רקע
עבר הדני
עבר הדני
(1899‏-1972)
חלוץ, מומחה לחקלאות, חוקר תולדות היישוב, משורר, מחזאי וסופר עברי ויידי, עורך ומתרגם


l פרוזה

 

“השומר” בתוך: לנער: ספרית ארץ ישראל

תל אביב: אמנות, תרפ“ח-תש”ד

בשער הכתבים: הקדמת הסופר

צריף העץ: סיפור מחיי השדה בארץ

ירושלים: מצפה, 1930

המפעל בערבה: ספור

תל אביב: מצפה, תרצ"א

השלושה: רומן

תל אביב: מצפה, תרצ"ה

אדם קטן: רומן

תל אביב: מצפה, תרצ"ה

ארבות גבהות: רומן

תל אביב: מצפה, תרצ"ה

נהללים (כרך א: השלשה; כרך ב: ארבות גבהות; כרך ג: אדם קטן)

תל-אביב: מצפה, תרצ"ה

שמעון לוחם בארבה

תל אביב: דביר, תרצ"ח

עצמאות ישראל: תולדות מדינת ישראל: ספר לבני הנעורים

תל אביב: ניב, תשי"ח

אשר נשמה באפם: סיפורים

תל אביב: מסדה, תשכ"ג

הקדמת הסופר לספרו "אשר נשמה באפם"

מן המשפתיים

הטרקטור עמד

המלחמה באבני ה"שיון"

גמל וטראקטור

נמרוד

נטרן

הנחיל פרח…

עזריאל

בלי השאיר אבל אחריה

ישעיהו מוכתר שפיים

יפהפיה

סוף מעשה

ברכה והכרוב

עקשנות

נקמת פר

במאסף

קוראה ראשונה

לנוכח השמש

הוא הכין ניגון חדש

בקומה א'

שבת קול החליל

איני זוכר

לחוף ימה

ביום צאתה

האחות נתגייסה

זעקה כבולה

התחיל לקנות פרחים

הפרחים הזקיפו

קרקע

אדם ביער

הקצין הפוֹלני

ביום עבים

במדור ההנאה

אתרוגו של רבי עמרם


כתבי א. עבר־הדני, כרך א: רומאנים וסיפורים

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

צריף העץ

המפעל בערבה

סיפורים ממשק שפיים

הטרקטור עמד

המלחמה באבני ה"שיון"

גמל וטרקטור

נמרוד

נטרן

הנחיל פרח

עזריאל

בלי השאיר אבל אחריה

ישעיהו מוכתר שפיים

יפהפיה

סוף מעשה

ברכה והכרוב

עקשנות

נקמת פר


כתבי א. עבר־הדני, כרך ב: רומאן וסיפורים

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

המתנדב תפוחי

במאסף

לחוף ימה

ראובן זעק – והתנדב

ביום צאתה

האחות נתגייסה

זעקה כבולה

תפילה ליד הכותל

התחיל לקנות פרחים

קרקע

הוא הכין ניגון חדש

בקומה א'

שבת קול החליל

איני זוכר…

הקצין הפולני

עזריאל

בלי השאיר אבל אחריה

ישעיהו מוכתר שפיים

יפהפיה

סוף מעשה

תפוחי־אדמה ומליח

ביום עבים

במדור ההנאה

אדם ביער

בת היער

סיפורו של פורש


כתבי א. עבר־הדני, כרך ג: נעורים

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

מחזור המלחמה: רומאן

נעורים

סיפורים

כתבי א. עבר־הדני: כרך ד'

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

נהלולים: טרילוגיה

כתבי א. עבר־הדני, כרך ה

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

ל־ר. פרסיץ־סירקין


סיפורים היסטוריים

הקדמת המחבר ל"סיפורים היסטוריים"

שיבת־ציון

מעלה־עשן

לילות חורבן ויצירה


עידנים: סיפורים

תל אביב: יהושע צ’ציק, 1968

עם מחזור השנה

קוראה ראשונה

אתרוגו של רבי עמרם

דפיקת־לב

חיגר המלחמה

כתבי א. עבר־הדני, כרך ו: בסבך – סיפורים

תל אביב : י' צ’צ’יק, 1968

ירחמיאלי אומר "שלום" לקאסקט

הוו זהירים באהבת־נעורים

נכנס לפרדס ויצא…

פחד

k מחזות

 

צור תעודה: מחזה היסטורי-ישובי

תל אביב: מ' ניומן, תש"ה

כתבי א. עבר־הדני, כרך ג: נעורים

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

מחזות

a מאמרים ומסות

 

החייל העברי בשתי מלחמות-העולם

תל-אביב: אוצר החייל, תש"ח 1947

תערוכת הספר העברי תש"ט: בחסותו של ראש הממשלה דוד בן-גוריון: (סיכום)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ט

מנחמיה בת שישים: <תרס“ב-תשכ”ב 1962–1902

מנחמיה: יובל, תשכ"ג

כתבי א. עבר־הדני, כרך ו'

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

לנשמות

אבי ניסן־צבי פלדמן

אמי שושנה

אחי יעקב־דוד


הווי הארץ וספרותנו

הקדמת המחבר

לשאלת הסופר בארץ: א. חיי הארץ וספרותנו; ב. על הלקח של ‘דור הביניים’

