רקע
אחד העם
אחד העם (1856‏-1927)
מראשי הוגיה של הציונות ומייסד הזרם והוגה הרעיונות של הציונות הרוחנית.
יצירות שהועלו למאגר: 144 יצירות
a מאמרים ומסות

על פרשת דרכים

הקדמה למהדורה ראשונה

הקדמה למהדורה שנייה

הקדמה לחלק השלישי

הקדמה להוצאה החדשה

לא זה הדרך [מאמר ראשון]

אמת מארץ ישראל א'-ב' [מקוּצר]

ד"ר פּינסקר ומַחבּרתו

האדם באהל

תורה שבלב

דברי שלום

עבדות בתוך חירות

חצי נחמה

בין קודש לחול

מוקדם ומאוחר בחיים

עבר ועתיד

שתי רשויות

חיקוי והתבוללות

כהן ונביא

לשאלת הלשון [א] הלשון וספרותה

לשאלת הלשון [ב] הלשון ודקדוקה

משה

אמת מארץ ישראל א' [מלא]

בשׂר ורוח

על שתי הסעפים

לאומיות חדשה

היובל

כוח המעשים

סם החיים

הויכוח

השומרונים

קול ישראל

ה”חלוקה”

ספרי עם

מצוה הבאה בעבירה

הידעתם הארץ?

מעשינו

שמות שנתרוקנו מתוכנם

סופרינו וקוראינו

רב לאומי

מבקרינו

דור תהפוכות

חקוי של התבטלות

נחלת אבות

מהפכה ספרותית

הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס ויוצרו

קול מן החוץ

אמת מרה

איוב ופרומיתיוס

מכתבי יהודי פולני

הפרוגרס ושנאת ישראל

לפני הקונגרס השני

סבלנות של קנאים

שבת וציוניות

הצעות ספרותיות

דיבור ושתיקה

תחיה ובריאה

הקונגרס הציוני השני

יחיד ורבים

הקונגרס הציוני השלישי

גואל חדש

אספה של חובבי ציון

שלוחי עם עני

שאלה של עורך

מלה חדשה

אלטניילנד

החטא ועונשו

הציוניות ותיקון העולם

בעלי תשובה

אחר עשר שנים

פרידה

מזרח ומערב

בנין

קול מבשר

הבוכים

מדינת היהודים ו"צרת היהודים" (מקוצר)

שלש מדרגות

"שנוי הערכין"

המוסר הלאומי

התורה והעבודה

תחית הרוח

שלטון השכל

מלים ומושגים

שלילת הגלות

ריב לשונות

האחרון

דרך החיים

מלואים ל"דרך חיים"

הצעד הראשון על "דרך החיים"

לא זה הדרך (מאמר שני)

הכהנים והעם

פצעי אוהב

מילואים לאמת מארץ ישראל:

למאמר ראשון

בית הספר ביפו ושאלת הפועלים

למאמר שני

דרך הרוח

רבי מרדכי עליאשברג

סבלנות!

חשבון הנפש

מדת הדין ומדת הרחמים

לתולדות החיוב והשלילה

על דבר אוצר היהדות בלשון עברית:

מאמר ראשון

מאמר שני

מאמר שלישי

הוספה

כתבים בלים

אל הקוראים

לשאלת הספרות העברית:

תעודת “השלח”

צורך ויכולת

עצה טובה

ה“מדיניות” וישוב ארץ ישראל

ה“מדיניות” ואוצר הישוב

“שינוי הערכין” (הוספה למאמר הקודם)

שאלות ארץ ישראל:

מאמר ראשון: בתי הספר ביפו

מאמר שני: הישוב ואפיטרופסיו

על שתי הסעיפים (הוספה למאמר הקודם)

הגיעה השעה (שני מכתבים)

ילקוט קטן (פרקים נוספים)

בעקבות משיחא

נשכחות

"סימן השאלה"

תורה מציון

החנוך הלאומי

הגימנסיה העברית ביפו

סך הכל

הוספה ל"סך הכל"

שתי מצבות

האחרון

הראשון

נסיון שלא הצליח

עוללות

ד"ר יצחק קמינר

רמזים

לשאלת הלשון בבתי הספר בא"י

י. ל. פינסקר

מכתב לאספה

שני מכתבים אל עורך “הארץ”

לביאליק

א. ז. רבינוביץ

לפתיחת “המכון למדעי היהדות” בירושלים

לפתיחת הטכניקום בחיפה

פרקי זכרונות

ממסעותי בא"י

שונות

על ראש הכרמל

מסקנות

רשימות חדשות

חג הרוח

"היהדות העותומנית"

עד מתי?

מגלת-סתרים של אחד העם

s יצירות מתורגמות

אבטואימנציפציא (“אוטואמנציפציה” מאת פינסקר; תרגום מגרמנית)

w מכתבים

הקדמה

שנת 1896

שנת 1897

שנת 1898

שנת 1899

שנת 1900

שנת 1901

שנת 1902

שנת 1903

שנת 1904

שנת 1905

שנת 1906

שנת 1907

שנת 1908

שנת 1909

שנת 1910

שנת 1911

שנת 1912

שנת 1913

שנת 1914

שנת 1915

שנת 1916

שנת 1917

הקדמה לכרך ששי

שנת 1918

שנת 1919

שנת 1920

שנת 1921

תוספות

w מכתבים
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אחד העם

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אילן לביא
 • אילנה רונן
 • אלון תן-עמי
 • אמיתי כץ
 • אסתר מעוז
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • ורד שורץ
 • חגית עופרן
 • חיים לוי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • לאה עופר
 • מיכל יעקבי
 • מלאכי שפר
 • מרדכי אפלבאום
 • נאוה שגיב
 • נורית לוינסון
 • נורית רכס
 • נעה רוזן
 • עידן רייכמן
 • עמירה ביידר
 • ערן גרף
 • רבקה ויסברג
 • רבקה לבני
 • רבקה קולבינגר
 • רוית אשל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רינה גולן
 • שולמית רפאלי
 • שמואל פרנדזל
 • שרית רביד
 • תרצה שביט

הגיהו

 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • רחל ויטנברג

זרקור על יצירה

אחד העם מתבדח [על חשבון רבניצקי]

מאת Shani Evenstein

מאת המתנדב ד"ר מלאכי שפר: למר י.ח. רבניצקי, אודיסא. ווארשא, כ"ב סיון תרנ"ו (יוני 96). בקבלי מכתבך האחרון וקראתי דבריך ע"ד מאמרי בשביל ה"פרדס", אמרתי אל לבי: הבה אאזור כגבר חלצי ואקיים נפש אחת מישראל (הלא כך אמרת: כי בנפשך הוא). אך כעין הקדמה, צריך אני לבאר לך סדר יומי: בבוקר אקום בשבע שעות, ועד שמונה אני כותב מכתבים פרטיים, פעמַיים בשבוע – לביתי ובית אבי, וביתר הימים – לשאר אוהבַי ומכירי הפונים אלי במכתביהם. אחרי כן אשתה טהע ואקרא לפעמים קריאה קלה, מכ"ע או איזה ספר. ובתשע ומחצה אלך ...