רקע
זאב יעבץ
זאב יעבץ
(1847‏-1924)
סופר, היסטוריון ואיש חינוך. נמנה עם מקימי תנועת המזרחי וממחדשי השפה העברית.


t שירה

 

על שושנים: שירי ידידות מירושלם לבניה

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"-?

נגינות מני קדם: דברי שני החרבנות על פי האגדה

ווארשא: האחים שולדבערג, תרנ"ב

l פרוזה

 

שיחות מני קדם: עם מאמר הגיוני על סגלת המליצה הספורית בהגדות חז"ל בשם המקרא והאגדה

ווארשא: דפוס א' בוימריטטער ונ' גאנשאר, תרמ"ז

ראש השנה לאילנות

ע"פ מהדורת ורשה 1892

מתוך הקובץ “מירושלים”

ווארשא: דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ב 1891–1892

הַדַּיָּר וְהַתַּיָּר

שמועות מני קדם

חרבות לאתים: תמונה מחיי אכרים באה"ק

ווארשא: דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ג

פסח של ארץ ישראל: ספור מחיי האכרים בא"'

ווארשא: דפוס שולדבערג, תרנ"ג

שרי ישראל וגבוריו

ווארשא: מוציא לאור לא ידוע, תרנ"?-

א. חלדי וברורית; ב. ששון תחת אבל

תל אביב: אמנות, תרפ"ט

ספורי פלאים

תל אביב: מחברות לספרות בשיתוף עם א' לוין-אפשטין, תשל"ב

a מאמרים ומסות

 

מירושלם: ספר כולל ידיעות מארץ ישראל

ווארשא: דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ב 1891–1892

להשיב דבר

האסם, מאסף לספרות ולמדע, סנקט פטרבורג, תרנ"ח 1897

מאמר תוצאות החטיטות והחקיקות: בצרוף הוספות ותקונים לחלק שלישי, תולדות ישראל

ברלין: מוציא לאור לא ידוע, תר"ע

ארחות חיים של ישראל בימי בית ראשון

תל אביב: אמנות, תרפ"ט

מגדל המאה

בתוך: ספר תולדות ישראל: כרך 13 מתוקן עפ“י המקורות הראשונים / זאב יעבץ; תל אביב: אחיעבר, תרצ”ז [1937]

j זכרונות ויומנים

 

מכתב ממראות הארץ

ווארשא: דפוס שולדבערג, תרנ"ב

v עיון

 

טל ילדות: ללמד בני יהודה ראשית דעת

ירושלים: בדפוס ר“ש הלוי צוקערמאן ושותפו, תרנ”א

המוריה: ספר מקרא לבית הספר ולבית

ירושלם: דפוס שמואל צוקרמאן, תרנ"ד 1894

פרי הארץ: ספר לכל נפש ולכל בית בישראל

ווארשא: דפוס האחים שולדבערג, תרנ"ב

דברי ימי העמים: כתוב ברוח בני ישראל

ווארשא; ווילנא: האחים שולדבערג: האלמנה והאחים ראם, תרנ“ד-תר”ס

ספר דברי הימים לעם בני ישראל: מיום היותו עד יסוד הישוב החדש בארץ ישראל

ניו יארק: היברו פאבלישינג קאמפאני, 1907

היהדות והגלות

קראקא: המצפה, 1911

חזון השיר

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ו

תולדות ישראל (בי"ד כרכים)

