רקע
ר' בנימין
ר' בנימין
(1880‏-1957)
סופר, עיתונאי ואיש ציבור


l פרוזה

 

על הגבולין: רשימות ומאמרים

וינה: דפוס אוניון, תרפ"ג 1922

a מאמרים ומסות

 

הקדמה לספר “יסורי ורתר הצעיר” / י"ו גיתה / מ' וילקנסקי

יפו: יפת, תרע"א

הקדמה לספר: “יסורי ורתר הצעיר” / ר' בנימין

יהודי תימן

קלן: קרן, תרע"ג

בגבול השרון: פסקאות מניסן תרע"ד

יפו: דפוס אחדות, תרע"ט

אוצר הארץ: שבחי ארץ ישראל, חבתה, שייכותה לישראל, גאולתה ובנינה כיום הזה בתורה, נביאים וכתובים, בתלמוד בבלי וירושלמי, במדרשים ובזוהר, בספרי מחקר, דרוש ומוסר, בספרי חכמה וחסידות, במאמרים ומספרים

ירושלים: כנסת, תרפ"ו

עלית הקודש: היא עלית החסידים של תלמידי הבעש“ט ומקורביהם לפני מאה וחמשים שנה תקל”ז, קורותיהם, מצבם והשפעתם

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ז

דבר אל החרדים

ירושלם: כנסת, תרפ“ז-תרפ”ט

הקונגרס העולמי למען השבת

ירושלים: דפוס הספר, תרצ"א

העמים שמעו!

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ט

השערים נפתחים בכל שעה: משהו על גרים, על גיור ועל אהבת הגר

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ד

v עיון

 

תיאודור הרצל: מלחמת חייו

ירושלים: הקרן הקימת לישראל, תרפ"ד

פרצופים: רשימות ומאמרים

תל-אביב: מצפה, תרצ“ד-תרצ”ו

מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות

תל אביב: הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תש"י

משפחות סופרים: פרצופים

ירושלים: הוועד הציבורי להוצאת כתבי ר' בנימין, תש"ך

שער ראשון

פרץ סמולנסקין: איש המעבר

שלמה רובין: מחקר לשם מחקר

אליעזר בן יהודה: מאורותיו וצלליו

נחום סוקולוב: משובב נתיבות

דוד פרישמן: מכתב אל ידידתו

ראובן בריינין: שרטוטים

שמעון ברנפלד: נשימה ארוכה

צבי שפירא: על חייו ואישיותו

מנחם מבש"ן: אמן סגנון המקרא

שלמה האלקושי: שרטוטים

מרדכי בן־עמי: הריתמוס של איש המוסר

משולם זלמן גולדבוים: משורר נסתר

יהודה לייב לנדא: דרמה ולאחריה

נפתלי הירץ אימבר: יזכור

שמריהו אימבר: עם יובלה של 'התקוה'

בן ציון אלפס: רומנטיקון לאהבת־הבורא

גרשם באדר: איש הקומבינציות

איצי פרנהוף: מבשר אביב


שער שני

ח.נ. ביאליק: עם השיר 'ראיתיכם שוב בקצר ידכם'

שאול טשרניחובסקי: ליובלו

יעקב פיכמן: נגוהות

לייב יפה: ברית קודש

יוסף צבי רימון

אסף הלוי: שיח עם צל

אברהם סולודר: מרואי שמש

אורי צבי גרינברג: ספר הקטרוג והאמונה

ש. שלום: במערכה

יצחק למדן: עקדת־חשאי

שמאי פינסקי: רשימות

אפרים א. ליסיצקי: חלוציות שבעורף


שער שלישי

יצחק לייבוש פרץ: גלגולו של ניגון

אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ: בפשטות ובטבעיות

יוסף חיים ברנר: מותו

אורי ניסן גנסין: כינור כי ינופץ

גרשון שופמן: אמן הצמצום

אברהם אהרן קבק: נס קבק

ש"י עגנון: לשובו לארצנו

דב קמחי: איגרת לבעל הרשימות

משה בן־אליעזר: חובב ומחבב

אריאל בן ציון: דברי הספד בהלוייתו

יעקב אורנשטיין: יליד בית


שער רביעי

הלל צייטלין: שלוש פגישות

פישל לחובר: איגרת על סף הששים

שלום שטרייט: בשערי האהבה

ש. ב. מקסימון: מן הנסתרים

א. מ. ברכיהו: אחד הוותיקים

משה אליהו ז'ק: משהו לדמותו


שער חמישי

בוריס שץ: שומר המפתח

אברהם ניימאן: אמן בחסד עליון

ראובן רובין: שעות עמו

יוסף בודקו: אמן – אומן

הרמן שטרוק: איש ההרמוניה


שער ששי

שורת התלמים

באפיקי סיני

נדליק את נר התרבות

כנסת חכמים: פרצופים

ירושלים: הוועד הציבורי להוצאת כתבי ר' בנימין, תשכ"א 1960

s יצירות מתורגמות

 

גיתה או הסופר / ר' ב' אמרסון

יפו: יפת, תרע"א

כתבי משפחה עבריים / וילהלם הרצברג (מתרגם נוסף" יחיאל מיכל פינס)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תר"ץ

ספרי הימים: 1904–1895 / תיאודור הרצל (ומתרגם נוסף)

תל אביב: מצפה, תר“ץ-תרצ”ב

מבחר כתבי הרצל: בשנים עשר כרכים (ומתרגמים נוספים)

תל אביב: מ' ניומן, תש“ז-תש”ט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ר' בנימין

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • בני סורקין
 • דרור איל
 • יעל פרידמן
 • ענבר זמיר
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר ז"ל
 • עמינדב ברזילי
 • ציפי טל
יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ר' בנימין

הקלידו

 • אודי יוליס ז"ל
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • בני סורקין
 • דרור איל
 • יעל פרידמן
 • ענבר זמיר
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל
 • תמר ניצן

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מלאכי שפר ז"ל
 • עמינדב ברזילי
 • ציפי טל