רקע
יצחק דב ברקוביץ'
יצחק דב ברקוביץ'
(1885‏-1967)
סופר ומתרגם יהודי עברי ויידי. ברקוביץ היה חתנו של שלום עליכם, ותרגם את מרבית כתביו מיידיש לעברית. יצירתו של ברקוביץ ברובה היא דו-לשונית; נכתבה בגרסה עברית ובגרסה יידית כאחד.


l פרוזה

 

כתבי י.ד. ברקוביץ

תל-אביב: דביר, תשי"ט 1959

בערב יום־הכיפורים

מישאל

מלקות

בעל־שמחה

בן זכר

לפני השולחן

ביד הלשון

אושפיזין

תלוש

פרא־אדם

מפטיר

פגע רע

נכד

מאריאשקה

בנכר

מלפפונים

וידוי

מושקילי־חזיר

פליטים

רוחות רעות

יום־הדין של פייבקה

כליזמר

המכתב

כלי־זכוכית

ממרחקים

ירוק

שטר רע־מזל

אורח מקוזלוב

אזרח

כל־בו

דוקטור לפילוסופיה

כרת

ימות המשיח

אל הדוד באמריקה

בבית־החולים של בובות

אמריקה עולה לארץ־ישראל

הנהג

בעל־אכסניה בתל־אביב

הסנוניות הראשונות

האחרון

מנחם־מנדל בארץ־ישראל

בארצות רחוקות

אותו ואת בנו

מירה

מי נביא וידע

משחק־פורים

ימות המשיח

ספורים

קראקא: בדפוס י. פישער, תר"ע

מנחם מנדל בארץ-ישראל / שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תרצ"ו 1936

אמריקה עולה לארץ-ישראל

ירושלים: עופר, 1946

האחרון: ספור-אגדה

ניו יורק: סופרים, 1922

מחזות

תל-אביב: דביר, תרפ"ח 1928

אחרונים: ספורים

תל-אביב: דביר, תרפ"ט 1929

משחק פורים: מחזה-התולים

ניו-יורק: סופרים, 1922

מעות של חנכה: משחק בשלש תמונות

תל-אביב: דביר, 1928

פרקי ילדות: בית אבא

תל-אביב: עם עובד, תשכ"ו 1966

הראשונים כבני-אדם: סיפורי זכרונות על שלום-עליכם ובני-דורו

תל-אביב: דביר, תש"ג 1943

s יצירות מתורגמות

 

סיפורי מוטל בן פייסי החזן / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשט"ז (מהדורה מתוקנת)

טוביה החולב / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

כל סיפוריו של טוביה החולב, עסקיו ומסחריו, נסיונותיו, מאורעותיו ודברי ימי בנותיו, ויתר תקפו וגבורתו, רוב חכמתו וחידושי תורתו.

מעשׂה־נסים / שלום עליכם

יום אתמול כי עבר / שלום עליכם

בת טוביה שנישאה לעם־הארץ / שלום עליכם

בת טוביה שהלכה אחרי בעלה / שלום עליכם

בת טוביה שנשבתה לבין הגויים / שלום עליכם

בת טוביה שנשפטה במים / שלום עליכם

בת טוביה שעלתה לגדולה / שלום עליכם

לך־לך / שלום עליכם

כתריאלים / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

סיפורי העיר כתריאליבקה, חיי אנשיה הקטנים, דרכיהם ומנהגיהם בבית ובחוץ, ארחם ומסחרם, חיי שלותם וריבותיהם וקטטותיהם, קרונותיהם, מלונותיהם ובתי־תיאטראותיהם, ימי חגם ואבלם, שמחתם ועצבתם, רבם רב יוזיפיל וסופרם שמואל שמלקיס, בתיהם נשיהם ובניהם וכל אשר להם.

עיר הכתריאלים

ברית־מצוה

חתונה

היורשים

יש קונה עולמו בשעה אחת

לא עליכם, יהודים!

תענית קלה

דרייפוס בכתריאליבקה

געגועים על בית אבא

הבדיקה

מושב־זקנים

שמואל שמלקיס

כתריאליבקה החדשה

יוסילי הזמיר / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשי"ז

מעשה שאין לו סוף / שלום עליכם

תל אביב: דביר, תשי"ז 1956

מעשה שאין לו סוף הוא מעשה־כשפים / שלום עליכם

עולם הבא

האשכנזי

גימנאסיה

אסור להיות טוב!

חאבּנה

המאושר בקורני: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

תחנת באראנוביטש: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

נס הושענה רבה: מסיפורי הרכבת של סוכן־נוסע

אחד מני אלף

סיפורי מעשיות לילדי ישראל / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

הדגל

מעות של חנוכה

בבית המלך אחשורוש

בגדי יום טוב

פלשתים

ירק לשבועות

האתרוג

אל סעודת פורים

גלות ערב פסח

גזלנים

לא קם כמשה

אורח לפסח

אסתר

קידלת וקידשת

אדם ובהמה / שלום עליכם

מהד' מתוקנת, תל אביב: דביר, תשט"ז

האולר / שלום עליכם

עלי־כינור / שלום עליכם

נסתּלקוּ

נפש חַיה

צער בּעלי-חַיִים

מַעשׂה בּאגוֹזים

הסביבוֹן

הזקן

חברבּר החצרוֹני

מתוּשלח

כּפּרוֹת

הנאהבים והנעימים

כתבי שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תשכ"ב

הקדמה לכרך קומדיות, שלום עליכם.

כתבי ל. נ. טולסטוי: עם תמונתו ומאמרים על תולדותיו וערכו בספרות: כר' א

ווילנא: ממזרח ומערב, תרע"ב

אגרות אל רעיתו מאניה: בלווית תמונות ואבטוגראפים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז 1955

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

 • אורה ברמן
 • גיורא היידיש
 • גידי בלייכר
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • ערן גרף
 • רחל זלוביץ
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ציפי טל
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מעות של חנוכה (תרגום); הדגל (תרגום); פלשתים (תרגום); בגדי יום טוב (תרגום); בבית המלך אחשורוש (תרגום); קידלת וקידשת (תרגום); אסתר (תרגום); האשכנזי (תרגום); עולם הבא (תרגום); מעשה שאין לו סוף הוא מעשה־כשפים (תרגום); היורשים (תרגום); חתונה (תרגום); ברית־מצוה (תרגום); עיר הכתריאלים (תרגום); כתריאליבקה החדשה (תרגום); שמואל שמלקיס (תרגום); מושב־זקנים (תרגום); דרייפוס בכתריאליבקה (תרגום); תענית קלה (תרגום); לא עליכם, יהודים! (תרגום)

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

 • אורה ברמן
 • גיורא היידיש
 • גידי בלייכר
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • יהודית להב
 • לאה ברזילי
 • מתי שפרירי
 • נגה רובין
 • נורית לוינסון
 • ערן גרף
 • רחל זלוביץ
 • תמר קליין

הגיהו

 • אייל דולב
 • גדעון ביגר
 • יעל זילברמן
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • משה אוקמן
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין־כרמל
 • ציפי טל
 • רחל זלוביץ
 • שולמית רפאלי
 • שלי אוקמן