נפתלי הרץ אימבר ראשון למבשרים

על ארציותו של איש־הרוח – אחד־העם

משה סמילנסקי: א. הממספר והממואריסטן ; ב. מלחמתו של משה סמילנסקי: ג. סופר הישוב

הסופר של חיי הנפש – י. ח. ברנר

יעקב רבינוביץ; א. הסופר הנאמן; ב. ההלך שישב

חוב לאשר ברש

שמואל יוסף (ש"י) עגנון

בזורעי תרבות – ר' בנימין

שירתו של דוד שמעוני (שמעונוביץ)

א. קבק – הרומניסטן המובהק

אהרן ראובני – המספר הסקפטי

סיפורו של יהודה בורלא

אביגדור המאירי המשורר־המספר

יעקוב חורגין מספר ארצישראלי

גורמים בספרותנו החדשה: א. החקלאות (ממשה סטבסקי־סתווי עד ש. ריכנשטיין); ב. הטבע; ג. הישוב ויצירתנו : ד. ההווי הערבי

על הסף

  ההווה וחקירת העבר – במשנתו של יוסף קלוזנר

  שאול טשרניחובסקי – משורר התחיה

  אורי צבי גרינברג – משורר המעבר

  ג. שופמן – הרואה"

  דבורה בארון – מספרת אצילה

משדות נכר “לגבולם”

ובסיכום: ישראליות – האם ישנה ומהי ?


הערת הכותב: אני מצטער לציין כי אבדה לי הרשימה על המשוררת רחל, אשר אהבתי את צלילה הטהור והזך


אגודת פרדס בת 70: תר“ס-תש”ל / עריכה - א' עבר-הדני …

תל אביב יפו: אגודת פרדס, תש"ל

בנימינה - פנינת השומרון: הכפר ע“ש הנדיב הידוע: תרפ”ב-תשי"ג 1953–1922

בנימינה: המועצה המקומית בנימינה, 2002

j זכרונות ויומנים

 

כתבי א. עבר־הדני, כרך ו

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

רשמי מסע

v עיון

 

אהרן א. איזנברג: קורותיו, כתביו ותקופתו הישובית

תל-אביב: מסדה, תש"ז

איש ציוני: יצחק ליב גולדברג, י“ב שבט תר”ך - ט“ו אלול תרצ”ה 1935–1860

ירושלים: הקורטוריון של קרן י“ל ורחל גולדברג, תש”ח

יד לעמוס: (נכתב ליום השנה של קרב תל א-ריש, ט ניסן תש"ט – החוברת נכתבה מפי המשתתפים בקרבות)

תל אביב: דפוס שהם, תש"ט

עם במלחמתו: שלושים שנות מלחמתנו מגאליפולי עד החי"ל

תל אביב: י' שרברק, תש"י 1949

50 שנות אגודת פרדס: [50] שנות פרדסנות עברית - תר“ס-תש”י, 1950–1900

תל אביב: הוצאת היובל של אגודת פרדס, תש"י

חדרה: תרנ“א-תשי”א 1891–1951: שישים שנות קורותיה

תל אביב: מסדה וחברת מייסדי חדרה, תשי"א

ברוח ובחיל: שרשרת חוליות ומעשים בקורות הישוב מגירוש ספרד <1492> עד הזמן הזה

תל אביב: י' שרברק, תשי"ב

ההתישבות בגליל התחתון: חמישים שנות קורותיה / בהשתתפות חברי מערכת הספר

רמת גן: מסדה והתאחדות האכרים בגליל התחתון, 1955

משמר הירדן: מושבת הספר שנפלה, תרמ"ד–תש"ח 1884– 1948: מפי מייסדיה, בניה ולוחמיה

תל אביב: דפוס ישראל, תשכ"ה

תולדות אגודת הכורמים: ליובל הששים תרס“ו-תשכ”ו … ולייסוד מושבות הגפן תרמ"ב

ת“א תל-אביב: אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון-לציון וזכרון יעקב, תשכ”ו

כתבי א. עבר־הדני, כרך ז

תל אביב: י' צ’צ’יק, 1968

הישוב כותב היסטוריה

אחוזה א' לונדון-כרכור: תרע“ג / 1913–תשכ”ט / 1968

כרכור: אחוזה א' לונדון-כרכור, תשכ"ט

s יצירות מתורגמות

 

מדעי החיים / מאת ה.ג. ולס, ג’וליאן הכסלי, ג.פ. ולס

תל אביב: מצפה, תרצ"ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עבר הדני

הקלידו

 • אילנה רונן
 • גידי בלייכר
 • גיורא הידש
 • דפנית בירון
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • נורית לוינסון
 • עמירם רונן
 • עתליה יופה
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אילנה רונן
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • עדינה שטילרמן
 • עתליה יופה
 • רבקה ארז
 • רינה רוזן
 • שלומי חנוכה שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עבר הדני

הקלידו

 • אילנה רונן
 • גידי בלייכר
 • גיורא הידש
 • דפנית בירון
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • נורית לוינסון
 • עמירם רונן
 • עתליה יופה
 • תאיר אלוף

הגיהו

 • אילנה רונן
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • עדינה שטילרמן
 • עתליה יופה
 • רבקה ארז
 • רינה רוזן
 • שלומי חנוכה שולמית רפאלי