רקע
אחד העם
אחד העם
(1856‏-1927)
מראשי הוגיה והמייסד של הציונות הרוחנית, ומהחשובים במנסחי הזהות היהודית החילונית-לאומית.


a מאמרים ומסות

 

על פרשת דרכים

הקדמה למהדורה ראשונה

הקדמה למהדורה שנייה

הקדמה לחלק השלישי

הקדמה להוצאה החדשה

לא זה הדרך (מאמר ראשון)

אמת מארץ ישראל א'-ב' [מקוּצר]

ד"ר פּינסקר ומַחבּרתו

האדם באהל

תורה שבלב

דברי שלום

עבדות בתוך חירות

חצי נחמה

בין קודש לחול

מוקדם ומאוחר בחיים

עבר ועתיד

שתי רשויות

חיקוי והתבוללות

כהן ונביא

לשאלת הלשון [א] הלשון וספרותה

לשאלת הלשון [ב] הלשון ודקדוקה

משה

אמת מארץ ישראל [מלא]

בשׂר ורוח

על שתי הסעפים

לאומיות חדשה

היובל

כוח המעשים

סם החיים

הויכוח

השומרונים

קול ישראל

ה”חלוקה”

ספרי עם

מצוה הבאה בעבירה

הידעתם הארץ?

מעשינו

שמות שנתרוקנו מתוכנם

סופרינו וקוראינו

רב לאומי

מבקרינו

דור תהפוכות

חקוי של התבטלות

נחלת אבות

מהפכה ספרותית

הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס ויוצרו

קול מן החוץ

אמת מרה

איוב ופרומיתיוס

מכתבי יהודי פולני

הפרוגרס ושנאת ישראל

לפני הקונגרס השני

סבלנות של קנאים

שבת וציוניות

הצעות ספרותיות

דיבור ושתיקה

תחיה ובריאה

הקונגרס הציוני השני

יחיד ורבים

הקונגרס הציוני השלישי

גואל חדש

אספה של חובבי ציון

שלוחי עם עני

שאלה של עורך

מלה חדשה

אלטניילנד

החטא ועונשו

הציוניות ותיקון העולם

בעלי תשובה

אחר עשר שנים

פרידה

מזרח ומערב

בנין

קול מבשר

הבוכים

שלש מדרגות

"שנוי הערכין"

המוסר הלאומי

התורה והעבודה

תחית הרוח

שלטון השכל

מלים ומושגים

שלילת הגלות

ריב לשונות

האחרון

דרך החיים

מלואים ל"דרך חיים"

הצעד הראשון על "דרך החיים"

לא זה הדרך (מאמר שני)

הכהנים והעם

פצעי אוהב

מילואים לאמת מארץ ישראל:

למאמר ראשון

בית הספר ביפו ושאלת הפועלים

למאמר שני

דרך הרוח

רבי מרדכי עליאשברג

סבלנות!

חשבון הנפש

מדת הדין ומדת הרחמים

לתולדות החיוב והשלילה

על דבר אוצר היהדות בלשון עברית:

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

הוספה

כתבים בלים

אל הקוראים

לשאלת הספרות העברית:

תעודת "הַשִלֹחַ"

צורך ויכולת

עצה טובה

הציוניוּת המדינית:

מדינת היהודים ו"צרת היהודים"

ה"מדיניות" וישוב ארץ ישראל

ה"מדיניוּת" ואוצר הישוב

“שינוי הערכין” (הוספה למאמר הקודם)

שאלות ארץ ישראל:

מאמר ראשון: בתי הספר ביפו

מאמר שני: הישוב ואפיטרופסיו

על שתי הסעיפים (הוספה למאמר הקודם)

הגיעה השעה (שני מכתבים)

ילקוט קטן (פרקים נוספים)

בעקבות משיחא

נשכחות

"סימן השאלה"

תורה מציון

החנוך הלאומי

הגימנסיה העברית ביפו

סך הכל

הוספה ל"סך הכל"

שתי מצבות

האחרון

הראשון

נסיון שלא הצליח

נוספות

עוללות

(דברים קטנים שנדפסו בזמנים שונים)

