רקע
דב נוי
דב נוי
(1920‏-2013)
חוקר ספרות ופולקלור שהתמחה בחקר הספרות העממית, חתן פרס ביאליק לחכמת ישראל ופרס ישראל לחקר הספרות


l פרוזה

 

סיפורי בעלי חיים בעדות ישראל

חיפה: עירית חיפה - המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור, תשל"ו 1976

חודש חודש וסיפורו 1976–1977: עשרים וארבעה סיפורי-עם נבחרים

ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ט 1979

אוצרו של אבא: מאה סיפורים וסיפור מפי יהודי ספרד / (עם תמר אלכסנדר)

ירושלים: משגב ירושלים, תשמ"ט

a מאמרים ומסות

 

מבוא לספרות האגדה: הרצאותיו של דב נוי, כפי שניתנו בשנת הלימודים תשכ"א / ערכה ש' שוב

תל אביב: מפעל השכפול של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, תשכ"א

הקדמה לספר “שבעה סיפורי עם” / מרים ישיבה

חיפה: עיריית חיפה - המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור - ארכיון הסיפור העממי בישראל אסע“י, תשכ”ג

מבוא לספר “ששים סיפורי עם: מפי מספרים באשקלון” / זלמן בהרב

חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור - ארכיון הסיפור העממי בישראל אסע“י, תשכ”ד

מבוא לספר “האילן שספג דמעות: ל”ו סיפורי-עם מפי י“ב מספרים” / יעקב אביצוק

חיפה: עיריית חיפה - המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור, תשכ"ה

מבוא לספר “אגדות עם שומרוניות: י”ב אגדות מן המסורת שבעל פה" / צדקה רצון, בליווי נספח: מסורות עם שומרוניות

חיפה: עירית חיפה - המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור, תשכ"ו 1965

מבוא לספרות עממית / (לפי הרצאות: צפורה כגן)

ירושלים: אקדמון, תשכ"ט

צורות ותכנים בסיפור העממי / לפי הרצאות בשנת תש"ל עדנה צ’יצ’יל

ירושלים: אקדמון, תש"ל

הספור העממי בתלמוד ובמדרש / (עפ“י הרצאות בשנת תשכ”ח יוסף טובי)

ירושלים: אקדמון, תשל"ג

מבוא לספר “עשרה סיפורי עם מבוכארה” / יעקב פינחסי

ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית בשיתוף פעולה עם ברית יוצאי בוכארה בישראל, תשל"ח 1978

אחרית דבר לספר “חדרי תימן: סיפורים ואגדות” / נסים בנימין גמליאלי

רמת-אביב, תל-אביב: הוצאת אפיקים, תשל"ח

מבוא לספר “הסוד בבאר” / דבורה עומר

תל-אביב: י' שרברק, c1983

מבוא לספר “השד בכד” / דבורה עומר

תל-אביב: י. שרברק, c1983

מבוא לספר “האוצר במערה” / דבורה עומר

תל-אביב: י' שרברק, 1986

הקדמה ל“האובדים בארץ אשור: יהודי כורדיסתאן וזאכו” / מרדכי יונה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ"ט

פתח־דבר לש“י עולמות: י”ב מחקרי פולקלור" / דב סדן

ירושלים: מאגנס, תש"ן 1990

אחרית דבר ל“ש”י עולמות: י“ב מחקרי פולקלור” / דב סדן

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תש"ן

הקדמה לספר “גילגולי מוטיבים בפולקלור ובספרות” / מנשה גפן

ירושלים: ר' מס, תשנ"ב 1991

v עיון

 

תקציר המפתח לטפוסי המעשיות: ולמוטיבי הספרות העממית, בצירוף מקורות לתרגיל: מוטיבי בעלי חיים באגדה

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשט"ו-1954

חקר הספרות העממית: מבחר ביבליוגרפי מן השנים האחרונות

חיפה: בית הספר הגבוה למדעי הרוח, תשט"ו

המשל בספרות האגדה: טיפוסים ומוטיווים

ירושלים: הפקולטה למדעי הרוח - החוג לספרות עברית, תשכ"א 1960

שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי מרוקו

ירושלים: בתפוצות הגולה, תשכ"ד

שבעים סיפורים וסיפור: מפי יהודי טוניסיה

ירושלים: בתפוצות הגולה, תש"ל 1970

בפתח הקובץ "שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי טוניסיה"

