רקע
יוסף אריכא
יוסף אריכא (1907‏-1972)
סופר עברי, מהבולטים במספרים הארצישראלים וממבשרי הספרות העברית החדשה.
יצירות שהועלו למאגר: 59 יצירות
l פרוזה

 

אדם ובהמתו

ירושלים: עופר, תש"ו.

בסנוורים: סיפורים

תל אביב: סלע, תרצ"ט.

ודוי

בסנוורים

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

נעלים

אשה ורעותה: ספור.

תל אביב: סלע, תשי"ג

אוד מוצל: רומן.

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ז

סופר המלך: רומן היסטורי.

תל אביב: אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, (1966)

בעלי יצרים: יום ולילה וסיפורי הארץ

תל אביב: הוצאת ניב, תשכ"ז 1967.

יום ולילה

אדם ובהמתו

יצא אדם לפעלו

רחוב הקצבים

בעלי יצרים

הגברת שולה

צער-בעלי-חיים

לבנים נקיים

לשון שסועה

אימהות

תפלה שדודה

שוכן המקלט

ילקוט סיפורים

תל אביב: יחדיו, תשמ"ב 1982.

מבוא: יוסף אריכא: חייו ויצירתו / יוסף אורן

בסנוורים

אימהות

בעלי יצרים

יום ולילה

ביבליוגרפיה: יוסף אריכא / יוסף אורן

כנפיים לאדם: אגדות וסיפורים

תל אביב: ניב, תשכ"ח 1968.

לזכרו של ד“ר משה בן סירה ז”ל, מרצה בכיר לפיסיקה בטכניון חיפה, שנפל בשעת מילוי תפקידו במלחמת ששת הימים

*

" – – – עד לאותו בוקר חטוף בו הראה את עצמו במפתיע, מאובק וכחוש, אך חסון וחמוד ביפי תארו, זורק שלום בחפזה כי רעיו במכונית מחכים לו קצרי-רוח; אצה להם הדרך לסיום מעגלות חייהם. – – – אכן, בחירי-דור ואומללי-גורל, שנולדו לחיות ומוגרו לכליון; שבעודם דרוכי-עוז, באביב חייהם, נושאים בלבם חזון החיים ומיטב ערכיו, מטפחים יחס לאדם ואהבה לנערה, לרעיה, חולמים כל אחד על יעודו לפי דרכו, וכבר נצמתו בעודם בעלומיהם".

י.א. (מתוך “מצבות הזכרון”)

א. אגדות

האדם

השמש, הלבנה והכוכבים

השטן

החושך

האמת והצדק

השושנים

נזר אלוהים

שר האמנות

הירדן

מלאך החופש

שר הים

סלעי יפו

הכרמל

דייגים

הרועה פלגיאל

תפילה אילמת

נשיא השבט גר

נקמת האליל מולך

ב. מאגדות ימינו

מלך הצפרים

שלח מצתך על פני המים

מתנת עורב

הגולם מפראג התעורר

ארבעה כדים

נקמתו של פייטן מטורף

ג. סיפורי קדומים

חרש־הברזל אשר בגבע

מיכה המורשתי וחכמת הכתב

אחיקר החכם ותלמידו

זקני לכיש ושר-צבאה

רוכל יהודי במחנה אלכסנדר

הנער הרמולאוס

יום ולילה: ספור פגישה אחת

תל-אביב: אל“ף, תשכ”ג 1963.


לחם וחזון: בסנוורים וסיפורי נכר

תל אביב: ניב, 1967.

בשולי הספר:

הסיפורים המכונסים בכרך זה נתפרסמו לראשונה: “לחם וחזון” בהוצאת א.י. שטיבל בשנת 1933 בהמלצת אשר ברש; “נעליים” ב“גליונות” בעריכת יצחק למדן; “דובובקה” פרק מתוך “אוד מוצל” ב“התקופה” המחודשת בעריכת יעקב כהן; “הטוחן הזקן” ב“כנסת” לזכר ח.נ. ביאליק בעריכת יעקב כהן ופ. לחובר; “בסננוורים” ב“אורחה”, קובץ ספרותי בעריכת חברים; “ודוי” ב“כנסת” כנ“ל בעריכת יעקב כהן ופ. לחובר; “אצבע קטועה” ב”מאזנים" בעריכת יעקב פיכמן; “סירה ולא גונדולה” ב“טורים” בעריכת אברהם שלונסקי.

לחם וחזון

נעליים

דוּבּוֹבקה

הטוחן הזקן

בסנוורים

ודוי

אצבע קטועה

סירה ולא גונדולה

מַרְאוֹת בַּכְּחוֹל: סיפורים

תל אביב: סלע, תש"א.

הספורים המכונסים בספר זה נתפרסמו בכרכי “כנסת” לזכר ח. נ. ביאליק לשנות תרצ״ז, תרצ״ט, ת״ש; ב“גליונות” ובכתבי־עת אחרים. ציור וחתוך בלינול – בידי המחבר

א.

אדם ובהמתו

נוטר המקשאה

לשון שסועה

לבנים נקיים

כפות הידים הללו

אדנות

בבואה רחוקה

חסן "החמור"

משל

ב.

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

ג.

