רקע
יעקב יערי־פולסקין
יעקב יערי־פולסקין
(1886‏-1944)
עיתונאי, סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל.


v עיון

 

סיר הרברט סמואל: (נציב יהודה הראשון): ביוגרפיה והערכה

תל אביב: הישוב, תרפ"ו 1926

קרל נטר: ויצירתו מקוה ישראל - למלאת מאה שנה ליום הולדתו תקפ“ו-תרפ”ו

(תל אביב): ביה“ס החקלאי מקוה ישראל, תרפ”ו 1926

ספר היובל למלאת חמישים שנה ליסוד פתח-תקוה: תרל“ח-תרפ”ח

תל אביב: ועדת ספר היובל שעל יד המועצה המקומית, תרפ"ט 1929

מרגלים או גיבורי המולדת? : הריגול העברי בחזית הארצי-ישראלית

תל אביב: שומרון, תר"ץ 1930

ארתור ג'מס בלפור: חייו והצהרתו

הועתק ונערך ע“י א' שטיינמן; תל אביב: חולמים ולוחמים: (דפוס הפועל הצעיר), תר”ץ 1930

ברון אדמונד רוטשילד: (הנדיב הידוע)

הוכשר לדפוס ונערך ע“י א' שטיינמן; תל אביב: חולמים ולוחמים; (דפוס הפועל הצעיר), תר”ץ 1930

מרגלים או גבורי המולדת?: הריגול העברי בחזית הארצי-ישראלית

תל-אביב: שומרון, תר"ץ 1930

זאב ז’בוטינסקי: חייו ופעולותיו

תל אביב: מצפה, תרצ"א 1931

אלעזר רוקח: פרשת חייו

תל אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

אנגליה המבטיחה: זה 300 שנה! סקירה היסטורית

תל אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

ג’ורג' אליוט ו“דניאל דירונדה”: ביוגרפיה והערכה

תל אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

גנרל כריסטיאן ין סמוטס: חבר הלאומית והבית הלאומי

תל אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

נפוליון בונפרטה וארץ-ישראל: [מונוגרפיה היסטורית-ספורית]

תל-אביב: “חולמים ולוחמים”, תרצ"ב 1932

זלמן דוד ליבונטין: חייו ופעולותיו

תל אביב: אפרים סטרוד ובניו, תרצ"ב

נפוליאון בונפרטה וארץ ישראל: מונוגרפיה היסטורית-ספורית

תל אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

שלוש מאות שנה חסידי אומות העולם, הציונות ובנין ארץ-ישראל: סקירות ומונוגרפיות

תל-אביב: חולמים ולוחמים, תרצ"ב 1932

יהושע חנקין: האיש ומפעלו

בעריכת מ' בן-אליעזר; תל אביב: מסדה, תרצ"ג

ספר מאה שנה: אנשי מופת וחלוצים ראשונים בארץ ישראל במשך מאה שנה ומעלה

תל-אביב: י. טריואקס, [תרצ"ח] 1938

פינחס רוטנברג: האיש ופעלו

תל אביב: “התקופה”, תרצ"ט

הקדמה ל'פינחס רוטנברג: האיש ופעלו' / אלמוני

פינחס רוטנברג: האיש ופעלו

ווינסטון צ’רצ’יל

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"א

אנתוני עידן

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"א 1941

אהרן אהרנסון: סוד הלה-מאנש

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"א 1941

הטרגדיה של ליאון בלום

תל אביב: (דפוס דיג), תש"א 1941

זאב ז’בוטינסקי: יוצר הגדודים

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"א 1941

הפסח בקורות הישוב: מפרקי תולדות הישוב העברי

תל אביב: (דפוס דיג), תש"א 1941

פרנקלין ד' רוזוולט

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"א 1941

שרה גבורת נילי

תל אביב: אישים ומאורעות, תש"ב 1941

אישים ומאורעות

תל-אביב: אישים ומאורעות, תש“א-תש”ב

פלדמרשל סמאטס

(תל אביב: אישים ומאורעות), [תש"א? 1941]

ספר הצבא העברי

תל אביב: חולמים ולוחמים, תש"ב 1941

נילי

תל אביב: מסדה, תרצ“ח-תש”ד 1944

(תל אביב: אישים ומאורעות), [תש"ב]

פרשת נילי

(תל אביב: עידית, תשי"ח

חולמים ולוחמים: חייהם ופעולותיהם של מניחי היסוד למדינת ישראל / תרגם יוסף לואידור

מהד' שלישית, תל אביב: מ. מזרחי, 1964

מהקדמת המחבר למהדורה הראשונה של הספר "חולמים ולוחמים"

