רקע
יצחק דב ברקוביץ'
יצחק דב ברקוביץ' (1885‏-1967)
סופר ומתרגם יהודי עברי ויידי. ברקוביץ היה חתנו של שלום עליכם, ותרגם את מרבית כתביו מיידיש לעברית. יצירתו של ברקוביץ ברובה היא דו-לשונית; נכתבה בגרסה עברית ובגרסה יידית כאחד.
יצירות שהועלו למאגר: 11 יצירות
l פרוזה

 

כתבי י.ד. ברקוביץ

תל-אביב: דביר, תשי"ט 1959

בערב יום־הכיפורים

מישאל

מלקות

בעל־שמחה

בן זכר

לפני השולחן

ביד הלשון

אושפיזין

תלוש

פרא־אדם

מפטיר

פגע רע

נכד

מאריאשקה

בנכר

מלפפונים

וידוי

מושקילי־חזיר

פליטים

רוחות רעות

יום־הדין של פייבקה

כליזמר

המכתב

כלי־זכוכית

ממרחקים

ירוק

שטר רע־מזל

אורח מקוזלוב

אזרח

כל־בו

דוקטור לפילוסופיה

כרת

ימות המשיח

אל הדוד באמריקה

בבית־החולים של בובות

אמריקה עולה לארץ־ישראל

הנהג

בעל־אכסניה בתל־אביב

הסנוניות הראשונות

האחרון

מנחם־מנדל בארץ־ישראל

בארצות רחוקות

אותו ואת בנו

מירה

מי נביא וידע

משחק־פורים

ימות המשיח

ספורים

קראקא: בדפוס י. פישער, תר"ע

מנחם מנדל בארץ-ישראל

תל-אביב: דביר, תרצ"ו 1936

אמריקה עולה לארץ-ישראל

ירושלים: עופר, 1946

האחרון: ספור-אגדה

ניו יורק: סופרים, 1922

מחזות

תל-אביב: דביר, תרפ"ח 1928

אחרונים: ספורים

תל-אביב: דביר, תרפ"ט 1929

משחק פורים: מחזה-התולים

ניו-יורק: סופרים, 1922

מעות של חנכה: משחק בשלש תמונות

תל-אביב: דביר, 1928

פרקי ילדות: בית אבא

תל-אביב: עם עובד, תשכ"ו 1966

הראשונים כבני-אדם: סיפורי זכרונות על שלום-עליכם ובני-דורו

תל-אביב: דביר, תש"ג 1943

s יצירות מתורגמות

 

כתבי שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תשכ"ב

הקדמה לכרך קומדיות, שלום עליכם.

כתבי ל. נ. טולסטוי: עם תמונתו ומאמרים על תולדותיו וערכו בספרות: כר' א

ווילנא: ממזרח ומערב, תרע"ב

אגרות אל רעיתו מאניה: בלווית תמונות ואבטוגראפים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז 1955

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

  • אורה ברמן
  • גידי בלייכר

הגיהו

  • גדעון ביגר
  • שלי אוקמן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

  • אורה ברמן
  • גידי בלייכר

הגיהו

  • גדעון ביגר
  • שלי אוקמן