רקע
ישראל ישעיהו
ישראל ישעיהו (1911‏-1979)
פוליטיקאי ישראלי, יושב ראש הכנסת השביעית והכנסת השמינית, ושר הדואר בממשלת ישראל ה-13 וה-14.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
l פרוזה

 

בעל התלתלים: ועוד סיפורים

תל אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור: בשיתוף המרכז לשילוב מורשת המזרח - משרד החינוך והתרבות, (תשל"ט 1979)

j זכרונות ויומנים

 

בית אבי

חסר מקום הוצאה: חסר מו"ל (תדפיס מידי המשפחה)

v עיון

 

לחוד ויחד

תל-אביב: המרכז לתרבות וחינוך - ההסתדרות הכללית של העובדים בא“י, תש”ן 1990

לקט בעיות שהתעוררו ומתעוררות לגבי סעיפי התקנון של הכנסת

ירושלים: הכנסת, תש"ל 1970

בואי תימן: סיפורה של עליה

תל אביב: הועד הצבורי לחגיגות בואי תימן בשיתוף הועה"פ של ההסתדרות הכללית - המרכז לתרבות ולחינוך, 1973

מתימן לציון: <קובץ> / הוכן והובא לבית הדפוס על ידי: שמעון גרידי, ישראל ישעיהו.

תל אביב: מסדה, תרצ"ח

דברים בעתם: מבחר מן הנאומים של יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו בישיבות הכנסת, במשכן הכנסת ובאירועים ממלכתיים וציבוריים אחרים …

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ז

שבות תימן: קובץ / הוכן והובא לדפוס על ידי ישראל ישעיהו, אהרן צדוק …

תל אביב: מתימן לציון, תש"ה

יהדות תימן: פרקי מחקר ועיון / בעריכת ישראל ישעיהו ויוסף טובי.

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשל"ו

שבטים ועדות בכור ההסתדרות

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"ד-1943

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל ישעיהו

הקלידו

  • דפנה פילובסקי

הגיהו

  • עדנה הדר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישראל ישעיהו

הקלידו

  • דפנה פילובסקי

הגיהו

  • עדנה הדר