רקע
משה אליהו ז'רננסקי
משה אליהו ז'רננסקי
(1887‏-1948)
מסאי ומתרגם.


l פרוזה

 

קטעים: מחשבות פורחות

אודיסה: טל, תרס"ח

יומון: רשימות חטופות

אודיסה: טל, תר"ע?

שני מיני חיוב

אודיסה: אחיאסף, תרע"ב

סיפורים

ירושלים: ספרי תרשיש, תש"ג

a מאמרים ומסות

 

מסביב: מאמרים

ברלין: אשכול, תרפ"ט

בין עין לעין

סוד שיח

שכחה

כפל

מלשון אל לשון

   מאמר ראשון

   מאמר שני

   מאמר שלישי

אור החוזר

באלכסון

באמצע

מן הצד

בחשאי

בחזון

מאוצר לשונו של ח"נ ביאליק

ירושלם: דפוס ווייס, תרצ"ה

בין השלבים

ירושלים: ספרים, ת"ש

המאמרים המקובצים בספר זה נדפסו תחילה, פרט לאחד, בעתונים וכתבי עת בשנות תרצ“ד — ת”ש. ענינים קרובים נצטרפו כאן למחרוזת של פרקים וכל פרק הוא תחום לעצמו. בגוף הדברים חלו כמה שינויים, ויש שנשתלבו בתוכם פרשיות שלמות. לפרקים נידון ענין אחד בכמה מקומות מבחינות שונות. מכל מקום יש בהם משום סמוכין ואחד עושה חיזוק לחברו. מצד הצורה יש ברובם מסוג אותן המסות הכלולות בספרי “מסביב” (ברלין תרפ"ט). העיונים בדברי שירה מפליגים לתחום שירתנו העתיקה, שהתחילה מתעוררת מתרדמתה בימינו.

ויכוח

מוכיח

הפלאה

הפכפך

חרטה

עקלקלות

הן ולאו

הסכמה

דיבור ושתיקה

תחומין

מידת הצמצום

בהמונה של עיר

פיוט ושירה

בסוד הלשון

תלמיד מובהק

ארוגות: פרקי הגות והסתכלות

ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ט

s יצירות מתורגמות

 

פקעים: קבץ שירה צעירה {סדר ע“י נ' גרינבלט ומ”א ז’ק]

אודיסא: שחרית, תרע"ג

למחר בגרמניה מאת אנטוני קשבינה

ירושלים: ר' מס, (1943)

מעשה ביד שנתגדמה מאת וילהלם האוף

ברלין: עת לבנות, תרפ"ג

מַעֲשֶׂה בְמוּק הַגּוּץ / וילהלם האוף

ברלין: עת לבנות, תרפ"ג

מַעֲשֶׂה בְּכַלִיף שֶׁנֶּהְפַּךְ לַחֲסִידָה / וילהלם האוף

ברלין: עת לבנות, תרפ"ג

שחרורה של פטמה מאת וילהלם האוף

ברלין: עת לבנות, תרפ"ג

מַעֲשֶׂה בָּאֳנִיַּת מֵתִים / וילהלם האוף

תל אביב: אל המעין, תש"-

הַשַּׁיָּרָה / וילהלם האוף

תל אביב: אל המעין, תשי"-

מַעֲשֶׂה בִנְסִיךְ הַשָּׁקֶר / וילהלם האוף

תל אביב: אל המעין, תש"-

כה אמר הרצל: לקט אמרות ופתגמים {סודר בידי א' פולאק}

תל אביב: מ. נוימן, תש"ו

צבי חן ויפת מראה: שירי תהלה וידידות מאת רב יוסף בן חסדאי: שירה יתומה. רב שמואל הנגיד: תשובה. [כתבי יד ודפוסים בצירוף מבוא והערות וביאורים על ידי מ"א ז’ק]

תל אביב: הוצאת צבי ע“י מחברות לספרות, תש”ו

דרך אין קץ: סיפור מימי גירוש היהודים מפרג מאת גרשון שטרן

תל-אביב: עם עובד, תש"ז

אמליה דיטריך: פרשת חייה מאת כריטס בישוף

תל אביב: אמנות, תשט"ז

האחים קרמזוב מאת פיודור דוסטויבסקי

תל אביב: נ' טברסקי, תש“ח-תש”ט

הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית מאת יום טוב ליפמאן צונץ {נערך והושלם על ידי חנוך אלבעק]

תל אביב: מוסד ביאליק, תשי"ד 1954

סיפורי באלזאק (המתרגם: מ.א. ז’ק)

ירושלים: ספרי תרשיש, 1960

האכסניה האדומה / אונורה דה בלזק

אהבה במדבר / אונורה דה בלזק

פאצ'ינו קאני / אונורה דה בלזק

רעידת אדמה בצ’ילי: הארוסין בסן דומינגו; האסופי מאת היינריך פון קלייסט

ירושלים; תל-אביב: שוקן, תשכ"ג

סיפורי א. דה-בלזאק: קולונל שאבר, האכסניה האדומה [תרגום: יצחק שנהר, מ"א ז’ק]

תל אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תשמ"ג 1982

טולסטוי, בלזאק, ג’ויס

תל-אביב: משרד הבטחון-ההוצאה לאור, תשמ"ג 1982

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אליהו ז'רננסקי

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלונה פרת
 • דניאל פריש
 • חווה סטקלוב
 • יעל זאבי
 • עדינה קופלמן
 • ענת פלד
 • שילה גל

הגיהו

 • ורד מסחרי
 • חווה סטקלוב
 • נורית רכס
 • צחה וקנין-כרמל
 • עמי זהבי
 • עמליה הרן
 • רחל ויטנברג

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה אליהו ז'רננסקי

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אלונה פרת
 • דניאל פריש
 • חווה סטקלוב
 • יעל זאבי
 • עדינה קופלמן
 • ענת פלד
 • שילה גל

הגיהו

 • ורד מסחרי
 • חווה סטקלוב
 • נורית רכס
 • צחה וקנין-כרמל
 • עמי זהבי
 • עמליה הרן
 • רחל ויטנברג