חלק ראשון: מראשית ימי האבות עד אחרית מלכות שאול

ע“פ מהדורת תשט”ו, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

הקדמה
ישראל בארצו

א. ראשית הארץ ויושביה

ב. העברים

I. קדמת ישראל

א. מעשה אבות

ב. מושב ישראל במצרים

ג. דור המדבר

ד. תורת משה

II. ימי הבית הראשון

א. הכיבוש והחילוק

ב. ימי השופטים

ג. רוח חדשה; חורבן שילה ותחית הנבואה

ד. ראשית המלוכה

מוצא דבר

א. יושבי הארץ מלפנים

ב. חוט משוך בטבע משפחת אברהם

ג. מלחמת כדרלעומר

ד. החיתון בבנות כנען בימי האבות

ה. ברית מלכי פלישתים עם אברהם ויצחק

ו. המסחר בימי האבות

ז. מכירת יוסף

ח. האומה ושמותיה

ט. ראשית עבודת הסופרים בישראל

י. הנבואה הכבושה

יא. קדמות המלאכה בישראל

יב. ריבוי הנשים בישראל

יג. לאומים ומתבוללים במצרים

יד. קושי השעבוד

טו. פרשת משפטים

טז. מעשה עגל

יז. הבכורה והלויה

יח. העבודה במדבר ובארץ עד בנין ביהמ"ק

יט. משפחת הקיני

כ. ראשית אדום ועמלק

כא. כיבושי יחיד של יהודה ובית יוסף

כב. קדמות התורה ואחדותה

כג. דעת קדמונינו על ימי השופטים

כד. זמן פסל מיכה ופילגש בגבעה

כה. נדר יפתח ונזירות שמשון

כו. יחס בית שאול

כז. הערה כוללת לסדר השופטים, יחוס הקרחי, ויחס בית דוד וכהנים גדולים

מגילות היחס; לוח סדרי המסעות

חלק שני: מראשית מלכות בית דוד עד מות חזקיהו

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

II. ימי הבית הראשון (תור שני)

א. המלכות השלמה

1.מלוכת דוד

2.דרכי אבותינו עד מות דוד

3.מלוכת שלמה

ב. המלכות החלוקה

1.ימי ריב הממלכות

2.ימי ברית הממלכות

3.ימי הממלכות הבודדות לנפשן

4.ימי אבדן ממלכת אפרים

ג. ימי ממלכת יהודה לבדה

1.ימי חזקיהו

2.הנביאים בימי עזיהו, יותם, אחז, חזקיהו

מוצא דבר

א. מלחמת דוד באדום

ב. כיוון שמות גיבורי דוד

ג. התור הראשון לספרי הנביאים

ד. נבואת אחיהו והבאים אחריו

ה. סדר מלחמות יהושפט

ו. קטגוריא בין בית דוד ובין בית אהרן

ז. עזיהו ויותם = זכריה שלום ומנחם

ח. המעונים

ט. ימי אחז

י. מפלת סנחריב

יא. הכנסת גרים אחרי מפלת סנחריב

יב. נביאים שנתנבאו בפרק אחד

יג. בירורי מאורעות מתוך מזמורי תהלים

חלק שלישי: מראשית ימי מנשה עד אלכסנדר מוקדון

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

II. ימי הבית הראשון (תשלום תור שני)

ג. ימי ממלכת יהודה לבדה

 1. דלדול ממלכת יהודה

 2. אחרית ימי הטובה לממלכת יהודה

 3. מלכי יהודה האחרונים

 4. דרכי אבותינו מימי שלמה עד החורבן

 5. ימי החורבן

 6. גלות בבל

III. ימי הבית השני

א. ימי שלטון פרס

 1. העלות הגולה

 2. בנין הבית

 3. דור מרדכי בן יאיר ומלאכי הנביא

 4. מעשי עזרא הסופר, ראשית הסופרים ותחילת פרסום תורה שבעל פה

 5. חיזוק מושב ישראל בארצו בידי נחמיה

 6. ראשית ימי כנסת הגדולה

 7. אחרית ימי שלטון פרס

מוצא דבר
 1. תשובת דור יאשיהו

 2. בני יאשיהו לשמותם ולשונותיהם

 3. גולי בבל הראשונים

 4. יהויכין וצדקיהו בעיני הגולה

 5. שער שושן

 6. סידור משמרות כהונה ולויה ומושבותם לעריהם בימי בית שני

 7. ראשית כת הפרושים

 8. דבר הפורים

 9. מלאכי הנביא ועזרא הסופר

 10. הכתב העברי והאשורי והתרגום הארמי

 11. השבי והביזה לפני בוא נחמיה

 12. צדקת ס' דברי הימים וערכו

 13. גורל ספרי שלמה

 14. רמזי חתום כה"ק בגופי המקראות

 15. מנין שנות בית שני, דריוש המדי ודניאל שבפרשה ו'

 16. בירורי מאורעות מתוך מזמורי תהלים (המחצית השניה)

תוצאות

חלק רביעי: מראשית ימי שלטון היוונים עד דלדול ממשלת החשמונאים

בהוספת תוצאות “הפפיראות” שנמצאו מקרוב במצרים

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

III. ימי הבית השני

ב. ימי היוונים

 1. הפגיעה הראשונה לישראל ביון

 2. מעשי אנשי כנסת הגדולה

 3. ימי שלטון שלשה מלכי בית תלמי הראשונים בישראל

 4. ימי אחרית שלטון בית תלמי בישראל. דור שמעון הצדיק ובן סירא

 5. שלטון מלכי הצפון אנטיוך וסלקיס בנו

 6. השערוריה והשמד בימי אנטיוכוס הרשע

ג. ימי החשמונאים

 1. הפרקן. מעשי מתתיהו ויהודה

 2. תגבורת בית חשמוני ודלדול בית סלק

 3. ראשית קוממיות ישראל

 4. ישראל במצרים ופלגות הכתות בארץ ישראל

 5. ימי שלטון הורקנוס הוא יוחנן כהן גדול

 6. המלכות בבית חשמוני

 7. ימי הטובה האחרונים בממשלת בית חשמוני

 8. מטמוט בית חשמוני לפני בית אדום וממשלת רומי

מוצא דבר
 1. מגלת יחס הלוים [שייך לחלק ג']