שבילים בגליל העליון

קרבן הפסח אצל השומרונים

נחל ארנון

סיפורי יוסף אריכא

תל אביב: נ' טברסקי, תשי"ד 1954.

יצר לב האדם

יצא אדם לפעלו

זעמו של סוס

צער בעלי חיים

אדם ובהמתו

אבני נגף

לשון שסועה

שוכן המקלט

תפילה שדודה

אימהות

זריז

סיפורים על הים

ביזת הים

על מכסה האניה

מנגד

פסק-דין

גורלו של אדם

אשה בפרדס

נוטר המקשאה

הצייר והרועה

נוף של לילה

איקונין של צייר

הנערה והגולגולת

נופי נכר

מתנת עורב

נעלים

דובובקה

הטוחן הזקן

אצבע קטועה

הד קדומים

דייגים

חרש־הברזל אשר בגבע

סנחריב ביהודה: רומן היסטורי

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשי"ח, 1958

חלק ראשון:

פרק ראשון: מיכה המורשתי

פרק שני: אשר על הבית

פרק שלישי: אנשי חזקיהו

פרק רביעי: מסע לעציון-גבר

פרק חמישי: וזה היה דבר הנקיבה

פרק שישי: חג האסיף במרשה

חלק שני:

פרק שביעי: סנחריב וזקני גבל

פרק שמיני: במצודת סרגון

פרק תשיעי: אחיקר החכם ותלמידו

פרק עשירי: סנחריב בחדריו

פרק אחד-עשר: החלום ושברו

פרק שנים-עשר: מלכים קטנים

פרק שלושה-עשר: סנחריב עולה

חלק שלישי:

פרק ארבעה-עשר: ירושלים בטרם מצור

פרק חמישה-עשר: הקרב ליד אלתקה

פרק ששה-עשר: יום בחיי מיכה

פרק שבעה-עשר: עקרון באה על ענשה

פרק שמונה-עשר: אכול ושתה

פרק תשעה-עשר: לכיש במצור

פרק עשרים: זקני לכיש ושר צבאה

פרק עשרים ואחד: פדי מלך עקרון

פרק עשרים ושנים: אל הנחלה

פגישה בירושלים: סיפור מתקופת בית שני

תל-אביב: עקד, תשכ"ח 1968

סיפורה של אשה / יוסף אריכא.

תל אביב: ספרית השעות, 1946

פסק-דין

תל אביב: נ' טברסקי, תש"י.

פסק-דין

אשה בפרדס

שוכן המקלט

רקמת אגדה

איקונין של צייר

אימהות

תפילה שדודה

נוף של לילה

מתנת עורב

הטוחן הזקן

צעדים באש: מול חרב וסיפורי הארץ

תל אביב: ניב, תשכ"ז 1967.

אשה בפרדס

איקונין של צייר

הצייר והרועה

נוף של לילה

נוטר המקשאה

מנגד

פסק-דין

הנערה והגולגולת

אחוות לוֹחמים

צעדים באש

מצבות הזכרון

מול חרב

חוברות לילדים.

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ג

k מחזות

 

מול חרב: מחזה בשלוש מערכות ושמונה תמונות

תל-אביב: אל“ף, תשכ”ב 1962

v עיון

 

תל-אביב בת 60

רמת-גן: מסדה, 1969

תל אביב: מקראה היסטורית-ספרותית: פרקים בדברי-ימי העיר מראשיתה ועד ימינו במלאות יובל ליסודה, תרס“ט-תשי”ט, 1909–1959 / כינס וערך יוסף אריכא.

תל אביב: עירית תל אביב-יפו - האגף לחנוך ותרבות, תשי"ט

יפו - מקראה היסטורית-ספרותית: פרקים בדברי ימי העיר מראשיתה ועד ימינו / כינס וערך יוסף אריכא.

תל אביב: עירית תל-אביב-יפו, תשכ"ח

יהודה המכבי: פרשיות חייו ותקופתו באספקלריה ספרותית והיסטורית / הקדים מבוא וערך יוסף אריכא.

תל אביב: עמיחי, תשט"ז

גבורים במערכה: פרשיות חייהם ותקופתם באספקלריה ספרותית והיסטורית / הקדים מבואות וערך יוסף אריכא; ציורים ועיטורים - מ' אריה.

תל אביב: עמיחי, תשל"ח

מים חיים: חוברת לתלמידים ולנוער על מהות המים וערכם בחיי האדם ועל החובה למנוע בזבוזם … / כתב עפ"י מקורות שונים יוסף אריכא …

תל אביב: המחלקה להסברה וליחסי צבור של העיריה, תשכ"-

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אריכא

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יוסי דרורי
 • מתי שפרירי
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • עינת קופרמן
 • עמירה ביידר
 • עמרי כהן
 • עמירם רונן
 • רוני הליצר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שלי אוקמן
יצירות על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אריכא

הקלידו

 • אילנה רונן
 • אסף מלין
 • אסתר ברזילי
 • חווה ראוך-סטקלוב
 • יוסי דרורי
 • מתי שפרירי
 • נורית לוינסון
 • נינה דגן
 • עינת קופרמן
 • עמירה ביידר
 • עמרי כהן
 • עמירם רונן
 • רוני הליצר
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל

הגיהו

 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • עמינדב ברזילי
 • עמליה הרן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שלי אוקמן