רקע
מנחם שינקין
מנחם שינקין (1871‏-1924)
מנהיג ציוני, ממייסדי תל אביב


a מאמרים ומסות

 

דברי שלום ואמת: מכתב גלוי לקהלות היהודים בתורקיה

יפו: דפוס אתין, (תרע"א)

שפתנו: (לשאלת השפה העברית והשפות המדוברות בעמנו)

ניו-יורק: ההסתדרות העברית באמריקה, תרע"ח

כתבי מנחם שיינקין: כרך א'

ירושלים: מרים שיינקין, תרצ"ה

חדש וישן

על הכחות ההולכים לאבוד

מִמַּסָּעַי

בגליל

בטבריה ובגליל העליון

ארץ־ישראל בימות המלחמה

קהלת יפו בימי המלחמה

מכתב

כתום המלחמה

המשורר בארצו

תיקו

שפתנו (לשאלת השפה העברית והשפות המדוברות בעמנו)

עתידותיה של השפה העברית

חיי שעה וחיי עולם

גורלה של הזיה

בתוככי ירושלים!

הקפה שלישית

תחת הדגל

הלגיון היהודי

שהחיינו!…

בר־כוכבא, הננו!

ענוּנוּ!

הנגב

המעפילים

הצהרת בלפור ופרושיה

זעקת העשוּקים ודמעות התנינים

אבל אשמים אנחנו

נציב יהודה

אחד התנאים המוקדמים

עיר־החוף העברית הראשונה בארץ ישראל

הר כנען

איך ליַשֵב את הר כנען?

לשיטת העבודה המעשית בארץ

אדמה ועבודה

בית יעקב לכו ונלכה (ביל"ו)

כחות יצירה

על השתיקה

היאמן כי יסופר?

על המלאכה ואל בעליה

הפועלים ובעלי־המלאכה ב"עליה"

הפועלים, העובדים ושאר היהודים

שיטה כלכלית חדשה

"פונטים"

על היוקר

פינסקר

על חלומותיו ועל דבריו

אילו היה עודנו בחיים

עטרת הקוצים

יוצר המלון העברי

פזור הנפש וכנוסה

לשאלת בתי־הספר במושבות

נסיון שהצליח

על גאולתנו ופדות נפשנו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנחם שינקין

הקלידו

 • אסנת קליימן
 • בלהה ארון
 • ברוריה שרון
 • יעל ריישר
 • מרים גולדשטיין
 • ענבר זמיר
 • עדנה פולק
 • רחל זלינגר
 • רבקה קולבינגר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • איילת צנקל
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ויטנברג רחל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנחם שינקין

הקלידו

 • אסנת קליימן
 • בלהה ארון
 • ברוריה שרון
 • יעל ריישר
 • מרים גולדשטיין
 • ענבר זמיר
 • עדנה פולק
 • רחל זלינגר
 • רבקה קולבינגר
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • איילת צנקל
 • חווה ראוך־סטקלוב
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ויטנברג רחל