א. התרנגול, החמור והכלב

ב. ערמת השועל

ג. הדבר המיוחד בחיים

ד. דברים אשר השתיקה יפה להם

ה. מקצוע האב

ו. יוסף החכם ואסתר בת המלך הנוצרי

ז. שני אחים

ח. בת האופה ובן המלך

ט. שתי כובסות בערב פסח

י. משפט הדבש והזהב

יא. בת-מלך ובן-מלך שמצאו זה את זה

יב. בת-השר וארבעים ואחד הגנבים

יג. ראש – חמור שביקש לשאת בת-מלך לאשה

יד. האדם שהחזיר רעה תחת טובה

טו. בן – המלך שכל משאלותיו נתמלאו

טז. הסנדלר וטבעת-הקסם

יז. פסק – דין מחוכם

יח. הרופא ועוזרו

יט. הקמצן ובעל הלב הטוב

כ. שבועתו של ניסים המוכר

כא. פטריתו של רבי יוסף המערבי ז"ל וקברו באל - חאמה

כב. עונש על חילול הקבר הקדוש

כג. הבולדוזר הגרמני המשותק

כד. הקבר שנתגלגל מאל – חאמה לישראל

כה. האיש שלא נשבע מימיו

כו. השריף שונא היהודים

כז. הילד ושלוש הציפורים

כח. "צא ולמד" בליל הסדר

כט. החתול השחור

ל. "תמיד, תמיד תהיה זהיר, ותפוס רק את מה שתדע ותכיר"

לא. בכוח הסבלנות

לב. מתנת אלוהים גדול ממתנת אדם

לג. החוזר בתשובה

לד. העוגה המלוכלכת בעולם הנצח

לה. בזכות ה"קדיש"

לו. בן-המלך שחלה מרוב אהבה

לז. "מי שבראני לא יעזבני"

לח. חתונת החיפושית והעכבר

לט. הכל מן האשה

מ. הרמב"ם והבש - וזיר

מא. האופה וכוס הפלא

מב. מכירת התרנגול על תנאי

מג. האחות הנאמנה וגיסתה כפויית הטובה

מד. כסף בא וכסף הולך, והמקצוע לעולם עומד

מה. בני-המלך האבודים

מו. קופסתו של אליהו הנביא

מז. היתום שידע לגלות נסתרות

מח. חילול – הקודש נענש

מט. התרופה ל"מחלת העוני"

נ. עלילת שווא על יהודי מוכר יין

נא. בת-הרב המלומדת והבעל שעלה עליה בתורה

נב. צדקה תציל ממוות

נג. עונשו של גוי שהפריע ליהודי בתפילתו

נד. שלמה המלך מנסה את המזל

נה. השר שנהפך לחמור

נו. כוסיות שופכות זהב

נז. עבודת פרך מבטלת גזירה

נח. דג אסיר תודה

נט. המכתב לאלוהים

ס. שלושה חברים זריזים

סא. כיבוד אב בזכות ארגז

סב. "האם נוצחת על ידי צולע קפוץ לג'ינג'י והוא יצילך"

סג. החמור שלבש ערב פסח צורת אדם

סד. אין להעשיר את מי שהגורל רוששו

סה. סופה של פגיעה

סו. בת־המלך המיועדת לבן הקצב.

סז. מזלו של עני

סח. אשת־חיל ששיחררה את בעלה משביו

סט. אליהו הנביא כרופא

ע. בזכות אמירת תהילים

עא. עוף הזהב ועוף הכסף

מספרי הסיפורים והרושמים מפיהם

הערות לסיפורים

מבחר ביבליוגראפי

הנערה היפהפיה ושלושת בני המלך: 120 סיפורי עם מפי יהודי עיראק

תל אביב: עם עובד, תשכ"ו 1965

שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי לוב

ירושלים: בתפוצות הגולה, תשכ"ח 1967

חקר הסיפור העממי בישראל ובעמים: מבחר ביבליוגראפי לתלמידי התרגילים והסמינריונים באגדה ובספרות עממית

ירושלים: אקדמון, תשכ"ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב נוי

הקלידו

 • אילנה רונן *אלקנה דוד
 • אמירה בן יוסף
 • בתיה שוורץ
 • גיורא הידש
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • בתיה שוורץ
 • דליה יעקבי
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב נוי

הקלידו

 • אילנה רונן *אלקנה דוד
 • אמירה בן יוסף
 • בתיה שוורץ
 • גיורא הידש
 • עמירם רונן
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • בתיה שוורץ
 • דליה יעקבי
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן