חגי אשד

(1928–1988)

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

מאמרים, מסות, ועיון

זה לא רק החום המלוח: אסופת מאמרים ויומן אחרון

[בעריכת: ניבה לניר; הקדמה: חיים גורי]
תל אביב: דביר, תשנ"ב (1991).

מוסד של איש אחד: ראובן שילוח אבי המודיעין הישראלי

 [הקדמה: חיים הרצוג]  ירושלים: עידנים, תשמ"ח 1988.

 

מי נתן את ההוראה: "העסק הביש" פרשת לבון והתפטרות בן-גוריון

תל אביב: ידיעות אחרונות, 1979.

 

שימוש בלוחות זמנים לתכנון מדיניות: דין וחשבון על הפרויקט שבוצע במכון "תבל" בירושלים בחודשי מאי-דצמבר 1975

ירושלים: מכון תבל, 1976.

© כל הזכויות שמורות.  מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

חלק מפרויקט בן-יהודה – לדף הבית

הקלידו:

·               בני סורקין

·               דליה יעקבי

·               חנה טל

·               נאוה פרידמן

·               נגה רובין

·               נורית לוינסון

·               נטע ענבר

הגיהו:

·               איילת צנקל

·               מלאכי שפר

·               נורית רכס

·               עדנה הדר

סרקה:

·               דליה יעקבי

חשוב לנו שהטקסט יהא מדויק וחף משגיאות.

נשמח לקבל תיקונים (קטנים כגדולים) והערות, בדואר אלקטרוני:

editor@benyehuda.org