[בהקדמת אחד העם לכרך הששי של אגרותיו כתוב:] …ואחר המלוּאים יבואו בכרך זה שתי “הוספות”. הראשונה נקראה בשם “עוללות” וכוללת מאמרים קטנים אחדים שכתבתי וגם פרסמתי זה כבר, ויש ביניהם גם כאלה, שנתפרסמו עוד קודם שסדרתי את החלק האחרון מ“על פרשת דרכים”, ומסבּות שונות לא הכנסתים שמה. ואולם עתה, בגמרי את עבודת חיי, ומסופק אני עם עוד אצא לדבּר אל הקהל, חסתי על “פכּים קטנים” אלו, שיש בהם לפעמים דברים הראויים להשמע, והכנסתים פה, אע“פ שלא כולם הם בצורת מכתבים. אם יפה עשׂיתי – ישפטו הקוראים.
ועוד דבר אחד: בסוף ה”עוללות" הללו, נתתי איזו דברים קטנים שנכתבו ונתפרסמו כבר בשבתי בארץ ישׂראל. ואקוה שלא יראה בזה הקורא סתירה למה שגוף הספר, כאמור למעלה, נחתם בזמן שיצאתי לא“י. זה נוגע רק למכתבים פרטיים שנכתבו לאנשים שונים, אבל הדברים שנתתי פה, הם באמת מאמרים קטנים, שמפּאת נושׂאם הם חשובים בעיני וחפצתי לתת להם זכר בספר זה.
ואחר ה”עוללות" נתתי “הוספה” שניה, והיא תרגומי העברי של המַחבּרת “אַבטוֹאֵימַנציפּציא” מאת ד“ר פינסקר. תולדות התרגום הזה ימצא הקורא באגרותי, שציינתי מקומן להלן בראש התרגום. ופה אגיד רק זאת, שהתרגום אמנם נדפס ב”ספר פינסקר" שהוציא הוַעד האודיסאי (ירושלים, תרפ"א), אלא שהספר הנזכר לא זכה להתפשט בעם והרי הוא כאִלו לא נדפס. ולפי שתרגומי הנזכר מצא חן בעיני המבינים, סופרים וקוראים, אשר ראוהו, חשבתי לנכוֹן לתת לו מקום בסוף הספר הזה, כדי לכבוֹש לפניו דרך יותר רחבה אל חוג הקוראים המחבּבים את מַחבּרתו של פינסקר וחפצים לראותה בלבוש עברי מתאים לה].

ד"ר יצחק קַמינֶר

רמזים

לשאלת הלשון בבתי-הספר בארץ ישׂראל

י.ל. פינסקר

הקונגרס הראשון

מכתב לאספה

שני מכתבים אל עורך "הארץ"

לביאליק

א.ז. רבינוביץ

לפתיחת "המכון למדעי היהדות" בירושלים

לפתיחת הטכניקום בחיפה

פרקי זכרונות

ממסעותי בא"י

שונות

על ראש הכרמל

מסקנות

רשימות חדשות

חג הרוח

"היהדות העותומנית"

עד מתי?

מגלת-סתרים של אחד העם

w מכתבים

 

אגרות אחד העם

ברלין-ירושלים: “מוריה” ו“יבנה”.

הקדמה

שנת 1896

שנת 1897

אגרות 1898

שנת 1899

שנת 1900

שנת 1901

שנת 1902

שנת 1903

שנת 1904

שנת 1905

שנת 1906

שנת 1907

שנת 1908

שנת 1909

שנת 1910

שנת 1911

שנת 1912

שנת 1913

שנת 1914

אגרות 1915

שנת 1916

שנת 1917

הקדמה לכרך ששי

שנת 1918

שנת 1919

שנת 1920

שנת 1921

תוספות

מכתבים

s יצירות מתורגמות

  אבטואימנציפציא (“אוטואמנציפציה” מאת פינסקר; תרגום מגרמנית)

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אחד העם

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אילן לביא
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלון תן-עמי
 • אמיתי כץ
 • אסתר מעוז
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • ורד שורץ
 • חגית עופרן
 • חיים לוי
 • יעל זהבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה עופר
 • מיכל יעקבי
 • מלאכי שפר
 • מרדכי אפלבאום
 • נאוה שגיב
 • נורית לוינסון
 • נורית רכס
 • נעה רוזן
 • עידן רייכמן
 • עמירה ביידר
 • ענבר זמיר
 • ערן גרף
 • רבקה ויסברג
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • רוית אשל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רינה גולן
 • שולמית רפאלי
 • שמואל פרנדזל
 • שרית רביד
 • תרצה שביט

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקו:

 • הילה לוי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

אחד העם מתבדח [על חשבון רבניצקי]

מאת שני אבנשטיין סיגלוב

מאת המתנדב ד"ר מלאכי שפר: למר י.ח. רבניצקי, אודיסא. ווארשא, כ"ב סיון תרנ"ו (יוני 96). בקבלי מכתבך האחרון וקראתי דבריך ע"ד מאמרי בשביל ה"פרדס", אמרתי אל לבי: הבה אאזור כגבר חלצי ואקיים נפש אחת מישראל (הלא כך אמרת: כי בנפשך הוא). אך כעין הקדמה, צריך אני לבאר לך סדר יומי: בבוקר אקום בשבע שעות, ועד שמונה אני כותב מכתבים פרטיים, פעמַיים בשבוע – לביתי ובית אבי, וביתר הימים – לשאר אוהבַי ומכירי הפונים אלי במכתביהם. אחרי כן אשתה טהע ואקרא לפעמים קריאה קלה, מכ"ע או איזה ספר. ובתשע ומחצה אלך ...
תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אחד העם

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אילן לביא
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • אלון תן-עמי
 • אמיתי כץ
 • אסתר מעוז
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • ורד שורץ
 • חגית עופרן
 • חיים לוי
 • יעל זהבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה עופר
 • מיכל יעקבי
 • מלאכי שפר
 • מרדכי אפלבאום
 • נאוה שגיב
 • נורית לוינסון
 • נורית רכס
 • נעה רוזן
 • עידן רייכמן
 • עמירה ביידר
 • ענבר זמיר
 • ערן גרף
 • רבקה ויסברג
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • רוית אשל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רינה גולן
 • שולמית רפאלי
 • שמואל פרנדזל
 • שרית רביד
 • תרצה שביט

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג

סרקו:

 • הילה לוי