בארון בנימין אדמונד דה־רוטשילד

יעקב קארל נטר

יהושע שטאמפר

יואל משה סאלומון

זרח בארנט

אלעזר רוקח

אבו־יוסף וסנדר חדאד

מנחם אוסישקין

אליעזר בן־יהודה

ישראל בלקינד

יהושע חאנקין

יהושע איזנשטאט (ברזילי)

ד"ר יעקב כהן־ברנשטין

יוסף ויתקין

מיכאל האלפרין

ד"ר הרצל בארץ־ישראל

פרופסור חיים וייצמן

מאיר דיזנגוף

אהרון אהרונסון

ד"ר ארתור רופין

"זלימן גוי"

צבי "היחף"

קאצאפּ

יוסף זאלצמן

יקרים וטהורים

המגיד

האכר מוריס

אכר צעיר – דוב קליי

יוסף חיים ברנר

אהרן דוד גורדון

החכם אברהם משה לונץ

ד"ר אהרון בנימיני

יוסף בוסל

ביקור המשורר ח. נ. ביאליק בארץ

מאניה שוחט

ישראל שוחט

ישראל גלעדי

מנדל פורטוגאלי

יחזקאל חנקין

אלכסנדר זייד

צבי בּקר

האחים ניסנוב ואמם

מאיר חזנוביץ

דוב (ברלי) שווייגר

מרדכי יגאל

אלעזר פינקלשטיין

משה סגלוביץ

פנחס שניאורסון

יצחק טורנר

יעקב שוּלאמין

זאב ז'אבוטינסקי

הקולונל אליעזר מארגולין

יוסף טרומפלדור

דבורה דראכלר

שרה צ'יז'יק

אבשלום

צבי שץ

יוסף לואידור

אברהם שפירא

חולמים ומגשימים: מגילת חייהם ופעלם של רוקמי חזון תקומת מדינת ישראל

תל אביב: מזרחי, 1967

בפתח הספר

ראשון החולמים: השר משה מונטיפיורי

הגואל שבא לירושלים: זלמן צורף

המדפיס שהיטיב לשרת את עמו: ישראל ב"ק

המאמין המופלא בגאולת ישראל: גר הצדק ישראל בועז (וורדר קראסון)

מכונן בית־הספר העברי הראשון: המשורר אברהם אלעזר פראנקל

ראשיתה האגדית של אם המושבות: מעמק עכור לפתח־תקווה

בנה העליז של אם המושבות: אברהם קופלמן

הבונה הנאמן: דוד מאיר גוטמאן

מגדות הוולגה לגדות הירדן: גר־הצדק יואב דוברובין

על משמרו־החרות וכבוד־האדם: יהודה לייב חאנקין

נושא המזור לעם: נתן שטראוס

האיש הדגול מזכרון־יעקב: אפרים פישל אהרונסון

המורד הגא: יוסף פיינברג

חלוצת הפרדסנות העברית: שרה איטה פלמן

דרך החתחתים של חלוץ: שלום רבינוביץ

חיים בשליחות העם: ד"ר דוד מונטגיו אידר

שוחר השלום והאחווה: חיים מרגלית־קאלוואריסקי

מחזיתות זרים לחזית עמו: אנג'לו לוי ביאנקיני

לוחם ונדיב: יעקב (ג'ימס) דה־רוטשילד

המהפכן רב־הפעלים: פנחס רוטנברג

דוד ויהונתן בני ימינו: טרומפלדור וז'אבוטינסקי

סוד המדבר: אבשלום פיינברג

אגדת גבורה ושמה שרה: שרה אהרונסון

הנרדף: יוסף לישאנסקי

תל־אביב בגולה - מאיר דיזנגוף

הסנונית הראשונה בשמינו: הטייס יוסף כץ

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב יערי־פולסקין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן *בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • חוה ראוך־סטקלוב
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעל רישר
 • יעקב לוינסקי
 • מירה ברק
 • מרים גולדשטיין
 • נגה דורון ארד
 • נגה רובין *נורית לוינסון
 • עדנה פולק
 • ציפורה ניצן
 • ציפי טל
 • רבקה קולבינגר
 • רוני מנור
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • חוה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר־נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עפרה הוד
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן

סרקו

 • צחה וקנין
 • דליה יעקבי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יעקב יערי־פולסקין

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אורה ברמן
 • אילנה רונן *בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • דליה יעקבי
 • הניה וילף
 • חוה ראוך־סטקלוב
 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעל רישר
 • יעקב לוינסקי
 • מירה ברק
 • מרים גולדשטיין
 • נגה דורון ארד
 • נגה רובין *נורית לוינסון
 • עדנה פולק
 • ציפורה ניצן
 • ציפי טל
 • רבקה קולבינגר
 • רוני מנור
 • רחל ויטנברג
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • חוה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר־נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • עפרה הוד
 • רותי פחימה-אילן
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן

סרקו

 • צחה וקנין
 • דליה יעקבי