רקע
ראובן ברטוב (רודניצקי)
ראובן ברטוב (רודניצקי) (1922‏-2002)
סופר ועיתונאי, מזכיר מערכת "דואר", כותב ב"שערים", "שערים לנוער" ו"הצופה לילדים", עורך ב"קול השבת" וב"ישראל הצעיר" (מתוך הקדמת הרב ד"ר צבי הרכבי לספרו של קריב 'ה"למד־וו" ועוד סיפורים')
יצירות שהועלו למאגר: 3 יצירות
l פרוזה

 

על הא ועל דא: (מפנקסו של “צבר”)

ירושלים: דפוס קצבורג, תש"ט

הלמד־וו: ועוד סיפורים

ירושלים: ר' מס, תשל"ט

יהי חלקי עמהם

מיסטר רוזנברג

המדען

a מאמרים ומסות

 

הדבקים בה': רשמי ביקור בישיבת “שער השמים” בעיה"ק ירושלם, ללימודי הנגלה והנסתר

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ראובן ברטוב (רודניצקי)

הקלידו

  • מיכל גנזי

הגיהו

  • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ראובן ברטוב (רודניצקי)

הקלידו

  • מיכל גנזי

הגיהו

  • שלי אוקמן