רקע
יוסף אריכא
יוסף אריכא
(1907‏-1972)
סופר עברי, מהבולטים במספרים הארצישראלים וממבשרי הספרות העברית החדשה.


l פרוזה

 

אדם ובהמתו

ירושלים: עופר, תש"ו

בסנוורים: סיפורים

תל אביב: סלע, תרצ"ט

ודוי

בסנוורים

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

נעלים

אשה ורעותה: ספור

תל אביב: סלע, תשי"ג

אוד מוצל: רומן

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ז

סופר המלך: רומן היסטורי

תל אביב: אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1966

בעלי יצרים: יום ולילה וסיפורי הארץ

תל אביב: הוצאת ניב, תשכ"ז 1967

יום ולילה

אדם ובהמתו

יצא אדם לפעלו

רחוב הקצבים

בעלי יצרים

הגברת שולה

צער־בעלי־חיים

לבנים נקיים

לשון שסועה

אימהות

תפלה שדודה

שוכן המיקלט

ילקוט סיפורים

תל אביב: יחדיו, תשמ"ב 1982

מבוא: יוסף אריכא: חייו ויצירתו / יוסף אורן

בסנוורים

אימהות

בעלי יצרים

יום ולילה

ביבליוגרפיה: יוסף אריכא / יוסף אורן

כנפיים לאדם: אגדות וסיפורים

תל אביב: ניב, תשכ"ח 1968

לזכרו של ד“ר משה בן סירה ז”ל, מרצה בכיר לפיסיקה בטכניון חיפה, שנפל בשעת מילוי תפקידו במלחמת ששת הימים

*

" – – – עד לאותו בוקר חטוף בו הראה את עצמו במפתיע, מאובק וכחוש, אך חסון וחמוד ביפי תארו, זורק שלום בחפזה כי רעיו במכונית מחכים לו קצרי-רוח; אצה להם הדרך לסיום מעגלות חייהם. – – – אכן, בחירי-דור ואומללי-גורל, שנולדו לחיות ומוגרו לכליון; שבעודם דרוכי-עוז, באביב חייהם, נושאים בלבם חזון החיים ומיטב ערכיו, מטפחים יחס לאדם ואהבה לנערה, לרעיה, חולמים כל אחד על יעודו לפי דרכו, וכבר נצמתו בעודם בעלומיהם".

י.א. (מתוך “מצבות הזכרון”)

א. אגדות

האדם

השמש, הלבנה והכוכבים

השטן

החושך

האמת והצדק

השושנים

נזר אלוהים

שר האמנות

הירדן

מלאך החופש

שר הים

סלעי יפו

הכרמל

דייגים

הרועה פלגיאל

תפילה אילמת

נשיא השבט גד

נקמת האליל מולך

ב. מאגדות ימינו

מלך הצפרים

שלח מצתך על פני המים

מתנת עורב

הגולם מפראג התעורר

ארבעת הכדים

נקמתו של פייטן מטורף

ג. סיפורי קדומים

חרש־הברזל אשר בגבע

מיכה המורשתי וחכמת הכתב

אחיקר החכם ותלמידו

זקני לכיש ושר צבאה

רוכל יהודי במחנה אלכסנדר

הנער הרמולאוס

יום ולילה: ספור פגישה אחת

תל-אביב: אל“ף, תשכ”ג 1963


לחם וחזון: בסנוורים וסיפורי נכר

תל אביב: ניב, 1967

בשולי הספר:

הסיפורים המכונסים בכרך זה נתפרסמו לראשונה: “לחם וחזון” בהוצאת א.י. שטיבל בשנת 1933 בהמלצת אשר ברש; “נעליים” ב“גליונות” בעריכת יצחק למדן; “דובובקה” פרק מתוך “אוד מוצל” ב“התקופה” המחודשת בעריכת יעקב כהן; “הטוחן הזקן” ב“כנסת” לזכר ח.נ. ביאליק בעריכת יעקב כהן ופ. לחובר; “בסננוורים” ב“אורחה”, קובץ ספרותי בעריכת חברים; “ודוי” ב“כנסת” כנ“ל בעריכת יעקב כהן ופ. לחובר; “אצבע קטועה” ב”מאזנים" בעריכת יעקב פיכמן; “סירה ולא גונדולה” ב“טורים” בעריכת אברהם שלונסקי.

לחם וחזון

נעליים

דוּבּוֹבקה

הטוחן הזקן

בסנוורים

ודוי

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

מַרְאוֹת בַּכְּחוֹל: סיפורים

תל אביב: סלע, תש"א

הספורים המכונסים בספר זה נתפרסמו בכרכי “כנסת” לזכר ח. נ. ביאליק לשנות תרצ״ז, תרצ״ט, ת״ש; ב“גליונות” ובכתבי־עת אחרים. ציור וחתוך בלינול – בידי המחבר

א.

