רקע
אליעזר יפה
אליעזר יפה (1882‏-1942)
פעיל ציוני, חבר בקבוצות הראשונים בדגניה, מתכנן מושב העובדים, ממייסדי נהלל, ויזם ומנהל ראשון של "תנובה".
יצירות שהועלו למאגר: 14 יצירות
l פרוזה

 

בפעמי הכיליון: חזיון עלילות מימי חזקיהו מלך יהודה ואחז אביו

תל אביב: האריאל; דפוס השומר הצעיר, תרפ"ח.

a מאמרים ומסות

 

גידול ירקות

תל אביב: הוצאת האריאל, תרפ"א.

יסוד מושבי עובדים

יפו: הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר, תרע"ט.

כתבי אליעזר יפה

תל אביב: עם עובד, תש"ז.

נדבכים ראשונים

ביסוס ההסתדרות של פועלי הגליל

לחתימת השביתה בסג’רה

מכתב-חוזר מס' 2

מכתב-חוזר מס' 4

בהסתדרות החקלאית בגליל

ע"ד סידור העבודות לפועלות

למצב עובדינו החקלאים

עם התרחבות האופק

לעבודתנו בארץ-ישראל

יסוד מושבי עובדים

על תכניתו של ד"ר סוסקין

לשאלות ההתישבות

לענין "ניר"

תוספת לענין "ניר"

בשאלות התישבותנו החקלאית

"הגרעין החקלאי"

שיטה או שלטון

למצב משקינו

האם כנים נחנו?

נתיבות עקלקלות

לחוקת התור להתישבות

עם נירו הראשון של "ניר"

מושבי העובדים לשנתם השש-עשרה

תנובה

מן השאלות החברתיות בתנובה

למצבה הכלכלי של תנובה ומצבה המשקי

במשעולי השוקים לתוצרתנו

לשאלת החברות בתנובה

מי יחנכנו קואופרטיבית!

מאין יבואו העובדים לתנובה?

מה נשקף לענפי החקלאות שבמשקינו

מתוך תיקי השאלות של תנובה

“אלומות”

פתיחה להוצאת “אלומות”

אל חומות תנובה

בשאלות הבציר

איזהו הפרסום הטוב ביותר

בשלהי העונה

הערות למאמרו של הח' – –

להרמת קרנה של תנובה

על הבקורת, הסגנון ועוד

הערות

תולדות תנובה ומצבה כיום

הצעות ע"ד הדרך לקשרי תנובה

על האחריות, הפרסום ועל עוד דברים

מילים נרדפות: מילון

תל אביב: הוצאת המחבר, [1941].

סקירה על תנובה ודיון בכל שאלותיה

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], תר"ץ.

תורת הבהמות

תל אביב : מפיץ הספר, (1935).

תנובה

תל אביב: המרכז לאגודות תנובה בארץ ישראל, תר"ץ-[תרצ"ה].

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר יפה

סרקו:

 • נאוה בת-צו"ר

הקלידו:

 • אביבה רוזובסקי

 • אודי יוליס

 • אילנה רונן

 • אירית חיל

 • אלונה

 • אסתר ברזילי

 • בלהה ארגון

 • גליה גזית

 • הניה וילף

 • יעל זאבי

 • לאה עופר

 • מאור אלרון

 • מוניקה גנה

 • מרגלית נדן

 • ערן גרף

 • צחה וקנין

 • רבקה קולבינגר

 • רות ששון

 • רחל ויטנברג

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • נגה רובין

 • נורית רכס

 • רחל ויטנברג

 • עמינדב ברזילי

 • שלי אוקמן

זרקור על יצירה

על פירגון ועל מומחיות

מאת Shani Evenstein

מאת המתנדבת נגה רובין: במסגרת ההקלדות לפרויקט בן-יהודה קיבלתי משימת הקלדה מתוך כתביו של אליעזר יפה*. האמת שלא הכרתי את האיש (זכרתי שהוא היה פעיל ציוני כלשהו) והתחלתי להקליד. תוך כדי הקלדה פגשתי באדם מיוחד מאוד, שכתיבתו רגישה, מחד, ועוקצנית, אם כי, לפחות לאחר כמה וכמה עשרות שנים, נעימה מאוד לקריאה. אביא כאן שני ציטוטים יפים מתוך כרך א' של כתביו, שנדפס בהוצאת עם עובד בשנת תש"ז (1947): בראשית דברי בשאלת ההתישבות בארץ־ישראל אני נאלץ להביע את השתוממותי על זה, שההנהלה שלנו מסרה את ההרצאה ...
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר יפה

סרקו:

 • נאוה בת-צו"ר

הקלידו:

 • אביבה רוזובסקי

 • אודי יוליס

 • אילנה רונן

 • אירית חיל

 • אלונה

 • אסתר ברזילי

 • בלהה ארגון

 • גליה גזית

 • הניה וילף

 • יעל זאבי

 • לאה עופר

 • מאור אלרון

 • מוניקה גנה

 • מרגלית נדן

 • ערן גרף

 • צחה וקנין

 • רבקה קולבינגר

 • רות ששון

 • רחל ויטנברג

 • שולמית רפאלי

הגיהו:

 • נגה רובין

 • נורית רכס

 • רחל ויטנברג

 • עמינדב ברזילי

 • שלי אוקמן