רקע
ישראל ישעיהו
ישראל ישעיהו
(1908‏-1979)
פוליטיקאי ישראלי, יושב ראש הכנסת השביעית והכנסת השמינית, ושר הדואר בממשלת ישראל ה-13 וה-14.


l פרוזה

 

בעל התלתלים: ועוד סיפורים

תל אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור: בשיתוף המרכז לשילוב מורשת המזרח - משרד החינוך והתרבות, (תשל"ט 1979)

a מאמרים ומסות

 

עד עלות השחר / מאת אליהו הכרמלי (לולו); מבוא - ישראל ישעיהו; עריכה - ישראל ישעיהו יונה הכהן

ירושלים: קרית ספר, תשל"ח

j זכרונות ויומנים

 

בית אבי

חסר מקום הוצאה: חסר מו"ל (תדפיס מידי המשפחה)

v עיון

 

לקט בעיות שהתעוררו ומתעוררות לגבי סעיפי התקנון של הכנסת

ירושלים: הכנסת, תש"ל 1970

בואי תימן: סיפורה של עליה

תל אביב: הועד הצבורי לחגיגות בואי תימן בשיתוף הועה"פ של ההסתדרות הכללית - המרכז לתרבות ולחינוך, 1973

שליחות גרשון אגרונסקי (אגרון) ואברהם טביב לעדן בשנת תר"ץ: דין וחשבון המשלחת

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשל"ו

שבטים ועדות בכור ההסתדרות / מאת ישראל ישעיהו

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"ד-1943

דברים בעתם: מבחר מן הנאומים של יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו בישיבות הכנסת, במשכן הכנסת ובאירועים ממלכתיים וציבוריים אחרים …

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ז

לחוד ויחד

תל-אביב: המרכז לתרבות וחינוך - ההסתדרות הכללית של העובדים בא“י, תש”ן 1990

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל ישעיהו

הקלידו

  • דפנה פילובסקי

הגיהו

  • עדנה הדר

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

בית אבי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל ישעיהו

הקלידו

  • דפנה פילובסקי

הגיהו

  • עדנה הדר