 2. תקוני מקדש שני מרומזים במקרא

 3. בית טוביה ובית צדוק

 4. בית חוניו

 5. החסידים והאיסים

חלק חמישי: מראשית שלטון הורדוס עד אחרי החורבן

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

III. ימי הבית השני

ג. ימי שלטון בית הורדוס ומשמעת רומי

 1. בני אנטיפטר שליטים בארץ

 2. מלכות הורדוס

 3. שׁלטון יורשׁי הורדוס ושׁלטון נציבי רומי הראשׁונים

 4. ימי מלוכת אגריפס

 5. תפוצות עם ישראל וכבוד תורתו

חלק ששי: מראשית נשיאות רבי יוחנן בן זכי עד אחרית ר' יהודה נשיאה

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב.

IV. גלות רומי

א. ימי הנשיאים

 1. הפלטה הנשארה

 2. תשובת הנשיאות לצאצאי הלל

 3. המעמד הפוליטי

 4. ר' עקיבא וחבריו

 5. תקומות ברומי בכל תפוצות ישראל

 6. הפולמוס האחרון

 7. ימי גזרת השמד

 8. ימי ר' יהודה ור“מ ר”ש ור' יוסי

 9. ר' יהודה הנשיא ודורו

 10. סדור המשנה וחתומה

 11. דוד רבן גמליאל ברבי ור' יהודה נשיאה

מוצא דבר

1. זכר לחרבן

2. זכר למקדש

3. במקום עבודה

4. חכמי דור הראשון לחרבן

5. חכמי דורו של ר"ג דיבנה

6. נצחון בית הלל

7. קלמנס ואשתו הגרים

8. ארבעה שנכנסו לפרדס

9. כנגד דעת מינים

10. חכמי דורו של רשב"ג

11. בן תמליון

12. ר' יהודה הנשיא וחכמי דורו

13. סדר זמן המאורעות

14. כתיבת המשנה

חלק שביעי: מראשית ימי האמוראים עד ימי תכלית רום קרן התורה בבבל ודלדולה בא"י

ע“פ מהדורת תשכ”ג, הוצאת “עם עולם בע”מ", תל אביב. לזכר נשמת חתני, אשר נקטף בעודנו באבו, ירא אלהים, אוהב חסד, עושה צדקה ומרבה להיטיב. מר מאיר שלום בעהרמאן איש ווינדוי יתהלך לפני ה' באור החיים הגשתי ספר זה באהבה ובהמון לב אני חותנו הכואב המחבר

IV. גלות רומי

ב. ימי ראשי הגולה

א. ימי האמוראים

 1. קדמות התורה בבבל

 2. הדור הראשון לאמוראי בבל

 3. רבן יוחנן, רבותיו וחבריו. צפורי וטבריא.

 4. הדור השני לאמוראי בבל , סורא

 5. דור ר' אמי ור' אבהו. טבריא

 6. דור ר' אמי ור' אבהו. קסרי

מוצא דבר

1. תנאי בבל

2. רב ושמואל וחבריהם

3. ר' יוחנן וחבריו

4. מלואים לדור שני לאמוראי בבל

5. מלואים לדור ר' אמי וחבריו

6. רבנן דקסרין

חלק שמיני:

חלק תשיעי:

חלק עשירי:

דברים אחדים (מאת ד"ר ב. מ. לוין)

א. ימי הגאונים התיכונים

ב. רבנו סעדיה גאון

ג. בארץ ישראל, באפריקה ובאירופא

ד. ימי הגאונים האחרונים

ה. ישראל בארצות המערב

מוצא-דבר

א. ראשי הגולה לתולדותם

ב. מעשה עוקבא ורב כהן צדק.

אלדד הדני

ד. תקון במספר השנים.

ה. ארבעת השבוים.

מָחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה

חלק אחד-עשר: ימי הרי“ף, רש”י, ר“ת ורשב”ם. רבי יהודה הלוי והרבע"א. (משנת 4830 עד סוף האלף החמישי לימות עולם).