אדם ובהמתו

נוטר המקשאה

לשון שסועה

לבנים נקיים

כפות הידים הללו

אדנות

בבואה רחוקה

חסן "החמור"

משל

ב.

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

ג.

שבילים בגליל העליון

קרבן הפסח אצל השומרונים

נחל ארנון

סיפורי יוסף אריכא

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ד 1954

יצר לב האדם

יצא אדם לפעלו

זעמו של סוס

צער בעלי חיים

אדם ובהמתו

אבני נגף

לשון שסועה

שוכן המקלט

תפילה שדודה

אימהות

זריז

סיפורים על הים

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

פסק-דין

גורלו של אדם

אשה בפרדס

נוטר המקשאה

הצייר והרועה

נוף של לילה

איקונין של צייר

הנערה והגולגולת

נופי נכר

מתנת עורב

נעלים

דובובקה

הטוחן הזקן

אצבע קטועה

הד קדומים

דייגים

חרש־הברזל אשר בגבע

סנחריב ביהודה: רומן היסטורי

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"ח, 1958

פגישה בירושלים: סיפור מתקופת בית שני

תל-אביב: עקד, תשכ"ח 1968

סיפורה של אשה / יוסף אריכא

תל אביב: ספרית השעות, 1946

פסק-דין

תל אביב: נ' טברסקי, תש"י

פסק-דין

אשה בפרדס

שוכן המקלט

רקמת אגדה

איקונין של צייר

אימהות

תפילה שדודה

נוף של לילה

מתנת עורב

הטוחן הזקן

צעדים באש: מול חרב וסיפורי הארץ

תל אביב: ניב, תשכ"ז 1967

אשה בפרדס

איקונין של צייר

הצייר והרועה

נוף של לילה

נוטר המקשאה

מנגד

פסק-דין

הנערה והגולגולת

אחוות לוֹחמים

צעדים באש

מצבות הזכרון

מול חרב (ראה מול חרב: מחזה בשלוש מערכות ושמונה תמונות)

חוברות לילדים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ג

k מחזות
v עיון

 

תל-אביב בת 60

רמת-גן: מסדה, 1969

תל אביב: מקראה היסטורית-ספרותית: פרקים בדברי-ימי העיר מראשיתה ועד ימינו במלאות יובל ליסודה, תרס“ט-תשי”ט, 1909–1959 / כינס וערך יוסף אריכא

תל אביב: עירית תל אביב-יפו - האגף לחנוך ותרבות, תשי"ט

יפו - מקראה היסטורית-ספרותית: פרקים בדברי ימי העיר מראשיתה ועד ימינו / כינס וערך יוסף אריכא

תל אביב: עירית תל-אביב-יפו, תשכ"ח

יהודה המכבי: פרשיות חייו ותקופתו באספקלריה ספרותית והיסטורית / הקדים מבוא וערך יוסף אריכא

תל אביב: עמיחי, תשט"ז

גבורים במערכה: פרשיות חייהם ותקופתם באספקלריה ספרותית והיסטורית / הקדים מבואות וערך יוסף אריכא; ציורים ועיטורים - מ' אריה

תל אביב: עמיחי, תשל"ח

מים חיים: חוברת לתלמידים ולנוער על מהות המים וערכם בחיי האדם ועל החובה למנוע בזבוזם … / כתב עפ"י מקורות שונים יוסף אריכא …

תל אביב: המחלקה להסברה וליחסי צבור של העיריה, תשכ"-

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אריכא

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • אשר ורדי
 • גליה גזית
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • טוני חפץ
 • יוסי דרורי
 • יעל זהבי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • עינת קופרמן
 • עמירה ביידר
 • עמרי כהן
 • עמירה ביידר
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • רוני הליצר
 • רות ששון
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • תמר קליין

הגיהו

 • איילת צנקל
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רותי פחימה אילן
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אריכא

הקלידו

 • אורה ברמן
 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • אשר ורדי
 • גליה גזית
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • טוני חפץ
 • יוסי דרורי
 • יעל זהבי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • עינת קופרמן
 • עמירה ביידר
 • עמרי כהן
 • עמירה ביידר
 • עמירם רונן
 • ערן גרף
 • רוני הליצר
 • רות ששון
 • רותי לרנר
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • תמר קליין

הגיהו

 • איילת צנקל
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • צחה וקנין כרמל
 • רחל ויטנברג
 • רותי פחימה אילן
 • רינה רוזן
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן
 • תמר הקר