארה

על יוסף אלמנצי

מצ“ק לרי”מ זקש

ספר שביעי

משלים שונים

משל לקוח מן התלמוד

בסכות

הכלבים הנובחים

ממשלי אזופו

תרגומים שונים

על הצעירים (משירי לסינג)

על המתפארים (הנ"ל)

מעשה הצדקה שלום (משירי צסנר)

להגבהת ס"ת

חתימה

a מאמרים ומסות

 

בית האוצר

מבוא למחזור כמנהג בני רומא

ע“פ מהדורת מחברות לספרות, תל אביב, תש”ח

מאמר ביסודי דקדוק לשון הקודש

אגרות שד"ל

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל דוד לוצטו

הקלידו:

  • רבקה קולבינגר

הגיהו:

  • משה נועם

סרקה:

  • נאוה בת-צו"ר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל דוד לוצטו

הקלידו:

  • רבקה קולבינגר

הגיהו:

  • משה נועם

סרקה:

  • נאוה בת-צו"ר