א. ימי רבנו יצחק אלפסי ורבנו שלמה יצחקי

ב. ימי מסע הצלב הראשון וגזרת תתנ"ו.

ג. ימי רש״בם ורבנו יוסף מגאש

ד. ר' יהודה הלוי ומעשיו.

ימי מסע הצלב הראשון וגזרת תתנ"ו.

ימי רש״בם ורבנו יוסף מגאש

ה. תגבורת התורה בצרפת, כשלונה בספרד וראשיתה בפרובינצא

ו. רוחה בצפון ספרד ובדרום צרפת

ז. גזרות ושמדות בכל ארצות הנוצרים.

ח. בארצות הקדם

מוצא דבר

חלק שנים-עשר: מימי הרמב“ם ז”ל עד גירוש ספרד

ע“פ מהדורת תרצ”ה, הוצאת “אחיעבר”, תל אביב.

א. רבנו משה בן מימון (הרמב"ם) ומעשיו

ב. איבה מחוץ וריבות מבית

ג. רבנו משה בן נחמן

ב-ג ישראל בארצות המערב

ד. ימי המאה האחרונה לישראל בספרד

מילואים

בקור הליכות המחלוקת הראשונה ע"ד ס' המורה.

מקצת ממכתבי הרמבם ז"ל

שאלת חכמי צרפת ותשובת הרמבם ז"ל

מאמר מיוחד: מכבוד ג"ק מרן שר האומה רבנו אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א!

נספחים

מתוך קונטרס "תוספת ומלואים"

מאמר מאת אליעזר הכהן צוויפעל

שזח"ה: רבינו משה (ב"מ) אמת ותורתו אמת

תיקונים

חלק שלוש־עשרה: מאחרי גרוש ספרד עד אחרית דור הרמבמ"ן: משנת 5252 עד שנת 5580 לימות העולם

תל אביב: אחיעבר, תרצ" ז [1937]

חלק ארבעה עשר: מימי דור הרמבמ“ן עד תקופת חבת ציון. ובסופו תולדות ר”ז יעבץ, עשרה מכתבים ומאמרו “להשיב דבר”

תל אביב: אחיעבר, תרצ" ז [1937]

דברים אחדים לסיום הספר כלו

ו. מעמד ישראל אחרי היות פולין ובנותיה למדינות רוסיות

ז. ימי תֹקף הרפורמא בגרמניא וימי אכזריות הממשלה ברוסיא

ח. המעמד הפנימי אחרי מתן הזכוי

ט. המעמד החיצון אחרי מתן הזכוי

הקדמה תולדות ר"ז יעבץ מאת א. ש. הרשברג, מתוקן ע"י ד"ר ב. מ. לוין

מכתבים אחדים

להשיב דבר

דברים אחדים לסיום הספר כלו

s יצירות מתורגמות

 

שׁוֹשַׁנָּה: סיפור

ורשה: בדפוס האחים שולדבערג, תרנ"ב 1892

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זאב יעבץ

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • ג"ס
 • דביר יצחקי
 • דניאל פריש
 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • חווה ראוך סטקלוב
 • חנה טל
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • מלאכי שפר
 • מוניקה גנה
 • נוגה אטלס
 • סוניה הרטמן
 • עופר וויס
 • ערן גרף
 • קיילא קפלן
 • רבקה קולבינגר
 • רוני כוכבי
 • רועי קלעי
 • רות ששון
 • רחל דנא
 • רחל ויטנברג
 • רינה כהנא
 • רם ששון
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רותי פחימה-אילן
 • שולמית רפאלי

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של זאב יעבץ

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס
 • אילנה רונן
 • אסתר ברזילי
 • בלהה ארגון
 • גליה גזית
 • ג"ס
 • דביר יצחקי
 • דניאל פריש
 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • חווה ראוך סטקלוב
 • חנה טל
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • יעל ריישר
 • יעקב לוינסקי
 • מאירה שר
 • מלאכי שפר
 • מוניקה גנה
 • נוגה אטלס
 • סוניה הרטמן
 • עופר וויס
 • ערן גרף
 • קיילא קפלן
 • רבקה קולבינגר
 • רוני כוכבי
 • רועי קלעי
 • רות ששון
 • רחל דנא
 • רחל ויטנברג
 • רינה כהנא
 • רם ששון
 • שולמית רפאלי
 • שלומית אפל

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין
 • רותי פחימה-אילן
 • שולמית רפאלי