רקע
יצחק דב ברקוביץ'
יצחק דב ברקוביץ' (1885‏-1967)
סופר ומתרגם יהודי עברי ויידי. ברקוביץ היה חתנו של שלום עליכם, ותרגם את מרבית כתביו מיידיש לעברית. יצירתו של ברקוביץ ברובה היא דו-לשונית; נכתבה בגרסה עברית ובגרסה יידית כאחד.
יצירות שהועלו למאגר: 6 יצירות
l פרוזה

 

כתבי י.ד. ברקוביץ

תל-אביב: דביר, תשי"ט 1959

ספורים

קראקא: בדפוס י. פישער, תר"ע

מנחם מנדל בארץ-ישראל

תל-אביב: דביר, תרצ"ו 1936

אמריקה עולה לארץ-ישראל

ירושלים: עופר, 1946

האחרון: ספור-אגדה

ניו יורק: סופרים, 1922

מחזות

תל-אביב: דביר, תרפ"ח 1928

אחרונים: ספורים

תל-אביב: דביר, תרפ"ט 1929

משחק פורים: מחזה-התולים

ניו-יורק: סופרים, 1922

מעות של חנכה: משחק בשלש תמונות

תל-אביב: דביר, 1928

פרקי ילדות: בית אבא

תל-אביב: עם עובד, תשכ"ו 1966

הראשונים כבני-אדם: סיפורי זכרונות על שלום-עליכם ובני-דורו

תל-אביב: דביר, תש"ג 1943

s יצירות מתורגמות

 

כתבי שלום עליכם

תל-אביב: דביר, תשכ"ב

הקדמה לכרך קומדיות, שלום עליכם.

כתבי ל. נ. טולסטוי: עם תמונתו ומאמרים על תולדותיו וערכו בספרות: כר' א

ווילנא: ממזרח ומערב, תרע"ב

אגרות אל רעיתו מאניה: בלווית תמונות ואבטוגראפים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז 1955

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

  • אורה ברמן

הגיהו

  • גדעון ביגר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק דב ברקוביץ'

הקלידו

  • אורה ברמן

הגיהו

  • גדעון ביגר